kant

 • Verstand & Waarheid

  "Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen."( Immanuel Kant) 

  Goede filosofie is de juiste vragen stellen, maar ook goede wetenschap draait om de juiste vraagstelling.  Het gaat meestal niet om de 'juiste' antwoorden, vaak zijn die er niet of is er een ruimere keuze dan één antwoord.  Vaak gaat het antwoord in stappen. Hoe de kosmos is onstaan en opgebouwd tracht men al 2500 jaar te beantwoorden, met steeds wisselende antwoorden en waarheden. Theorieën gaan en  komen, steeds opnieuw worden bepaalde zaken als de eeuwige waarheid verkocht en steeds weer wordt die waarheid doorprikt door nieuwere ontdekkingen of hypotheses die weer verder worden uitgediept. De vraag of er één alomvattende waarheid is lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar bij nadere bestudering blijft het dé vraag die niet te beantwoorden blijkt.  Of beter gezegd niet universeel te beantwoorden. Waar is die waarheid ? zit die in ons of buiten ons, heeft iemand zicht op die ene waarheid? Hoe kan die waarheid ons beïnvloeden ? ...


  Kant cartoon 

 • Hét belangrijkste streven, of toch maar niet ....

  "The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to life. (A. Einstein)"

  Ik denk dat Immanuel Kant het gelijk zou verlenen aan A. Einstein, maar ik heb hier toch maar de bedenking dat het allemaal zo een vaart niet loopt.  Hoe zit dat nu met die moraliteit in onze seculiere, post-post-moderne samenleving of moet ik met Jürgen Habermas zeggen post-seculiere samenleving... Want deze laatste stelde enige tijd geleden dat de seculiere matschappij in discussie moet gaan met de religieuze en vice versa.  Zijn inspiratie komt natuurlijk voort uit de aanslagen van 11-9 (of 9-11)  en onder religie bedoelt hij allicht de islam.  Want iedereen wenst een dialoog met de moslims, alleen zie ik er het nut  niet van in. (Als de Koran de woorden van God zijn, valt er niets te bespreken.).  Waar de moraliteit van Einstein vandaan komt is overduidelijk, hij ontleent ze aan de Joodse religieuze teksten en de algemene opvatting over de rechtvaardige God in de Joods-Christelijke cultuur.  Voor Kant is dat iets minder duidelijk, want ik denk dat Kant het stadium van God en religie in gedachten al verlaten had, hij kwam er ook serieus voor in aanvaring met de gevestigde macht... Kant ziet de moraliteit onstaan in het diepste binnenste van de mens, in een zgn. ingebouwd moraal-centrum. JS Mill en zijn leermeester Jeremy Bentham zagen het al helemaal seculier.  De moraliteit lag daar in goed doen voor zoveel mogelijk individuen.  Hier ligt ook de grens van de vrijheid van handelen... de vrijheid houdt daar op waar het anderen gaat schaden. Ik sta echter achter géén één van deze overtuigingen, eerder voor een lekkere mix van ideeën, maar ik heb ook dat ingebouwde "slechte" in mij, dat helemaal niet van moraliteit of te ethiek houdt.... of toch wel, als het me enigzins uitkomt ... nee, ethiek boeit me sterk vooral omdat het zo irrationeel is, vooral de oorsprong.... Maar er is ook de grondlegger van de ethiek, Aristoteles en die stelt dat een man moet doen waarvoor hij voorbestemd is; soldaten moeten vechten, denkers moeten filosoferen (wetenschap, wiskunde,...), bedriegers moeten ... in de politiek gaan (nee, dat heb ik net bedacht, of toch niet ...)


  HDRmonochrometestuia (Small) 

 • UItvinding.... Kantiaans ...

  P1000041 (Small)

   

  "DE categorische imperatief en het daarop gegrondveste inzicht dat alle menselijke plichten goddelijke geboden zijn, is het praktische bewijs van het bestaan van God."  (I. Kant)

   

  Dit noem ik nu eens een constructie om U tegen te zeggen. Ten eerste komt Immanuel Kant hier tot een begrip de 'Categorische Imperatief' via allerlei vooronderstellingen die hij uiteen zet in één van zijn constructieve geschriften die voor de leek vrij onleesbaar zijn, maar hij verbind er dan nog het bestaan van een God aan... Want aan de hand van het citaat moet ik vermoeden dat die Cat.Imperatief er door God zelf geplaatst is, diep in de mens... eigenlijk al voor de Rede, voor alles... bij de conceptie vrees ik.  M.i. heeft Herr Kant zich hier toch aan een cirkelredenering bezondigd... De meeste 21é eeuwse filosofen zullen u verkondigen dat men het bestaan van God niet kan bewijzen, noch kan ontkennen.  En via L. Wittgenstein zeg ik u daarbij ook dat over die dingen waarover men niet kan redeneren moet zwijgen, helaas niet voor het volgende gezegd te hebben: elk kenmerk van God of eigenschap is zowiezo larie en apekool.  Eigenlijk is al het geleuter over religie & God één groot tijdverdrijf zonder enig resultaat. Met onze Rede kan men toch niet tot oplossingen komen & als U het wil proberen via transcendentale meditatie dan doet U maar... zolang God zich niet aan ons allen kenbaar maakt moeten we maar onze eigen conclusies trekken; 'God of géén God', your choice.  En houd ze aub voor U en voor U alleen.