wijsbegeerte

 • Waarom het meerendeel van de video's verdwenen zijn .

  Wie op deze blog rondkijkt zal al snel denken of vaststellen dat er heel wat video's ontbreken en dat de blogmaster-filosoof niet in staat is de juiste links te koppelen aan de artikels of blog-posts. 

  Maar niets is minder waar dan dit. Google is de reden en niemand anders. Google ligt al langer onder vuur voor zijn censuur tegenover critici van de rechterzijde. Sinds vorig jaar is Google een oorlog begonnen tegenover alle critici van de islam en de zogenaamde 'vluchtelingen' uit voornamelijk Afrika. 

  Ook video's van christelijke groeperingen, wapens, ... worden gecensureerd. Door de toepassing van bepaalde algorithmen is google er echter in geslaagd ook een groot aantal populaire bloggers buiten spel te zetten. Ook Facebook en Twitter zijn in min of meerdere wijze aan censuur begonnen vooral na de verkiezing van Donald Trump en de Brexit. De video's zijn meestal niet echt weg, maar worden achter een zgn censuur-wall geplaatst en zijn niet deelbaar zoals op deze blog. 

  Blijkbaar kan de politiek correcte meute het niet verwerken dat het internet in staat is hen te passeren alsook de mainstream media. 

  De laatste maanden is men met diverse alternatieven gekomen om de geblokkeerde video's terug op het net te plaatsen door oa sites zoals Bitchute. De internetgiganten moeten echter wel snel beseffen dat ze al snel irrelevant kunnen worden zoals de mainstream media dat al zijn. 

  De oorlog is nog maar net begonnen en het zal een vuile oorlog worden. Ik hoop terug beginnen te posten op deze blog, maar ik heb ook andere verplichtingen zoals aan de Philosophical Society, waarvoor ik diverse artikels over kritisch denken moet gaan schrijven. 

  PS ik hoop dat mijn nieuwe angelsaksische computer niet te veel woorden heeft omgetoverd tot internetchinees. 

  censuur6.jpg

 • Islam's bijdrage aan de mensheid of beter het gebrek daaraan, Sam Harris on Islam.

  Wat was de bijdrage van de islam sinds zijn ontstaan, en is die van enig belang ? Een land als Spanje levert een grotere bijdrage aan de wereldliteratuur dan de hele islamitische wereld ... Wetenschappelijk stellen ze ook niet veel voor nog kwalitatief, noch kwantitatief ... Ook hun overroepen bijdrage aan de filosofie en de wiskunde is eerder gering en vaak een illusie. Het is niet omdat het woord algebra afkomstig is uit het Arabisch , dat men de hele algebra heeft uitgevonden. De apologisten uit het westen trachten steeds de bijdrage van de islam in de verf te zetten, het is alsof ze een reden trachten te bedenken om de islam een bestaansrecht te geven in het Westen, maar niets is minder waar dan dat. 

 • De Burgemeester van Londen, vriend van moslim extremisten wereldwijd.

  De nieuwe burgemeester van de hoofdstad van Engeland Sadiq Khan is geen onbeschreven blad, hij is het typevoorbeeld van een aanhanger van het moslim fundamentalisme, een teken aan de wand voor de toekomst van de Europese hoofdsteden waar binnen nu en dertig jaar een moslim meerderheid de macht zal overnemen. 

 • Wij zijn het beu, steek uw hoofd maar in de oven, we don't care !

  99% van alle aanslagen (30.000) na 9-11 waren het werk van moslims, maar de islam is de religie van de vrede, zegt men ... 

 • U hoort het eens van een ander, migratie en IS.

 • De absolute ondergang van het Avondland door migratie.

 • Waarom Nietzsche een groot gevaar is voor de politiek correcte meute.

  Toen Nietzsche's filosofie de aandacht begon te trekken was het vooral de Christelijke kerken die onder vuur kwamen te liggen door de geschriften van WFN, boeken zoals 'De Antichrist' nemen de religie onder vuur, uitspraken zoals 'God is dood' schrokken de kleinburgerlijke gemeenschap op. Daar waar Immanuel Kant nog bijzonder omzichtig omging met de religie, Schopenhauer de religie maar wat onzin vond, nam de Filosoof met de Hamer, WFN, de kerk en zijn God onder vuur zoals nooit tevoren was gedaan.
  In de EU is het christendom op sterven na dood en God is nog maar een vage herinnering bij feest- en zondagen. De Europese burger is meestal seculier, net zoals de maatschappij. Net nu God zowat écht dood kan worden verklaard duiken er miljoenen moslims op die hun oorlogsgod kost wat kost willen reanimeren en het is vreemd dat dat seculiere Europa zichzelf letterlijk in de kont laat nemen door Mohammed en zijn aanhangers. Maar hierover later meer ... 

  De politiek correcte meute heeft WFN in het vizier gekregen en dat komt niet door de anti-religieuze houding van de filosoof, maar door het feit dat WFN de meeste zaken relativeert zoals bv Goed & Kwaad (In 'Voorbij Goed & Kwaad') alsook de wetenschap, wetenschap is niet 'de waarheid' maar slechts een paradigma zoals zovelen. Zelfs de meest elementaire wetenschap, het fundament, de wiskunde, is niet exact en is vaak onderwerp van discussie: 1+1 is niet altijd '2', daarbij wetenschap is sterk onder politieke invloed gekomen en bv de 'klimaatverandering' is de nieuwe religie in het Westen geworden, wie tegen is, is een ketter ... Nobelprijswinnaar of niet.
  Neem nu de journalistiek, die beweert objectief te zijn, laat me nu niet lachen aub. nee de oorlog in Bosnië, waar journalisten doelbewust leugens verspreidden over de Serviërs, er is daar een mooi boek over geschreven over de collaboratie van de pers en de doelbewuste leugens. Neem de vluchtelingencrisis, een doelbewuste campagne door de pers om de kritiek monddood te maken, zelfs skynetblogs werkte hier aan mee. Wie series kijkt zoals 'Sons of Anarchy' en 'Deadwood' kan daar al snel tot de conclusie komen dat de meest geweldadige, kwaadaardige individuen in staat zijn tot daden van goedheid en vice versa. Wie Hitchens' kritiek op Moeder Theresa leest, weet al snel dat de heilige non, vaak een boosaardig en wreed persoon was. Niets is heilig bij Nietzsche, god-zij-dank.

   

 • Het achterlijke Vlaamse Volk en de nieuwkomers overeenkomst ....

  Dat de overeenkomst opgesteld door Francken met de hulp van prof. Em. Vermeersch een maat voor niets is heeft iedereen met enig IQ wel al lang door. Symboliek is het voor het volk te sussen en ze kalm te houden, een doekje voor het bloeden voor de gemiddelde Vlaming. 

  Gelet op het marginale verzet tegen de islaminvasie van Europa in tegenstelling met de buurlanden lijkt alles in het kikkerland op peis en vree. De Vlaming heeft de gewoonte om zijn deur dicht te trekken en zich af te zonderen van de wereld, in mijn cocoon is alles oké, perfect .... maar zoals de gemiddelde cultuurstadbewoner (lees: Antwerpen, Brussel, Gent ...) al weet blijven de 'verrijkende culturen' niet weg uit uw cocoontje, nee ze komen langs ramen en deuren binnen, slot en alarm kan ze niet tegenhouden. Niets of niemand is veilig en de overheid dekt alle geweld zoveel mogelijk toe met de mantel der liefde.  De Vlaming wordt machteloos en monddood gemaakt door onder andere de Paniek-Wapenwet en de media die collaboreren met de politiek correcte politici van links en rechts. 

  Voor de Vlaming die massaal NVA stemde veranderde er niets, behalve dat hij nu de rekening krijgt van het abominabele Spa-bestuur, zoals de Groene energie certificaten en dergelijke grappen van mevrouw van den Bossche.  Trouwens de NVA is het voorbeeld van de blanke man die spreekt met gespleten tong, oorlogsretoriek aan de ene kant, pamperpolitiek aan de andere kant. Het prijskaartje is voor de zwaksten uit de maatschappij, de zieken, werklozen gepensioneerden en gehandicapten. 

  Een glorieus Vlaanderen uit de romantiek van de Vlaamse beweging is al lang een fata morgana geworden. Denkt u dat een Guldensporenslag of een Brugse Metten anno 2016 mogelijk zouden kunnen zijn ?  Natuurlijk niet, de Vlaming is een geperverteerde omhoog gevallen politiek correcte boer, niets meer en niets minder. 

  Het is misschien maar goed dat de horde geile moslims uw vrouwen en dochters verkrachten want de inteelt in Vlaanderen heeft het volk zo achterlijk gemaakt dat het klaar is voor de koran en zijn gevolg(en) !

  Geeft men geen zier om de slachtoffers van Zaventem en Maalbeek ?  Nee, men vraagt zich alleen af of ze wel op tijd op reis kunnen vertrekken naar hun exotische bestemmingen. Hopelijk botsen ze daar op hun IS vriendjes; terwijl ze zedig op het oosterse strand liggen te braden in een boerkini. 

   

 • Islamofobie: een term om alle oppositie de mond te snoeren.

  Islamofobie, ik heb er al over geschreven in vorige posts, maar nu hoort U het ook eens van iemand anders, ook deze spreker (Robert Spencer) maakt de kapitale fout om fobie verkeerd te definiëren, een fobie is een irrationele angst voor een bepaald object of iets meer abstract.  Fobie komt van het Griekse Phobos en dat betekent 'angst'.  Spencer haalt duidelijk aan dat islam niet overeenkomt met een andere religie, omdat het een politieke godsdienst is, islam verwerpt de scheiding van kerk en staat. 

  Islamofobie is niets meer of minder dan een manier om elke kritiek de mond te snoeren, of het nu een cartoon is of een gefundeerde kritiek.  Wie even het internet afschuimt en enkele YouTube filmpjes bekijkt met zogenaamde gerenommeerde 'moslimgeleerden' moet al snel toegeven dat de islam een schadelijke religie is en zeer vatbaar voor spot, gelet op de vele irrationele uitspraken en zienswijzen.  Ze is onverenigbaar met het Westerse denken en de Verlichting. De woede van moslims tegenover kritiek geeft al snel weer hoe onzeker ze zijn over de diep irrationele overtuigingen die ze aanhangen. 

 • Enkel optimisten plegen zelfmoord, Cioran.

  Only optimists commit suicide, optimists who no longer succeed at being optimists. The others, having no reason to live, why would they have any to die?

  Eén van mijn absolute favoriete filosofen van de 20é eeuw Emil Cioran, voornamelijk bekend om zijn pessimistische uitspraken over het leven en de mensheid.  Cioran was van Roemeense afkomst en dat tekende hem allicht voor het leven. In de jaren dertig trok hij naar Parijs waar hij zijn leven lang bleef wonen. Hij liet een uitgebreid oeuvre na. 'Geboren zijn, is een ongemak' en 'Bittere sylogismen' zijn enkele daarvan.

  Eén van zijn citaten uit 'gevierendeeld' is: Je bent gek als je jammert over het verdwijnen van de mens, in plaats van uit te roepen: ‘Dat ruimt op!’

  Cioran was sterk beïnvloed door Schopenhauer en Nietzsche. 

  Cioran.jpg