• Ahmed en zijn klok Revisited

  Ja, ik weet wat U denkt, die schrijft niet al te veel meer, maar op dit eigenste moment laat ik de beelden maar speken, ietsje over de politieke correctheid in deze debiele wereld. De dag dat de arme Ahmed met zijn fantastische uitvinding de school binnen liep en het centrum werd van een over correcte horde zoals Obama en Zuckerberg, was er nergens een kritisch momentje. Het feit dat de zuster van Ahmed de school al eens had bedreigd, door bv te stellen dat ze de school zou opblazen en de broer Ahmed dan binnenwandelde met een koffertje dat sterk op een tijdbom leek mocht natuurlijk niet baten.

  Dat de gast gewoon een digitale klok uit elkaar had gehaald en in een koffertje had gestoken lijkt voor het politiek correcte establishment een uiting van genialiteit.

   


 • Nu hoort U het eens van IS zelf !

  Gevangengenomen IS strijders worden geïnterviewd, de gesprekken zijn overduidelijk. Kijk en luister zelf.

 • Wat als men geen logica of feiten wil zien ? (S. Harris)

  “If someone doesn't value evidence, what evidence are you going to provide to prove that they should value it? If someone doesn’t value logic, what logical argument could you provide to show the importance of logic?”(Sam Harris)

   

  Harris één van de meestvooraanstaande atheïsten van de 21é eeuw geeft één van de basisargumenten over de onmogelijkheid tot het aangaan van een rationele discussie met gelovigen van het fundamentalistische type. In wetenschap gaat het om de feiten en in religie is het geloof dat juist geen feiten wenst te zien, men moet blind 'geloven', vooral de zaken zoals de maagdelijkheid van Maria is op basis van logica en gezond verstand niet te vatten, maar de katholieken zien dit op basis van geloof. 

  Als men logische argumenten niet aanvaardt dan zit er ook geen mogelijkheid meer in om op basis van die logica te discussiëren. Zo zat ik gisteren nog in discussie met Amerikaanse christenen over de Big Bang, men stelt dan de vraag: "wat is er voor de big bang ? ", maar men wil geen antwoord geven op 'wie heeft God geschapen ?', lijkt me net even onredelijk als voorgaand argument. Iets uit niets scheppen geldt voor beide partijen.

   

 • Kijk, dat zijn wij ! (Carl sagan)

  “Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there--on a mote of dust suspended in a sunbeam.”(Carl Sagan)

   

 • Waar zijn de vrouwen en kinderen ?


  The feebleness of Western Christian European culture means that immigrants from the Islamic world are effectively moving into a cultural vacuum, which only their traditional Islamic faith can fill. And that faith, contrary to Christianity and Western culture, has little regard for the social and political institutions of contemporary Europe. Indeed, it views those institutions as man-made structures to be torn down and replaced by Sharia, the law of Allah. (cit).

 • Life—the way it really is ! (J. Brodsky)

   

  Life—the way it really is—is a battle not between good and bad, but between bad and worse” Joseph brodsky

   

  Brodsky de Nobelprijswinnaar voor de literatuur kan het bijna niet beter verwoorden het is allemaal een strijd tussen slecht en nog slechter.

  Wordt je wakker met dat gruwelongeval in Frankrijk, blijkt er nog op het laatste een driejarig kind in de vrachtwagen te zitten, die ook het inferno niet heeft overleefd.

  Ik vraag dan ook al snel af of gelovigen dit zien als het werk van de 'goede god' of het werk van zijn tegenstander de duivel ? Kon die goede god dan niet ingrijpen of had hij het te druk met de wraakacties van zijn al even fanatieke IS-volgelingen ? Of waren het allemaal zondaars daar in de bus en de vrachtwagen en was het soms een geval van 'bad karma' ?

  Ja, dat gedacht is al meermalen malen gedacht en bedacht, neem nu Immanuel kant de vader van de moderne Duitse filosofie, die dacht er al hetzelfde over (met iets meer nuance allicht) toen een kathedraal in Lissabon op Allerheiligen de gelovigen doodde die samen waren in die misviering, hij zag dat ook niet zitten. Of Charles Darwin die de schepping niet het werk vond van de 'goede god' maar van het 'hulpje van de duivel'. En toch zullen familieleden en vrienden samen komen in de kerken en de levens vieren die verloren gingen en opdragen aan die 'goede god' die deze 'moderne martelaars van het verkeer' zal opnemen in een eeuwig samenzijn in de hemel met rijstpap en gouden lepels, hij zal zien dat alles goed is en was. Halleluja !

 • De Amateur redt de wereld of toch een deel er van ....

   

  De Amateur redt de wereld

   

  Onlangs stonden er cijfers in de media over het vrijwilligerswerk, maar dat zijn dus ten dele amateurs in hun werk en zijn doen het vaak prima.

  Maar ik was vroeger een fan van 'The amateur scientist' in Scientific American, vanaf 1978 als tiener als ik 'KIJK' en 'S.A.' maandelijks, alles over wetenschap interesseerde me en we schreven zelf wetenschappelijke papers, die zelf af en toe gepubliceerd werden.

  Maar de amateur wetenschapper heeft veel in zijn mars, zonder de toegewijde amateur astronomen zouden veel zaken niet eens bekend zijn over ons universum en veel amateurs gaan verder naar het niveau professional ! Een amateur ontwierp een lasergeleide snijmachine om hersentumoren tot op een honderdste van een millimeter weg te snijden tijdens chirurgie, zonder amateur kwekers zouden diverse soorten uitgestorven zijn en sommigen zijn alleen door amateurs in stand gehouden, het gaat om vogels, planten en voornamelijk zeldzame vissoorten.

  Een bepaalde vogelsoort werd nooit in gevangenschap gekweekt door een zoo of één of andere universiteit, een amateur lukte daar wonderwel in. Hij hield er een uitgebreide documentatie op na, maar na onenigheid met een groene politieke partij heeft hij alle informatie verbrand en zal de zeldzame informatie met hem verloren gaan, want wat amateurs door de band niet graag hebben is inmenging van buitenaf en zeker niet als dat de staat is.

 • Slechts 48 procent van wie buiten Europa werd geboren aan de slag (De Tijd)

   

  Slechts 48 procent van wie buiten Europa werd geboren aan de slag

  De Tijd

   

  Vandaag hoef ik niets te schrijven, dit is zo al duidelijk genoeg en de cijfers zijn dan nog eventjes vervalst in de ware zin van het woord, nepstatuten, positieve discriminatie, opleg van de Staat, enz …

  Komt men nog met een massa niet-Europeanen aandraven die men nergens wil en zeker niet meer in Duitsland, want daar vindt moeder Angela meer en meer weerstand van de Duitsers.

  Maar het beste nieuws kwam van Benjamin Netanyahu de premier van Israël; die op een Zionistsisch congres verklaarde dat niet Hitler de Joden wou doden, maar de Groot Moefti van de Palestijnen (Jeruzalem). Daar kon Muti Merkel niet tegen en zei vlak af, 'nee, WIJ zijn schuldig, WIJ ALLEEN !', Mea Culpa Muti Angela! Ja, want zonder het schuldcomplex worden de Duitsers opeens terug super onverdraagzaam en dat kan de Oostelijke deerne niet meer aan.

  Enkele citaten uit de Tijd: (Voor de Fun):

   

  'Probleem is dat er een reden moet zijn waarom deze mensen willen werken. Als laaggeschoolde heb je amper perspectief. Fin de carrière krijg je 2000 euro netto. Nà 40 jaar werken, voor een land dat niet het hunne is om een politiek te steunen waar ze niet achterstaan, om mensen te steunen die hun naar hun gevoel discrimineren? Ze zijn niet gek! Ze leefden daarvan 50 à 100 euro per maand. Een gezin met 3 kinderen kan hier alle uitkeringen + voordelen samen gemakkelijk 2500 netto krijgen, en dan zitten ze nog aan alle minima en vallen ze onder de armoedegrens!! Dat is meer dan ze daar op een jaar krijgen door te werken! Meer beogen ze niet! Recht op een sociale woning waarvoor ze 200-300 betalen per maand met 2 volwassenen = lachen! Ga maar eens kijken hoe die woningen er vanbinnen uitzien. Geld voor hightech, wagens, wapens, ... is er te over! Leven als God in Frankrijk! Waarom zouden ze gaan werken? Zo'n leven is alles wat velen willen! Als je dan een sociale woning hebt ' (Nico SB-De Tijd)

  roger erres: 'De Tijd'

  Ze zijn ook niet naar hier gekomen met de bedoeling te werken.”

  Maria V 79:

  Niet moeilijk hé dat ze niet aan het werk geraken (en dat geld vooral voor de laaggeschoolden). Tel eens alle sociale voorzieningen op: leefloon, kinderbijslag, sociaal tarief voor water, elec, gas, telefoon, openbaar vervoer, gratis nr de dokter, maximumfactuur voor medicijnen, sociale woning , ... En dat voor eeuwig, tja men moet goed gek zijn om te werken ( of hoogopgeleid om een pak meer te verdienen)
 • Writer's Block bij filosofen

   

  Writer's Block en de filosoof:

  Who is more to be pitied, a writer bound and gagged by policemen or one living in perfect freedom who has nothing more to say?”(Kurt Vonnegut)

   

  Ik zat gisteren voor het scherm en dito toetsenbord, maar er kwam geen letter op het scherm, niets, alles bleef maagdelijk wit op de gekleurde wiskundige symbolen na, ik vroeg me na een tijdje af of het misschien wel writer's block was en of een filosoof, daar zich op zou kunnen beroepen ? Uiteindelijk is een filosoof een denker en zou het eerder iets moeten zijn in de vorm van 'thinker's block', maar ik vrees dat dat niet mogelijk is gelet op Descartes adagium Cogito ergo Sum, ik denk dus ik besta … dus als ik NIET denk, dan … besta ik niet ! Je gaat dus al snel twijfelen en zo is René ook aan zijn filosofie gekomen, door te twijfelen tot hij niets anders overhield dan dat bovenstaande zinnetje.

  Die arme Descartes legde het loodje toen hij aan prinses Christina van Zweden onderwijs wou geven in de filosofie en de wiskunde, té koud voor René die liever in Nederland achter de kachel lag in bed, zijn boeken en filosofie ontstonden letterlijk in bed.

  Mijn kat is ook zo iemand die de hele dag aan de warmte opwekker (lees C.V.) ligt, bovenop een warm deken voor katten, mijn kat lijkt ook de ganse dag te slapen of te denken. Maar ik heb zo het vermoeden dat ze helemaal geen last heeft van writer's block.

 • De waarheid moet tegen een grapje kunnen, Peter Sloterdijk

  “How much truth is contained in something can be best determined by making it thoroughly laughable and then watching to see how much joking around it can take. For truth is a matter that can withstand mockery, that is freshened by any ironic gesture directed at it. Whatever cannot withstand satire is false.” 

  Peter Sloterdijk

  Dit citaat geeft voldoende weer waarom bepaalde religies niets met de Waarheid te maken hebben, neem nu maar eens de cartoons in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, dat bleek dus dat de islam niet bepaald tegen een grapje kan en indirect leidt dit tot de Sloterdijkse conclusie dat de islam geen waarheid kan bevatten of slechts zeer weinig (zacht uitgedrukt). 

  Maar de meeste religies hebben geen gevoel voor humor en wat geeft dat dan over hun waarheidsgehalte ?

  Alles wat de satire niet kan weerstaan is vals (=niet waar). Wie in de Middeleeuwen een zwarte kat had, kruiden verzamelde en grote boeken bezat, met een mooie gietijzeren pot boven het vuur zal ook al snel geweten hebben dat men niet echt tegen een grapje kon.