• Waarom Nietzsche een groot gevaar is voor de politiek correcte meute.

  Toen Nietzsche's filosofie de aandacht begon te trekken was het vooral de Christelijke kerken die onder vuur kwamen te liggen door de geschriften van WFN, boeken zoals 'De Antichrist' nemen de religie onder vuur, uitspraken zoals 'God is dood' schrokken de kleinburgerlijke gemeenschap op. Daar waar Immanuel Kant nog bijzonder omzichtig omging met de religie, Schopenhauer de religie maar wat onzin vond, nam de Filosoof met de Hamer, WFN, de kerk en zijn God onder vuur zoals nooit tevoren was gedaan.
  In de EU is het christendom op sterven na dood en God is nog maar een vage herinnering bij feest- en zondagen. De Europese burger is meestal seculier, net zoals de maatschappij. Net nu God zowat écht dood kan worden verklaard duiken er miljoenen moslims op die hun oorlogsgod kost wat kost willen reanimeren en het is vreemd dat dat seculiere Europa zichzelf letterlijk in de kont laat nemen door Mohammed en zijn aanhangers. Maar hierover later meer ... 

  De politiek correcte meute heeft WFN in het vizier gekregen en dat komt niet door de anti-religieuze houding van de filosoof, maar door het feit dat WFN de meeste zaken relativeert zoals bv Goed & Kwaad (In 'Voorbij Goed & Kwaad') alsook de wetenschap, wetenschap is niet 'de waarheid' maar slechts een paradigma zoals zovelen. Zelfs de meest elementaire wetenschap, het fundament, de wiskunde, is niet exact en is vaak onderwerp van discussie: 1+1 is niet altijd '2', daarbij wetenschap is sterk onder politieke invloed gekomen en bv de 'klimaatverandering' is de nieuwe religie in het Westen geworden, wie tegen is, is een ketter ... Nobelprijswinnaar of niet.
  Neem nu de journalistiek, die beweert objectief te zijn, laat me nu niet lachen aub. nee de oorlog in Bosnië, waar journalisten doelbewust leugens verspreidden over de Serviërs, er is daar een mooi boek over geschreven over de collaboratie van de pers en de doelbewuste leugens. Neem de vluchtelingencrisis, een doelbewuste campagne door de pers om de kritiek monddood te maken, zelfs skynetblogs werkte hier aan mee. Wie series kijkt zoals 'Sons of Anarchy' en 'Deadwood' kan daar al snel tot de conclusie komen dat de meest geweldadige, kwaadaardige individuen in staat zijn tot daden van goedheid en vice versa. Wie Hitchens' kritiek op Moeder Theresa leest, weet al snel dat de heilige non, vaak een boosaardig en wreed persoon was. Niets is heilig bij Nietzsche, god-zij-dank.

   

 • Het achterlijke Vlaamse Volk en de nieuwkomers overeenkomst ....

  Dat de overeenkomst opgesteld door Francken met de hulp van prof. Em. Vermeersch een maat voor niets is heeft iedereen met enig IQ wel al lang door. Symboliek is het voor het volk te sussen en ze kalm te houden, een doekje voor het bloeden voor de gemiddelde Vlaming. 

  Gelet op het marginale verzet tegen de islaminvasie van Europa in tegenstelling met de buurlanden lijkt alles in het kikkerland op peis en vree. De Vlaming heeft de gewoonte om zijn deur dicht te trekken en zich af te zonderen van de wereld, in mijn cocoon is alles oké, perfect .... maar zoals de gemiddelde cultuurstadbewoner (lees: Antwerpen, Brussel, Gent ...) al weet blijven de 'verrijkende culturen' niet weg uit uw cocoontje, nee ze komen langs ramen en deuren binnen, slot en alarm kan ze niet tegenhouden. Niets of niemand is veilig en de overheid dekt alle geweld zoveel mogelijk toe met de mantel der liefde.  De Vlaming wordt machteloos en monddood gemaakt door onder andere de Paniek-Wapenwet en de media die collaboreren met de politiek correcte politici van links en rechts. 

  Voor de Vlaming die massaal NVA stemde veranderde er niets, behalve dat hij nu de rekening krijgt van het abominabele Spa-bestuur, zoals de Groene energie certificaten en dergelijke grappen van mevrouw van den Bossche.  Trouwens de NVA is het voorbeeld van de blanke man die spreekt met gespleten tong, oorlogsretoriek aan de ene kant, pamperpolitiek aan de andere kant. Het prijskaartje is voor de zwaksten uit de maatschappij, de zieken, werklozen gepensioneerden en gehandicapten. 

  Een glorieus Vlaanderen uit de romantiek van de Vlaamse beweging is al lang een fata morgana geworden. Denkt u dat een Guldensporenslag of een Brugse Metten anno 2016 mogelijk zouden kunnen zijn ?  Natuurlijk niet, de Vlaming is een geperverteerde omhoog gevallen politiek correcte boer, niets meer en niets minder. 

  Het is misschien maar goed dat de horde geile moslims uw vrouwen en dochters verkrachten want de inteelt in Vlaanderen heeft het volk zo achterlijk gemaakt dat het klaar is voor de koran en zijn gevolg(en) !

  Geeft men geen zier om de slachtoffers van Zaventem en Maalbeek ?  Nee, men vraagt zich alleen af of ze wel op tijd op reis kunnen vertrekken naar hun exotische bestemmingen. Hopelijk botsen ze daar op hun IS vriendjes; terwijl ze zedig op het oosterse strand liggen te braden in een boerkini. 

   

 • Islamofobie: een term om alle oppositie de mond te snoeren.

  Islamofobie, ik heb er al over geschreven in vorige posts, maar nu hoort U het ook eens van iemand anders, ook deze spreker (Robert Spencer) maakt de kapitale fout om fobie verkeerd te definiëren, een fobie is een irrationele angst voor een bepaald object of iets meer abstract.  Fobie komt van het Griekse Phobos en dat betekent 'angst'.  Spencer haalt duidelijk aan dat islam niet overeenkomt met een andere religie, omdat het een politieke godsdienst is, islam verwerpt de scheiding van kerk en staat. 

  Islamofobie is niets meer of minder dan een manier om elke kritiek de mond te snoeren, of het nu een cartoon is of een gefundeerde kritiek.  Wie even het internet afschuimt en enkele YouTube filmpjes bekijkt met zogenaamde gerenommeerde 'moslimgeleerden' moet al snel toegeven dat de islam een schadelijke religie is en zeer vatbaar voor spot, gelet op de vele irrationele uitspraken en zienswijzen.  Ze is onverenigbaar met het Westerse denken en de Verlichting. De woede van moslims tegenover kritiek geeft al snel weer hoe onzeker ze zijn over de diep irrationele overtuigingen die ze aanhangen. 

 • Enkel optimisten plegen zelfmoord, Cioran.

  Only optimists commit suicide, optimists who no longer succeed at being optimists. The others, having no reason to live, why would they have any to die?

  Eén van mijn absolute favoriete filosofen van de 20é eeuw Emil Cioran, voornamelijk bekend om zijn pessimistische uitspraken over het leven en de mensheid.  Cioran was van Roemeense afkomst en dat tekende hem allicht voor het leven. In de jaren dertig trok hij naar Parijs waar hij zijn leven lang bleef wonen. Hij liet een uitgebreid oeuvre na. 'Geboren zijn, is een ongemak' en 'Bittere sylogismen' zijn enkele daarvan.

  Eén van zijn citaten uit 'gevierendeeld' is: Je bent gek als je jammert over het verdwijnen van de mens, in plaats van uit te roepen: ‘Dat ruimt op!’

  Cioran was sterk beïnvloed door Schopenhauer en Nietzsche. 

  Cioran.jpg

   

 • De waarden van de Verlichting. (Roger Scruton)

  Enlightenment values set us apart
  One of the great gifts of the Enlightenment is that we can form communities without necessaily agreeing on ultimate metaphysical grounds. We know that to a great extent the principles of social coordination are manmade, we recognise the right of the other to exist. This is something that distinguishes our part of the world from the middle East. Roger Scruton in the Guardian.2014.

  quote-art-once-made-a-cult-of-beauty-now-we-have-a-cult-of-ugliness-instead-this-has-made-roger-scruton-104-98-39.jpg

 • No one gets angry (Derrida)

  No one gets angry at a mathematician or a physicist whom he or she doesn't understand, or at someone who speaks a foreign language, but rather at someone who tampers with your own language. Jacques Derrida

 • 'Forget Jesus, praise the stars' ... Dr Krauss in actie.

  Dr Lawrence Krauss in actie, één van de beste propagandisten voor het atheïsme samen met Dr Richard Dawkins en wijlen Christopher Hitchens. Krauss een fysicus is een vooraanstaand wetenschapper en schrijver. Eén van zijn beste boeken was 'Fear of Physics' een boek dat ik ontdekte in het begin van de jaren negentig geeft een groots overzicht van de moderne fysica en geeft duidelijke voorbeelden van unificatie binnen de natuurkunde. Krauss reist de wereld rond (vaak met Dawkins) om het atheïsme te promoten en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Bekend zijn zijn debatten met bekende islamitische en christelijke vertegenwoordigers, waar beide religies al snel het onderspit moeten delven. Geloven in een wraakzuchtige, masochistische, seksistische god is gewoon niet rationeel stelt hij en wie zijn wij om hem ongelijk te geven:

 • Feminisme, islam en Sesamstraat ... het Afghaanse combo.

  De video gaat onder andere over de introductie van een feministisch personage in Sesamstraat, Afghaanse versie en de stupiditeit die daaraan gekoppeld is. Wat zijn de gevolgen van feminisme in landen zoals Afghanistan ? Blijkbaar heeft men daar niet zo diep over nagedacht, want de islam in dit land en de landen daarrond is van het ergste type, vooral wat vrouwenrechten betreft.  Of, wat over een te stemmen wet in Pakistan die verbiedt uw eigen vrouw te doden in uw eigen huis, stel je voor dat dat nu niet meer zou mogen ... Wat velen niet doorhebben is dat men de tradities uit die landen importeert met de individuen uit die landen, met ernstige gevolgen voor de toekomst. 

  Wat me vooral opvalt is de passiviteit van de Vlamingen en de Belgen in het algemeen, na de aanslagen in Brussel.  Hoor ik bv dat zeer weinig belgen het rouwregister hebben ondertekend, nee zelfs meer buitenlanders, en daar versta ik niet de gepamperde islamitische vriendjes van de PS en Spa onder, maar bv de regering van Polen en de vice president van de VS ... Waar zijn de belgen gebleven ? Het is niet alleen een 'failed state' maar een 'failed people', waar is de woede ? waar is het verdriet ? waar is het medeleven ? Nee, alleen de professionele betogers heb je en de meest debiele uitlatingen van de ministers en politici, die maar één doel lijken te hebben en dat is:  er garen bij te spinnen, hun grote ongelijk toedekken, hun incompetentie verdoezelen.

  Je ziet de heldhaftigheid van de politici weerspiegeld in de begroting , waar is het geld te vinden ? Haa, neem het van de zieken, gepensioneerden, van de gehandicapten, maar ... laat de groten der aarde buiten schot aub, ik ben dan niet eens een socialist, maar ik zie zo de lafheid van bestuur zegevieren.  Zie de schijnheiligheid der wereldleiders, luister en zie naar Cameron, hoe hij van dag-tot-dag zijn versie van de waarheid moest bijsturen, professionele leugenaars niet meer en niet minder dan dat. Allen naar Panama, recht het kanaal in.

   

 • Het recht op .... een eigen mening of overtuiging .... niet zo evident.

  Iedereen is ervan overtuigd dat in het Westen de mensen een recht hebben om overal hun mening over te zeggen, maar het is zeer de vraag of dat wel zo is. En wat 'is een recht' ? Een Recht is onlosmakelijk gekoppeld aan een 'plicht', zo zitten de zaken in elkaar. Vanuit het recht op 'leven' staat daar tegenover 'de plicht (voor iedereen) om niemand te doden'. Maar hoe ver gaat dat 'recht op leven' ? Dat is vrij discutabel, het invullen is meer complex dan de meesten denken ... bv staat op dat recht ook een plicht om iedereen te voorzien van gratis gezondheidszorg, een woning, een som geld, ... het is dus niet zo eenvoudig om dit allemaal in te vullen. Maar hoe zit dat precies met dat recht tot het hebben van een mening/overtuiging ?

  Politiek mag je in het Westen een eigen mening hebben, hoe gek ook, maar filosofisch/ epistemologische ligt de lat iets hoger en heb je dit recht NIET ! Eerst en vooral dien je duidelijk een onderscheid te maken tussen deze twee nml het politieke recht en het epistemologische recht op een mening. Epistemologisch/filosofisch dient men zijn mening sterk te onderbouwen met argumenten en feiten en liefst met een logische fundering. Kijk naar populaire krantenwebsites zoals HLN, waar eenieder zijn mening mag en kan geven tot op een bepaalde hoogte, je ziet al snel dat hier het politieke recht wordt ingeroepen en dat sommigen duidelijk hun verstand niet hebben geraadpleegd voor ze hun commentaar schreven. Veel mensen vinden hun mening heilig en ontzeggen de anderen het recht om daar kritiek op te geven, wat duidelijk wijst op een niet gefundeerde mening. Vooral religies zijn een pijnpunt, want de meeste gelovigen willen van geen logica of argumenten weten als het over hun superwezen gaat en zijn regels. Als men dan stelt dat het geloof in het 'Vliegende Spaghettimonster' even geloofwaardig is dan het geloof in God of Allah is men verontwaardigd (Cfr Dawkins R.). Want geloven staat voor hen boven het recht een eigen mening te hebben, politiek of epistemologisch. Met andere woorden:'Als gelovigen spreken' moet de ratio zwijgen en de politiek correcte politiek gaat daarin mee als het om de islam gaat, driemaal fout beste demagogen. Waarom zou er voor God, Allah en het 'Vliegende Spaghettimonster' een uitzonderingsregel moeten bestaan ? Nee! zegt de Rede ! Driemaal NEE !!! (Nee,Nee,Nee)

 • Een reden voor oorlog, Thomas Jefferson (1786)

  In de 18é eeuw schreef Thomas Jefferson president van de VS onderstaande neer over de motivatie van de muzelmannen om naties aan te vallen die hen geen kwaad deden of schade berokkenden. Volgens de ambassadeur van Tripoli ligt de motivatie tot oorlog in de woorden van de profeet en zijn boek de Koran.  Dat men in de daarop volgende eeuwen weinig of geen evolutie waarneemt in het islamitische denken is verontrustend, de Verlichting die Europa en de VS overspoelde is blijkbaar niet langs geweest bij de volgers van de profeet. 

  “We took the liberty to make some enquiries concerning the ground of their pretensions to make war upon nations who had done them no injury, and observed that we considered all mankind as our friends who had done us no wrong, nor had given us any provocation.

  The Ambassador [of Tripoli] answered us that it was founded on the Laws of their Prophet, that it was written in their Koran, that all nations who should not have acknowledged their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as Prisoners, and that every Musselman who should be slain in battle was sure to go to Paradise"

  Thomas Jefferson uit (Letters of TJ)(1786)