• Dit stond vanavond op de Reuters' website ....

  Per head of population, more Belgians have taken part in the fighting in Syria than any other European state. The Belgian government believes about 100 of its nationals have come back with combat experience. A further 40 may have been killed and about 170 are still in the ranks of fighters in Syria and Iraq.

  koran.gif

 • Schopenhauer en Islam.

  "Consider the Koran, for example; this wretched book was sufficient to start a world-religion, to satisfy the metaphysical need of countless millions for twelve hundred years, to become the basis of their morality and of a remarkable contempt for death, and also to inspire them to bloody wars and the most extensive conquests. In this book we find the saddest and poorest form of theism. Much may be lost in translation, but I have not been able to discover in it one single idea of value."

  Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation.

  charlie-hebdo-the-prophet-crying.jpg

 • In al de boosaaardigheid schuilt toch een glimp van het goede ...

  Waren de broers die de aanslag in Parijs uitvoerden inherent slecht ?  Of waren ze misleid door hun godsdient met name de islam ? (indoctrinatie en misleiding gelden hier eveneens)

  In al de gruwelijkheid van de moordpartij bij Charlie Hebdo vertoonden de broers Said en Cherif Kouachi toch duidelijk trekken van mededogen en menselijkheid tegenover hen die ze niet zagen als vijanden van hun geloof. Ze riepen geen vrouwen te doden, maar vermoorden wel een Joodse vrouw omdat die volgens hun geloof de directe vijand is en geen uitzondering was op de regel. Ze lieten de man die ze zijn wagen afnamen wel de tijd om zijn hondje uit de wagen te nemen, ze lieten bepaalde individuen ontsnappen, maar waren wel medogenloos tegenover de politieagenten die ze zagen als strijders van een vijandelijke staat. 

  Het is dus overduidelijk dat de mens 'Kouachi' een duidelijke moraal had, maar verblind werd door het geloof dat niet-gelovigen en afvalligen als buitenstaanders ziet en bepaalde individuen onder hen als vijanden van de islam. (i.c. de cartoonisten, Joden en agenten). Getuigen rondom de broers wisten dan ook te vertellen dat het om goede mensen ging, die behulpzaam waren tegenover zwakkeren en bejaarden. 

  Hoe gaan zulke individuen dan over tot zulke daden van wreedheid ? Blijkbaar worden ze gehersenspoeld door islamisten die niet aan hun proefstuk toe zijn, gelet op de vele zelfmoordterroristen en strijders van de heilige oorlog. Dat het om kansarmen gaat met een lage opleiding gaat zeker niet op als je ziet dat diverse strijders van IS en Al Quaeda hoog opgeleid zijn of waren met een goed inkomen en positie in de westerse maatschappij. Beste voorbeeld zijn de mislukte zelfmoordenaars in Groot-Brittanië, dit waren hoog opgeleide chirurgen met een hoog inkomen in het V.K.

  2015-01-09-intelligence-debate.jpg

 • I am Charlie en de voorspelbaarheid van het gebeuren ...

  Het is niet dat men het niet kon weten, maar de omvang van de aanslag in Parijs op het weekblad Charliehebdo is ongezien en kan maar alleen gezien worden in het kader van een vervormde geest van individuen die zich laten leiden door zaken die de Verlichting dacht uit te kunnen wissen. 

  Daar waar Marx en Lenin religie als opium voor het volk zagen, moet de meer georienteerde geesteswetenschapper het zien als een ziekte en dan nog als een hoogst besmettelijke als het over de islam gaat.  

  Wie alle wreedheden op een rijtje zet die sinds 9-11 gepleegd zijn door religieuze of politieke groeperingen moet al snel toegeven dat de islam eenzaam aan de top staat, de activiteiten van Al Quaeda, de wreedheden tegenover schoolkinderen van Boko Haram,  de invloed van onze in het westen gekoesterde moslimjongeren in Syrië en Irak, de onthoofdingen en slachtingen van IS.... en ga zo maar verder tot de onthoofdingen in de VS door een bekeerde moslim. 

  Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat er geen 'radicale islam' bestaat, islam is op zichzelf radicaal, het zit hem gewoon in de basistekst van het 'geloof'.  De koran is letterlijk 'het woord van allah', het is te nemen of te laten, anders ben je een 'afvallige'.  Vorige posts duiden op allerlei tekstfragmenten en aanvullende teksten die duidelijk de aard van de islam bewijzen. 

  We moeten samen met prof. em. E. Vermeersch stellen dat de god van de islam niet bestaat op filosofische en morele gronden, hij is in tegenspraak met zichzelf. (Dit gaat eveneens op voor de god van de christenen en joden) 

   

  Wat me ook opvalt is de relatie tussen de moord op Theo van Gogh en zijn film 'Submission' met Hirsi Ali en het boek van Houellebecq 'Soumission' wel erg dicht in de buurt komen .... 

   

  Van de vervolging van Salman Rushdie de moordpoging op de tekenaar van de Deense cartoons tot de uiteindelijke slachting in de kantoren van Charliehebdo is het duidelijk dat een grote groep van de moslims elke vorm van humor missen terwijl ze zelf zo lachwekkend overkomen qua kleding en gedrag (en taalgebruik). Dat het lachen velen vandaag vergaan is, maakt niets meer uit ... zolang de politiek correcte wereld deze daden maar kan kaderen in en bij een beperkte groep zogenaamde radicalen en daar een sociaal-eceonomisch verband kan rond plaatsen zodat de etterende wonde niet zichtbaar wordt voor de grote groep kuddebeesten die hun trouw kiesvee uitmaken.  Ik hoorde de onzin die Barack Obama traditiegetrouw uitkraamde en Angela Merkel, maar dat is niets vergeleken bij een lid van de partij van president Hollande, die zag onmiddellijk een kans om extreem rechts te betrekken in de aanslag .... De martelaren van onze vrije meningsuiting zijn echter maar de druppel op een hete plaat van gruwelmoorden uitgevoerd in de naam van allah ... wat is er al niet gebeurd met de honderden schoolmeisjes in Nigeria, met de honderden dorpelingen meegenomen door IS omdat ze een vlag hadden verwijderd .... de jongens die levend verbrand werden in hun school, omdat ze naar de les gingen ... 

   

  PS: ik heb opzettelijk sommige namen zoals 'islam' met een kleine letter geschreven, omdat ik er geen graten inzie om hier een hoofdletter te  gebruiken ....
  PS2: mijn excuses aan de 'Verlichte moslim' die wel kritiek en humor kan smaken ivm de profeet en de islam, U bent een selecte minderheid en theoretisch dan ook een afvallige voor de meerderheid van uw 'geloofsgenoten'.

  16225603465_bd19d26f54_o.jpg