moslim

  • Hét belangrijkste streven, of toch maar niet ....

    "The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to life. (A. Einstein)"

    Ik denk dat Immanuel Kant het gelijk zou verlenen aan A. Einstein, maar ik heb hier toch maar de bedenking dat het allemaal zo een vaart niet loopt.  Hoe zit dat nu met die moraliteit in onze seculiere, post-post-moderne samenleving of moet ik met Jürgen Habermas zeggen post-seculiere samenleving... Want deze laatste stelde enige tijd geleden dat de seculiere matschappij in discussie moet gaan met de religieuze en vice versa.  Zijn inspiratie komt natuurlijk voort uit de aanslagen van 11-9 (of 9-11)  en onder religie bedoelt hij allicht de islam.  Want iedereen wenst een dialoog met de moslims, alleen zie ik er het nut  niet van in. (Als de Koran de woorden van God zijn, valt er niets te bespreken.).  Waar de moraliteit van Einstein vandaan komt is overduidelijk, hij ontleent ze aan de Joodse religieuze teksten en de algemene opvatting over de rechtvaardige God in de Joods-Christelijke cultuur.  Voor Kant is dat iets minder duidelijk, want ik denk dat Kant het stadium van God en religie in gedachten al verlaten had, hij kwam er ook serieus voor in aanvaring met de gevestigde macht... Kant ziet de moraliteit onstaan in het diepste binnenste van de mens, in een zgn. ingebouwd moraal-centrum. JS Mill en zijn leermeester Jeremy Bentham zagen het al helemaal seculier.  De moraliteit lag daar in goed doen voor zoveel mogelijk individuen.  Hier ligt ook de grens van de vrijheid van handelen... de vrijheid houdt daar op waar het anderen gaat schaden. Ik sta echter achter géén één van deze overtuigingen, eerder voor een lekkere mix van ideeën, maar ik heb ook dat ingebouwde "slechte" in mij, dat helemaal niet van moraliteit of te ethiek houdt.... of toch wel, als het me enigzins uitkomt ... nee, ethiek boeit me sterk vooral omdat het zo irrationeel is, vooral de oorsprong.... Maar er is ook de grondlegger van de ethiek, Aristoteles en die stelt dat een man moet doen waarvoor hij voorbestemd is; soldaten moeten vechten, denkers moeten filosoferen (wetenschap, wiskunde,...), bedriegers moeten ... in de politiek gaan (nee, dat heb ik net bedacht, of toch niet ...)


    HDRmonochrometestuia (Small) 

  • Holocaust wegzwijgen voor angst voor Islam.

    In Groot-Brittanië worden tekstboeken aangepast onder druk van moslims.  Zo worden feiten als de holocaust ontkend of verzwegen, de verhalen rondom de kruistochten ondergaan hetzelfde lot.