filosoof

  • filosofen & kasplantjes

    Parsifal  van Wagner speelt op de achtergrond, mijn bureau is overladen van de boeken en ik heb een allergie voor mijn kamerplanten, die mijn kamer moeten reinigen van allerlei toxische stoffen. Of er VOC's (vluchtige organische koolwaterstoffen) in de kamer zijn durf ik betwijfelen, want de meeste meubels in mijn kamer zijn tussen honderd en tweehonderd jaar oud... ach het kunnen mijn eigen schilderijen zijn ... die zijn recent, alhoewel in 17è-19é eeuwse stijl(en). Toen ik enkele jaren geleden naar Rome ging op uitnodiging van mijn zus moest ik overwegen welke boeken ik zou meenemen voor de vlucht & vermits het in december was kon alles gebeuren, dus ... meer als één boek.  Ik sta meestal uren voor allerlei boekenkasten neem er enkele, steek ze terug, ... twijfel, grote twijfel, vertwijfeling... misschien een nieuw boek kopen ?  Tegenwoordig heb ik mijn PDA (mag die wel aan in een vliegtuig ?) met zo een vijftigtal boeken, maar vaak grijp ik toch weer naar de papieren versies. Uiteindelijk nam ik een boek mee ivm logica en taal en een heel leuk boekje nml. 'De filosoof staat om vijf uur op' van F. Pagès.  Niet dat het noodzakelijk is om om vijf uur op te staan, ik ken er enkelen die dan juist gaan slapen, maar ja het kind moet een naam. Een interessant citaat is het volgende:" De mooiste filosofische planten zijn vaak buiten de universitaire kasten opgegroeid. Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Diderot, Rousseau waren géén docenten, waren niet gediplomeerd..."  Neem deze weg en enkele niet genoemde dan blijft er van de filosofie weinig of niets over.  Bijna alle grote filosofen stonden buiten het universitaire wereldje en vaak er recht tegenover zoals Schopenhauer of een Wittgenstein die eigenlijk zijn PhD kreeg(letterlijk kreeg) voor een werk ontwikkeld buiten de universiteit (allicht aan het front en in krijgsgevangenschap)(de Tractatus Logico Philosophicus). Elk jaar krijg ik een samenvatting van de werking van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KUL (Leuven) & daar staan dan de verhandelingen in (Licenciaten, doctoraten (nu Bachelors & Masters & PhD's)).  Hoeveel origineel werk is daar in te vinden beste vrienden ?? Nihil, quasi Phi (de lege verzameling voor de mathematische onkundigen).  Pagès zegt ergens 'de filosofie is een utopie' eigenlijk had Solzjenicin (sorry voor de schrijfwijze, géén idee hoe het moet én wat zou het er toe doen) gelijk: 'We zijn allen filosofen & op het Russische platteland het meest, want daar is de ruimte en de tijd en de eenzaamheid' (en ze hebben of hadden niets om zich te verzetten...). Feit is eigenlijk dat de universitaire filosofie een utopie is, eigenlijk is het eerder literatuurstudie meer filologie dan filosofie. Reflecteren op de reflectie der reflecties is geen filosofie.  Filosofie is reflecteren op het hier en nu, op de wereld, of universeel zoals de wiskunde, filosofie is de synthese van de kennis & de stap verder dan de synthese. Filosofie moet Wagneriaans zijn, sorry WFN !! Een culminatiepunt der kennis het zenith der cultuur !!

    germany_richard_wagner