• De onverstaanbaarheid van de filosofie (Heidegger)

  “Making itself intelligible is suicide for philosophy.” 

  Martin Heidegger.

   

  Zichzelf 'verstaanbaar' maken is zelfmoord vd filosofie stelt Martin Heidegger, de schrijver van 'Zijn en Tijd'.  Nietzsche noemde de grote Duitse filosoof Immanuel Kant ooit 'de Chinees van Koningsbergen' en niet geheel onterecht. Wie ooit één van de "Kritiken" van Kant heeft gelezen zal weldra overtuigd zijn van het gelijk van WF Nietzsche.

  De Nederlandse schrijfster en filosofe Connie Palmen schreef zelf neer dat ze in haar studenten tijd zonder veel moeite de 'Kritiek van de Zuivere Rede' las van Kant, maar heden ten dage er niet veel meer van verstaat. 

  Sommige filosofische teksten zijn vrij onleesbaar omdat filosofen gebonden zijn aan de gewone spreektaal voor vrij abstracte begrippen en men gaat dan net zoals in de wiskunde bepaalde termen definiëren en omschrijven, verkennen en afbakenen.  Wie de draad ergens laat vallen ( de filosoof of de lezer) verstaat de daaropvolgende tekst niet meer en het verhaal wordt al snel een ondoordringbaar kluwen. Zo hanteert Heidegger de term 'dasein' in zijn werken, dasein is het subjectieve begrip van het zijn voor de mens, hoe hij de wereld ervaart op persoonlijke gronden, hoe men in de wereld staat gebonden aan de Tijd. dasein kan niet zonder de Tijd vandaar de verbondenheid in het meesterwerk van Heidegger. Eén van de redenen dat Nietzsche zo populair is, ligt in het feit dat hij weinig jargon gebruikt en duidelijk verstaanbaar klinkt, wel is het zo dat WFN de meest mis verstane filosoof is van de wereld. Zowel Rechts als Links heeft de filosoof gebruikt en misbruikt voor eigen doelen. 

 • Het bestaan van god ...

  “Discussing the existence of God is about as interesting as debating the existence of the Easter Bunny.”

 • De Rol die we Spelen ...

  Our civilized world is nothing but a great masquerade.” Schopenhauer,

   

  Shakespeare zei dat we in een toneelstuk spelen, 'het leven' namelijk. Schopenhauer's visie kan je bovenaan lezen en die van Carl Gustav Jung was duidelijk, we dragen een masker, afhankelijk van de rol die we spelen en de situatie.  Bepaalde individuen  zijn echter meer dan het woord individu zegt, (indi-vidue: ondeelbaar) ze hebben meerdere persoonlijkheden en spelen ongewild diverse rollen. Het is bijzonder bizar dat mensen die rollen willen verdedigen alsof ze in essentie die rol zijn die ze spelen. 

  Ook de groten der wijsgeren speelden een rol, waarbij ze vaak 'uit de rol' vielen in hun persoonlijke leven.  Ludwig Wittgenstein, de asceet, Schopenhauer, de aristocratische misantroop, Kant, de joviale mosterdroerder, Heidegger de Zwarte Woud boer, Descartes, de eenzame strijder .... 

  En wie zijn wij ? Welke rol spelen wij ?

  Ik beschouw mezelf als de dierminnende logicus met atheïstisch-misantrope trekjes ... of ligt het toch anders .... 

 • Skynetblogs laat zich van zijn kleinste kant zien

   

  Skynetblogs laat zich van zijn kleinste kant zien  De post tegen de executie van Mohammed Al Nimr werd weer eens geweerd uit de homepage van skynetblogs, het is blijkbaar een brug té ver of de Salafisten regeren Skynetblogs ? Maar via Twitter kwam er een grote respons alsook via Wordpress,

  Het blijft dus ook bijzonder laag dat de censuur blindelings wordt toegepast op basis van bepaalde woorden en woordcombinaties. Men heeft blijkbaar lering getrokken van het werk van de NSA.

  Voor wie nog interesse heeft voor deze zaak van de 21-jarige kan nog altijd op de posting terecht :

  http://filosofischdagboek.skynetblogs.be/archive/2015/09/28/stop-de-executie-van-de-21-jarige-ali-mohammed-al-nimr-in-sa-8506318.html • Religie en wetenschap (George Carlin)

   

  It turned out I was pretty good in science. But again, because of the small budget, in science class we couldn't afford to do experiments in order to prove theories. We just believed everything. Actually, I think that class was called Religion. Religion class was always an easy class. All you had to do was suspend the logic and reasoning you were being taught in all the other classes.”
  George Carlin

   

  Stand-up comedian en criticus George Carlin was hier overduidelijk in zijn observatie over de 'godsdienst les', het is meest bizar dat iemand wiskunde, fysica, biologie, geowetenschappen en dergelijke krijgt aangeboden om dan zijn verstand en logisch vermogen op nul te zetten bij het godsdienstonderwijs. Zelf iemand uit het christelijke onderwijs, heb ik daar niet echt schade opgelopen zoals vele andere individuen. Onze godsdienstleerkrachten hadden al snel door dat de les niet echt populair was bij zij de wetenschap studeerden. We kregen al bij al weinig bijbel te zien of te horen of indoctrinatie. Enkele mooie voorbeelden passeerden de revue van Pater Piot tot prins Siddharta Gautama.

  Wat logica betrof heb ik in de middelbare school (VSO) ook al weinig of niets gezien of gehoord. Eén leraar deed een poging om een basis te leggen voor logica, maar de Rik was dan ook een vermaard wiskundige en leraar en voetballer. Ik denk dat die man niet zou kunnen gedacht hebben dat ik in het wiskundige veld zou belanden via de filosofie. (ik ook niet) Wiskunde en logica, ik had er een hekel aan tot ik er verliefd op werd.

 • Stop de executie van de 21-jarige Ali Mohammed al-Nimr in Saudi Arabië !

   

  "I have never made but one prayer to God, a very short one: 'O Lord, make my enemies ridiculous.' And God granted it." Voltaire, letter to M. Damiliville, May 16, 1767

  Dus zo liet Voltaire zijn enige gebed klinken richting god, ik ben er zeker van dat de meeste zgn vijanden van Voltaire al belachelijk klonken, want wie kon nu iets inbrengen tegen een levende legende en levende encyclopedie ? (levende x2 om de nadruk te leggen, niet om linguïstisch debiel te klinken)

  Ja, enkele weken geleden was ik op een thema gekomen waar sommigen nogal utopisch, euforisch over deden, namelijk de exodus uit het Oosten.

  Ik heb daar dan enige kanttekeningen gemaakt die allen ondersteund werden door bepaalde persartikels, wellicht dagen later, maar toch. Op het eind komt de waarheid toch boven, ondanks censuur en misinformatie van diverse media. Zonder het internet zou men er nog vlot van afgekomen zijn, maar het internet is tot op heden nog altijd een plaats van vrijheid, anarchie, revolte, objectieve en subjectieve artikels. Sommige politici zouden maar al te graag het internet aan banden leggen en vooral het zwijgen opleggen, maar het internet is een “Open Society” in de zin van Karl Popper en zelfs veel verder, dat moet het ook blijven tot het bittere einde. En hierin volg ik JP Sartre dat we de media en nu het internet vrij moeten houden voor alle meningen, ook degene die we liever niet horen van Shariah4Belgium tot de KKK van ultra christenen tot neo nazi's, alles moet kunnen en dat alleen garandeert een vrijheid, ook die van zaken die we niet wensen te lezen of te zien.

  Mag ik de lezers vragen onderstaande petitie te tekenen ter voorkoming van onrecht en ja, ik kom hier op voor het leven van een jonge moslim, ik 'de islamaversist':  Stop de executie van de  21-jarige Ali Mohammed al-Nimr in Saudi Arabië !

  https://secure.avaaz.org/en/stop_saudi_beheadings_loc/?thBBtdb

  Onderstaand artikel stond op de site van het Nieuwsblad:

  Fanatieke moslims, die volgens de sharia leven, bedreigen in Duitse asielcentra de christelijke asielzoekers. De fundamentalisten bedreigen hen zelfs met de dood. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt.

  Said is een christelijke vluchteling uit Iran. Te voet heeft hij Turkije doorkruist, op zoek naar een beter leven. Hij had echter nooit verwacht dat zijn echte problemen pas in Duitsland zouden beginnen. ‘Ik dacht dat ik mijn religie vrij zou kunnen beleven in Duitsland’, zegt Said. ‘Maar in het asielcentrum kan ik niet openlijk toegeven dat ik christen ben. Dan word ik namelijk bedreigd.’

  Said verblijft in een asielcentrum in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. In het centrum worden voornamelijk strenggelovige soennitische moslims opgevangen die afkomstig zijn uit Syrië. ‘Tijdens de Ramadan wekken ze me voor zonsopgang en verplichten me om te eten. Als ik weiger, noemen ze me een ‘kuffar’, een ongelovige. Ze spuwen op me en behandelen me als een dier. Ze dreigen er zelfs mee om me te vermoorden.’

  Christenen maken zich zorgen’

  Dominee Gottfried Martens bevestigt dat veel christelijke asielzoekers hetzelfde probleem hebben. ‘In de asielcentra bepalen de moslims de regels’, aldus Martens. ‘‘Waar wij ons bevinden, geldt de sharia’. In de keuken mogen de christenen hun eigen eten niet klaarmaken. Wie niet vijf keer per dag richting Mekka bidt, wordt bedreigd. Ze maken zich allemaal zorgen over wat er zal gebeuren wanneer de strenggelovige moslims het asielcentrum verlaten. Moeten we ons in de toekomst verstoppen als christenen in dit land?’

  En het verhaal van Said is geen alleenstaand geval. In de Duitse plaats Hemer hebben Algerijnse asielzoekers een Eritreeër en zijn zwangere vrouw aangevallen. Een van de Algerijnse mannen viel hen aan met een kapotgeslagen fles omdat ze een kruis om hun nek droegen.

  Ook in Giessen werd een jonge Syriër bedreigd.

   

  Uit: Het Nieuwsblad 28/9/2015.

   

  Saudi Arabia is about to execute 21-year-old Ali Mohammed al-Nimr and expose his body in public.

 • Oneindige domheid, Einstein & Hilbert

  “I have only two candidates as examples of infinity, the universe and human stupidity - and I'm not sure about the universe.” A. Einstein 

  Ik vrees dat Einstein hier een vergissing begaat of beter beging, het universum moet eindig zijn de menselijke domheid daarentegen niet. Trouwens het begrip oneindig is niet zo eenvoudig uit te leggen, misschien zijn er oneindig veel mogelijkheden. Sommige oneindige verzamelingen zijn groter en uitgebreider dan andere oneindige verzamelingen, zo is de verzameling van de Natuurlijke getallen kleiner dan die van de Reële getallen, maar beiden zijn oneindig. 

  Neem bv Hilbert's Hotel naar de wiskundige Hilbert, in een hotel met oneindig aantal kamers wordt het volgende gedaan: iedere nieuwe klant wordt in de eerste kamer gelogeerd, waarbij alle andere gasten één kamer opschuiven en zo wordt oneindig iets oneindiger ....

 • God is aangekomen, JM Keynes over LW

  'God has arrived: He came with the 5.15 train.' (J.M. Keynes 1929)

  Dit citaat komt uit de mond van de vader van de moderne economie, JM Keynes een collega van Bertrand Russell en met deze zin kondigde hij de aankomst aan van de Weense filosoof Ludwig Wittgenstein in Cambridge.  Wittgenstein, de zoon van een schatrijke staalmagnaat uit Oostenrijk-Hongarije kwam naar Cambridge na zijn gevangenschap tijdens WO 1.  Wittgenstein kon door tussenkomst van Bertrand Russell en nog enkele Cambridge Dons een doctoraat krijgen voor zijn Tractatus Logico Philosophicus.  Wittgenstein ging tot een selecte club behoren van Cambridge academici en werd professor op Trinity College, Cambridge. Wittgenstein had er een hele zwerftocht opzitten na een periode als dorpsleraar en tuinman in een klooster.  Wittgenstein die latent homoseksueel was en zich daar sterk voor schaamde zocht heil in een ascetisch leven, hij gaf zijn rijkdom weg aan zijn familie en leefde vaak in omstandigheden waar zelfs een kloosterling voor zou terugschrikken. In de loop der tijd werd Russell en Keynes vriendschap voor Wittgenstein veranderd in een soort haat-liefde en uiteindelijk een vijandschap, vooral te wijten aan het karakter van Ludwig. LW was een opvliegend man en kon zijn woede vaak met moeite bedwingen, hij eiste volledige trouw van zijn volgelingen en onderwerping van zijn tegenstanders. Om zijn argumenten kracht bij te zetten hanteerde hij vaak een pook, waarmee hij zwaaide naar zijn tegenstanders, als leraar in een dorpsschool sloeg hij een kind zodat het het bewustzijn verloor, hierop moest hij de school verlaten. (aan de andere kant was hij een goede en strenge leraar die veel overhad voor zijn leerlingen, maar hij had een hekel aan dommere leerlingen, wie goed was in wiskunde was LW's vriend en favoriet).

 • U bent geboren om een job te doen, doe ze dan ... Plutarchus

  "You are born with a job to do, and you must find it and do it, and there are no excuses for you if you fail through lack of Perseverance." Plutarch, Morals: Of the Training of Children. ca. 50 BC

  Plutarchus richt zich naar de kinderen, maar evengoed naar de filosofen onder ons, hoe zeldzaam ze ook mogen zijn. Filosofen die in de loopgraven liggen wachten, hoor het trompetgeschal en kom naar boven, de tijd heeft nood aan u allen ...  Wittgenstein ging liever naar de oorlog dan naar zijn vaders wensen en grillen te dansen, hij flirtte met de dood, hij was vrijwilliger in het leger en vrijwilliger om als verkenner naar de voorste linies te trekken ... suïcide was hem niet vreemd, zijn twee broers pleegden zelfmoord, hij dacht er een leven lang over na. 

  De ware reden van Wittgenstein's gedrag was dat hij het goedkope gezwets van zijn collega soldaten niet meer wou aanhoren, niet voor niets dat hij naar voren ging, daar kon hij nadenken, wellicht niet in stilte, maar wel alleen. Solitude, weet U nog ?

   

 • Oorlog in Berchem ...

   

  Oorlog in Berchem:

  Een gezellige zondagmiddag zou het worden, vandaag. Rustig wat lezen op mijn eReader, wat schrijven, met de honden wandelen, de camera mee voor wat straatfotografie & portretten van de hondjes.

  Bij aankomst en met de motorhelm nog op het hoofd klinkt er geweervuur vanuit het park, dan schoten van een kanon of voor wat daar voor moet doorgaan. Ik zit midden in de oorlog, ik moet gaan vluchten, wandelen kan niet meer, laat staan lezen, ik ben een vluchteling in eigen land. Waarheen ? Ik denk dat ik Koksijde neem of Knokke-Heist, daar is het veilig of toch niet ?

  De fictieve troepen van Willem van Oranje naderen, de troepen van de Merode moeten Berchem vrijwaren denk ik. Ik heb zo het gevoel dat die De Merode een Franskiljon is, het gaat hier om de Belgische onafhankelijkheidsstrijd tegen de Nederlanders of wat daar voor moet doorgaan. Het Antwerpen van de Wever met de Belgische onafhankelijkheid, een franskiljon aan het hoofd en klucht der kluchten was deze strijd in het nadeel van Vlaanderen, alsook zijn we die onafhankelijkheid al lang weer kwijt aan de EU, de monetaire bank van Europa, de VN en binnenkort zijn we weer bezet door de horden uit het Oosten, misschien is het dan toch oorlog in Vlaanderen, Oud-Berchem is allang gevallen, niemand wil daar nog komen. Oud-Berchem waar zelfs de Turkse handelaren hun zaken sluiten voor de 'vreemdelingen' die de straten domineren. En ik hoor de Marokkanen zeggen (écht): 'ik heb er geen vertrouwen in, meneer', die zien die zogenaamde vluchtelingen ook niet graag komen, zo komen we dichter bij elkaar, nietwaar ?