• Perfecte onderdrukking, JJ Rousseau

  “There is no subjection so perfect as that which keeps the appearance of freedom.”

  J.J. Rousseau- The social contract.

  “There is no subjection so perfect as that which keeps the appearance of freedom.”
  J.J. Rousseau- The social contract.


  Is dat nu net niet wat onze zogenaamde democratie omschrijft, ‚the appearance of freedom’, schonen schijn ... je kiest alle zoveel jaren je ‚vertegenwoordiger’ die je niet kent of ooit ontmoet hebt, die bepaalt dan de gang van zaken in jouw naam.  Hij is deel van een partij die eigenlijk bepaalt wat hij of zij mag doen en laten, die partij staat onder druk van buiten uit door allerlei belangengroepen en individuen. Waar en waarom je die vertegenwoordiger gekozen hebt is dan de vraag; want van zijn plannen blijft niets over.
  Amnesie treft dan elkeen en de ware particraat weet ook al van niets.
  Eigenlijk is het wetsvoorstel van de Spa niet zo slecht, iedereen regeert, de complete nivellering, roder kan echt niet, van randdebiel tot prof en terug, allemaal koning !
  Plato was een tegenstander van de democratie en hij hield eerder van een technocratie, maar ook dat brengt geen zoden aan de dijk, geloof me maar, mevrouw ‚overgewicht’ was beter op de dienst vreemdelingenzaken dan op gezondheidszorg. Ik vraag me echt af of ze voor een zgn ‚vet-taks’ is ?
  Wat ‚de onderdrukking’  in het citaat betreft is het duidelijk in verband te brengen met de stroom gelukszoekers uit wel of niet Syrië, een duidelijk meerderheid is TEGEN, maar ze komen er toch. Ieder draagt zijn ondemocratisch steentje bij om je een schuldcomplex aan te praten, de fotograaf die arme kindjes kiekt, de pers met zijn schrandere artikels over het feit dat we ze maar moeten omhelzen en dat omdat we het al zooo ‚goed’ hebben, de zogenaamde ingezonden brieven, die alleen maar pro-vluchteling zijn en duidelijk rusten op censuur, want op het internet kan je wel iets anders lezen, de meerderheid is daar gewoon tegen ‚de stroom van asiel-zoekers’.
  De zogenaamde regering van de ‚grote verandering’ blijkt niets meer dan een regering van de status-quo, een regering die pakt waar het makkelijk te pakken is en degenen spaart die hun broodheren zijn. Het feodale tijdperk is in belgenland nooit ver weggeweest. Het ancien regime is hier nog aan de macht, de schijn regeert. We denken dat we vrij zijn maar dankzij het socialisme en zijn aanhangers is de denkpolitie aanwezig: de politiek correcte onwerkelijkheid.  Dankzij de katholieken en CD&V hebben we een aangeboren zondig zieltje ... God zij dank zeg ... Ik kan verder gaan en elke partij een veegje geven uit de Couckenpan, maar dat leidt ons te ver en mijn tijd is al lang op.

   

 • Elf jaar bloggen op het filosofisch dagboek !

  Tempus Fugit, de tijd vliegt, elf jaar bloggen, ELF jaar Filosofisch dagboek(je) !  Dat is langer dan ik ooit had kunnen denken. Elf jaar van ups and downs, passie en vice versa, top en flop, het was er allemaal en het is allemaal de revue gepasseerd.

  Bij tijden lange periodes van stilte gevolgd door verwoede pogingen om het blog te revitaliseren. Persoonlijk ben ik er nog altijd van overtuigd dat pen en papier tot meer creativiteit leidt dan de pc of andere multimedia toestellen. De laatste jaren is er nog weinig pen-en-papier  gebruikt en dat gevoel heb ik dan ook, dat de eerdere schrijfsels beter waren dan de latere. Maar beterschap is op komst, de Moleskine boekjes zijn terug van weggeweest, alsook mijn voornemen om volwaardige essays te gaan schrijven voor dit blog alleen. Ik heb trouwens de hulp gekregen van een specialist essay-schrijver die regelmatig een essay heeft in het NRC en die venijniger uit de hoek kan komen dan uw huisfilosoof. Ook herbruik ik af en toe één van mijn foto's van mijn andere blogs en Flickr. 

  Ik zie trouwens dat het aantal lezers van dit blog sterk gegroeid is in de laatste weken en dat bezoekers hier vrij lang blijven hangen (misschien in slaap gevallen achter de pc, tablet of smartphone ...).

  Onderstaand ziet U de allereerste posting uit juli 2004 en eigenlijk een digitalisering van het eerste deel van het handgeschreven filosofisch dagboek, ...

  Nu 18-jaar later moet ik toegeven dat ik nog niet van gedacht veranderd ben over deze tekst, 'de dictatuur van de domheid', ja nog erger dan toen, en 'een zinkend schip in een eindeloze riool' vind ik anno 2015 nog altijd een mooie term, wetende dat die riool diep genoeg is om de Bismarck te laten zinken op klaarlichte dag.

  Sapere Aude, nog altijd na 11 jaar bloggen ! Heil, aan de filosofie ! Salve, aan de lezers van goede én slechte wil of is het Wil, Herr Schopenhauer ?

  Lees meer...

 • Crisis van de opvoeding

  "Een crisis van de opvoeding is vaak het symptoom van een maatschappij in crisis"  (Paul Verhaeghe).

  Deze zin komt uit een interview met de Belgische psychoanalyticus Paul Verhaeghe. Hij heeft het over de toestand in nederland, maar dat is dus makkelijk terug te brengen naar belgenland.

  Persoonlijk heb ik het één en het andere ondervonden en gehoord van rechtstreekse getuigen binnen het onderwijssysteem in Vlaanderen. In sommige scholen heerst van lichte chaos tot absolute chaos en het is recht evenredig met het aantal allochtonen in de klas alsook met het type onderwijs. (ASO scholen hebben minder problemen dan TSO en BSO scholen) Vrouwelijke leerkrachten in TSO en BSO worden vaak dagelijks uitgescholden voor 'hoer' en andere krachttermen worden niet geschuwd, geweld in de klas is geen uitzondering alsook het openlijk dealen van drugs binnen en buiten de school.

  Scholen zijn aan handen en voeten gebonden als ze probleemjongeren uit de school willen zetten of strenger optreden, vaak dekt men de hele zaak toe met de 'mantel der liefde'.

  Dan heb je de ouders die niets aan zoon- of dochterlief te zeggen hebben en die dan hopen dat de school zijn 'job' wel zal doen, maar bij het minste dreigen met een proces tegen diezelfde school.

  De kwaliteit van het onderwijs en de waarde van diploma's van bepaalde scholen en richtingen mag men in vraag stellen, gelet op de gebrekkige examinering en didaktiek. Leerkrachten die dronken voor de klas staan, gedemotiveerd, punten gevend à volonté ... Een behoorlijk percentage komt tijdens of net na het 'afstuderen' in aanraking met justitie, hebben al in een open of gesloten jeugdinrichting gezeten of belanden in de gevangenis.

  Er is duidelijk een aversie tegen elke vorm van gezag in de maatschappij, vraag dat maar aan "meneer agent". Aan de andere kant is er een roep naar meer gezag, meer straffen en betere ordehandhaving.

  Ook ziet men meer en meer buitensporig geweld van de politiediensten wereldwijd tegenover ongewapende burgers, met net recent in Brugge het incident met een oud-rechter die door één-of-andere hardhorige agent werd aangehouden voor zijn eigen deur omdat hij een foto nam (van slechte kwaliteit dan nog) van een 'gemaskerde agent' en een soort politionele bezettingsmacht.

  De maatschappij is in crisis en die komt niet zomaar  aandraven, het is en was een geleidelijk proces en iedereen heeft boter op zijn hoofd.

   

 • Bacon over Leeftijd ....

  Age appears to be best in four things; old wood best to burn, old wine to drink, old friends to trust, and old authors to read.
  Francis Bacon

  Sir Francis Bacon, de uitvinder van de "wetenschappelijke methode" en één van de grootste essay-schrijvers aller tijden (met Montaigne-een tijdgenoot). De man hield er een dubbele loopbaan op na, van politicus tot filosoof en van opleiding was hij jurist .... hij schreef in vijf jaar tijd twaalf filosofische werken, waarvan hij er slechts ééntje wist te voltooien.

  Er werd zelfs beweert dat Bacon de auteur zou zijn achter de stukken van Shakespeare. 

  Hij is nog steeds een populair auteur door zijn essays en zijn schitterende uitspraken. Zijn bekendste slogan is nog altijd: "Kennis is macht" (=Nam et ipsa scientia potestas est.)

 • De Media als religie- de Botton

  We mostly know how to live, what we want for our kids and even how to run an economy. So why doesn’t it happen? The media is what colours and textures our belief systems. It has, in a way, replaced religion.- Alain de Botton

  Ik was eigenlijk van plan om een uiteenzetting te schrijven over een bizar onderwerp, namelijk : “waarom de filosoof drie benen dient te hebben” maar dat is voor een andere keer.

  Het citaat van eigentijds filosoof Alain de Botton slaat spijkers met koppen en ik zit daar al enige tijd midden in, de journalistiek en de media.  Ik ben reeds lang uitgegaan van de premisse dat de media politiek gekleurd zijn en dat een objectieve verslaggeving in Vlaanderen zowiezo niet bestaat.  Ik dacht dat andere landen het beter zouden doen, zoals bv Nederland, het VK en de VS, maar ik kom daar al snel op terug. Objectieve verslaggeving bestaat quasi niet meer, wel eenzijdige politiek gekleurde en politiek-correcte schrijvelarijen die moeten doorgaan voor een journalistiek stuk.
  Nederland en de VS kennen een meer genuanceerde pers, meer onafhankelijk, maar echt vrij is het niet te noemen. In Vlaanderen is de toestand bijzonder schrijnend met twee grote groepen die de ganse media in handen schijnen te hebben en daar een schijn van onafhankelijkheid trachten op te houden.
  In de VS daarentegen hebben we echte onafhankelijke kranten en publicaties die vaak nieuws brengen die anderen redactioneel niet mogen brengen of die politiek te gevaarlijk lijken voor de eigenaars en de hoofdredactie. Ook zijn er diverse politiek-incorrecte publicaties in de VS die zaken durven aankaarten waarbij de redactionele haren ten  berge zouden rijzen bij de meeste mainstream kranten.

  Je kan de gemmiddelde persoon sterk gaan beïnvloeden via de media en daarom heeft de staat een grote interesse in die media ontwikkeld vanaf de eerste grootschalige publicaties in de 16-17e eeuw. Vanaf dag één heeft men een vorm van censuur ingevoerd en wat die overheid ook beweert, de censuur geldt nog altijd hier en overal.

  Veel mensen denken nog altijd: „het staat in de krant“ of „het is op het nieuws“, dus is het waar ... maar niets is minder waar, de media kijken door een getinte bril, het zuivere licht wordt gefilterd door de redactiepolitiek, door de eigenaars, de hoofdaandeelhouders, ...
  Het centrale probleem is dat de media het denken en het doen en laten bepalen van een grote groep mensen en zo het beleid en de staat gaan sturen. Wetende dat bepaalde media volledig in handen zijn van enkele individuen en families,die banden hebben met grote industriegroepen en dat ze de media bespelen als marionetten geeft al snel een idee van de centrale problematiek. 

 • Trop C'est Trop

  Nu de nieuwe zondvloed eraan lijkt te komen met een zekerheid van 100%: 

  lijkt het dat Theo Francken en Bart de Wever overgaan naar de typische politieke egelstelling.  Politieke 'vluchtelingen' stromen richting west-Europa en dan kan je verwachten dat ze richting België komen. 

  Wetende dat veel Europeanen België amper kennen of weten liggen en dan nog over bv Amerikanen gezwegen, is het een wonder dat de massa's Afrikanen en Aziaten zomaar de weg weten naar dit verscheurde land. Ergens is er een Twilight Zone waar men blijkbaar reclame maakt voor het sociale zekerheidsstelsel van België, Nederland en Zweden. Een andere uitleg is er niet, men beseft maar al te goed hoe zwak het vreemdelingenbeheer hier werkt en in de ons omliggende landen. 

  NVa is hier zeker de kop van jut op korte termijn, men is immers voor een deel verkozen omdat mensen het vreemdelingenbeleid beu waren van rooms-rood en ze na enkele decennia beseften dat stemmen op het Vlaams Belang geen oplossing leek te zijn, dankzij het cordon.

  De Wever blaast sinds hij burgemeester van Antwerpen is warm en koud en dat geldt iets minder voor Theo Francken, maar ook deze toonde al zijn zwakke punten. Krijgen die nieuwe belgen nu geld of geen geld ?  Nee, zegt Francken, maar hij vergeet te vermelden dat bij erkenning ze WEL geld krijgen en een woonst, terwijl Vlamingen vaak moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen door de besparingen van De Wever I (of Michel I). 

  En wat over de kansen van de nieuwe golf migranten ?  Die is bijna 100%, want plots is iedereen afkomstig uit Syrië en zijn ze allen oorlogsslachtoffers. Dat de VS die ramp heeft veroorzaakt, doet er niet toe. Obama-Clinton moesten koste wat koste Assad en Quadhafi ten val brengen en hebben zo de ganse miserie veroorzaakt. 

  Misschien moet de EU een eiland huren in Griekenland tegen een serieuze betaling en daar alle "vluchtelingen" onderbrengen, of een stuk Sahara huren .... volg Australië bv .... die plaatsen asielzoekers in kampen in de woestijn. 

  Voor de Vlamingen met beperkte middelen (lees: gehandicapten; gepensioneerden, werklozen) weer een kaakslag, zij krijgen steeds minder en moeten meer betalen voor de meest noodzakelijke goederen zoals elektriciteit. Plus zij mogen ook nieuwe buren verwachten in hun bescheiden woningen waarvan het overgrote deel bruin, zwart en moslim zal zijn, net waar ze op zaten te wachten.

 • John Stuart Mill , geluk.

  “I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than in attempting to satisfy them.” 

  Een uitspraak van de Engelse filosoof John Stuart Mill (19e Eeuw), de schrijver van onder meer 'On Liberty' dat ik net aan het her-lezen ben.  Mill die net als Goethe en William Blake nooit naar school is geweest wordt beschouwd als één van de meest intelligente mensen op de wereld, ooit. 

  Ik weet dat mijn grootvader er eenzelfde filosofie op nahield, vooral gematigheid was een ware deugd voor hem, hij hield zich daaraan gedurende 95 jaren en was uitermate gelukkig. Mijn grootvader een economist die er een filosofische levensstijl op nahield was mijn enige mannelijke rolmodel van enige waarde, de anderen waren gedood tijdens W.O. 2  en mijn vader was alles behalve een rolmodel. 

  Het beperken van de verlangens komt ook voor in het Boeddhisme, daar spreekt men zelfs over het uitdoven van verlangens.  Religies gaan er dan ook graag over .... maar zover wens ik niet te gaan. 

  Het willen nastreven van verlangens is de grote boosdoener wat geluk betreft, want het kent geen einde, het is een levenslang streven naar iets dat men niet kan inlossen, er is altijd iets beter en het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel, nietwaar ?

 • TOP 10 Filosofen - Ten Best philosophers - Revision.

  Top 10 Filosofen - 10 Best Philosophers:

  1. Arthur Schopenhauer - Parega and paralipomena

  2. Ludwig Wittgenstein - Tractatus Logico Philosophicus

  3. Immanuel Kant - Kritik der Reinen Vernunft

  Lees meer...

 • Denken ....

  Many people would sooner die than think, in fact, they do so ... Bertrand Russell (1872-1970).

   

  Wat kan een mens hieraan toevoegen, niets zeker ! Het is bijzonder bedroevend dat zovelen, 'denk-moe' zijn en alles zouden doen om maar niet te moeten nadenken. Religie is hiervan een goed voorbeeld, men heeft geen nood om iets te gaan ontrafelen, men heeft alles al op papier staan, goed en waad zijn bepaald, het begin en het einde zijn reeds gegeven, niets is onzeker, maar O wee als het verstand zijn werk zou doen .... 

 • Thalys en terreur .... (Thalys and terror - english text from my other English blog).

  Today a Moroccan madman tried to attack the passengers of the Thalys, a high speed train who connects Paris and Amsterdam. The 26-year old man stepped on the train in Brussels with a machine-gun,a Kalashnikov and a few knives ... he was stopped by two brave American Marines, who got injured during the attack.   

  what if those Marines were NOT there ? What then, a massacre ? You are on a train going to the 'city of light' and some religious idiot boards your train, he thinks, he is working for Allah, he is the 'hand of God', the other people may think that the Christian god intervened and that those Marines were 'tools of the Lord' and I think that the rational mind should consider that there is no God of Christianity nor a God of Islam, there is no God at all, at least not an intervening God, whatever God is or is not.

  from my english blog: http://philosophicaljournal.skynetblogs.be/