• Geluidsoverlast en Schopenhauer

  In mijn laatste posting had ik het al over Schopenhauer en geluidsoverlast, ik zal U daar onmiddellijk mijn favoriete citaat over geven. Maar één zaak is overduidelijk, ik heb een hekel aan allerlei geluiden en vooral aan geluidsvervuiling.  In een Nederlandse studie uit de jaren 80 was het al duidelijk dat er haast géén enkele plaats in Nederland vrij was van geluidsvervuiling en dan vooral schadelijke achtergrondgeluiden. Men moet al een eind op de Veluwe gaan staan om te ontkomen aan dergelijke vervuiling. Nu is de natuur niet altijd een oplossing, ik weet dat de eerste nacht dat ik sliep in een woning te midden van een natuurlijke omgeving ik geen oog heb dichtgedaan door allerlei "natuurlijke geluiden" ... een merkwaardig feit is dat ik wel doorgeslapen heb toen er een beer in de achtertuin stond, ja een echte wilde dan wel te verstaan. Ik denk ook dat ik op dat moment een wapenfreak ben geworden, alhoewel ik mijn wapens nooit of te nimmer op een dier zal richten, sommige tweepoters ten uitzondering genomen. 

  Arthur S. had allicht een hekel gekregen aan geluidoverlast door het geroddel van zijn buurvrouw die hij op min of meer hardhandige wijze verwijderd heeft, maar daar zijn zoveel tegenstrijdigheden over dat ik alleen de juridische transcriptie zou willen nalezen om dan nog te twijfelen, want in een rechtbank komt nimmer de waarheid naar boven, maar haalt de beste leugenaar het maar al te vaak. Arthur heeft daar meer dan twintig jaar voor moeten betalen.(financieel) ... 

  Wat was dat citaat dan ook weeral ? Ja, ik moet vrij citeren, maar het komt hier op neer: " De hoeveelheid geluid die iemand kan verdragen is omgekeerd evenredig met iemands intellect." Dat kan niet ver van de waarheid zijn als je die kerels kent met die opgefokte wagentjes die zich verplaatsen op geluid ipv benzine, ja minder CO2, maar wat een waanzin. Of die kerels (en het zijn bijna altijd kerels) met een mp3 speler op het hoofd waar meer geluid uit de hoofdtelefoon komt dan bij mij thuis uit de stereo.

  Zo zat ik op de trein (lang geleden dus) met een kerel van +- 17 jaren op de teller, ik las een boek en hij kwam over mij zitten met een koptelefoon op zijn hoofd. Boem-boem-boem .... concentratie weg, dus ik ga naar achteren ... nog altijd dat geluid, ik ga naar een ander rijtuig, een troepje chinezen telefoneren, allicht was hun kaart op, want dat geroep hoorden ze tot in Beijing, weer weg ... ben dan afgestapt en heb alternatief vervoer gekozen. Dat was de laatste maal dat ik openbaar vervoer heb genomen. Dan heb ik het nog niet over de stank die sommige tweepoters weten te verspreiden, mijn favoriet was "Stinky", man die vent stonk alsof hij al voorbij rigor mortis was gekomen, op een overvolle omnibus tussen Brugge en Knokke er draaiden letterlijk insecten rond zijn hoofd. Nu jaren later lachen we er nog altijd mee, één woord is genoeg... en mijn geheugen zorgt nu weer voor het beeld van de man, gelukkig is mijn olfactorisch vermogen niet van het niveau als mijn visueel geheugen ... 

  filosofisch dagboek website.png

  Kijk eens op de website van deze blog !

 • Waarom 'Recht' krom is.

  Naar al goede gewoonte was ik aan het luisteren naar een audioboek tijdens één van mijn wandelingen, meestal gaat het over, ... filosofie of wetenschap. Ditmaal was het een korte samenvatting van het leven en werk van mijn favoriete filosoof Arthur Schopenhauer. Het is het werk van Paul Strathern. De man is wel af en toe te belezend en moraliserend, zoals blijkbaar past bij de huidige vorm van geschiedenisvoering, laat ons vooral alles afmeten aan onze huidige nepnormen, zelfs Wiliam Shakespeare. Toen ik terug thuis was, wou ik mijn boek "The Knife man" verder lezen, maar het geluid buiten (van werken) kon dat voorkomen en dan begon ik maar te schrijven in een notaboekje. Wat hier volgt is het resultaat van enkele seconden schrijven en irritatie. Trouwens zegt Schopenhauer iets over geluidsoverlast, maar daarover later meer: 

  Waarom Recht, krom is !

  De slechtheid van de mens zorgt ervoor dat we niet naar de objectieve waarheid zoeken, maar dat de ego's zoeken naar het 'het Grote Gelijk' of naar persoonlijke vervulling van de actoren (i.c. de rechters, aanklager en advocaten, alsook de getuigen en de beklaagde (en niet te vergeten de pers)).

  In werkelijkheid is een rechtszaak een slecht opgevoerd toneelstuk met oubollige requisieten en overbetaalde acteurs.  De rechtbank is het middel van de heersende kaste om zich te ontdoen van ongewilde individuen en politiek-, sociale tegenstanders. En als het al eens "slecht" uitpakt dan is dat een bewijs van hoe democratisch ze zelf zijn en dat de illusie van de Trias Politica nog overeind staat, terwijl dat nooit of te nimmer het geval geweest is of ooit zal zijn. De rechtbank zoekt niet naar de objectieve waarheid, maar schept de illusie daarvan alsook van onpartijdigheid, maar eenieder die ooit het ongeluk heeft gehad om in aanraking te komen met de oneindig trage molen van het gerecht weet dat dat nooit het geval is. Bijna iedereen met enig gezond verstand beseft dit, maar allen trappen we weer in die schijnheiligheid. In Nederland heeft een filosoof trouwens het bewijs geleverd van vooringenomenheid en partijdigheid van rechters en aanklager in meer dan één zaak, terwijl hij niet eens bijkomend bewijs moest zoeken, het kwam uit de dossiers gewoon naar boven, door daar objectief naar te kijken. Bewijsmateriaal die in het voordeel uitkwam van de beklaagde werd gewoon genegeerd of geminimaliseerd. Het grote probleem van rechtspraak is dat er mensen in het spel zijn en mensen zijn inherent slecht, daarvan is door de psychiatrie en psychologie bewijs geleverd, de tabula rasa was altijd al een mooie illusie, een lege illusie.


 • Bermuda driehoek en bubbles

   Eenvoudige fysica kan ook tot oplossingen leiden of lijkt het alleen maar zo ?
  In het recentste nummer van Scientific American lijkt er een oplossing te zijn voor het enigma van de Bermudadriehoek.  Schepen en vliegtuigen die spontaan verdwijnen in het niets ... mysterie ? Buitenaardse wezens, reuze magnetische velden ... allen zijn reeds voorgesteld ... maar eenvoudige fysica of te natuurkunde van lang voor Christus kan een oplossing zijn voor het raadsel :
  Archimedes zijn wet over de opwaartse kracht is hier in het spel. 
  Wetenschappers veronderstellen dat er reuze gasbellen opstijgen uit de aardkorst en zich dan mengen met het water, veel van die gasbellen bestaan trouwens uit methaan (CH4) en methaan kan blijkbaar een invloed hebben op vliegtuigmotoren ... maar voor schepen geldt wel dat volgens Archimedes het drijfvermogen van een schip te maken heeft met de opwaartse druk van het zeewater. De wet stelt dat de opwaartse druk recht evenredig is met de dichtheid (dichtheid is de verhouding van massa (m) en volume (v) : m/v.)
  σ = m/v (  σ  is de dichtheid (Griekse letter Sigma)) .  De dichtheid  van een mengsel van gasbellen en water is kleiner dan die van water alleen.  Daardoor kan men afleiden dat de opwaartse kracht van dat mengsel lager is dan die van water (Fo(w)>Fo(w/g))(Fo(w)= Opwaartse kracht(vector) water).  Daardoor zakt het schip gewoon weg in dat mengsel en verdwijnt zonder spoor na te laten. Mysterie opgelost !  Of toch niet ... een model is nog niet de realiteit, want het model is in een gesloten systeem getest dus niet in een quasi open oceaan, er is ook nog het probleem van de convectiestromingen en het feit dat die gasbellen ook een opwaartse kracht kunen veroorzaken .... simpele fysica of toch niet ! (eb)2012, naar een artikel van S.A. 06/12. 

   

  bubbles-2902.jpg

 • Een rechtvaardige genocide.

  Volgens Trouw (Nl) eet een gemiddelde Nederlander 522 dieren in zijn leven ...

  Ja, dus met een populatie van 16,7 miljoen en daarvan zo een 750.000 vegetariërs ....

  Dat wil zeggen dat Nederland in één generatie ongeveer 8352 miljoen (dat is 8352.000.000 of 8352 EE+6) dieren consumeert ...

  Als dat géén genocide rechtvaardigt, wat dan wel ?

  prof-b-russell.jpg

  Bertrand Russell at Trinity College

   

 • De zomerleeslijst van 2012

  Bij deze de zomerleeslijst van 2012, de primeur verscheen al op de website van het filosofisch dagboekje (http://www.filosofiedagboek.in) Maar daar stond foutief Rüdiger Safranski aangeduid als auteur van de biografie van WF Nietzsche, de auteur is wel Curt Paul Janz, de bio is meer dan 950 pagina's dik en bestaat eigenlijk uit twee deelboeken. Eén boek is echter ontsnapt uit de lijst, omdat het slechts nu op mijn tafel ligt te pronken nml.: The Knife Man, of over de bloedige geschiedenis van de chirurgie in de 18 é eeuw en meer bepaald over John Hunter. Hunter wordt beschouwd als de vader van de moderne chirurgie, maar hield er enkele macabere praktijken op na. 

  Hier volgt dan de leeslijst voor de hopelijk lange en ongestoorde zomer van dit jaar 2012. (en laat ons hopen dat ondanks allerlei voorspellingen de wereld niet vergaat alvorens ik het laatste boek heb dichtgeslagen, daarna, géén probleem ...) 

  De Leeslijst voor de zomer van 2012

   
  1. Nietzsche, Curt Paul Janz (een superdik zomerboek)
  2. Thirty Years that Shook Physics, the story of quantum theory, G. Gamow, een absolute        aanrader ! (Dover Publ.)
  3. Battlefield of the Mind, Joyce Meyer (iemand gaf het mij in de VS.)
  4. The Fountainhead, Ayn Rand (ooit als audiobook gekregen, nu lees ik het eens ...)
  5. Letters from a Stoic, Seneca. (goed oud Romeins geschrift)
  6. The Selected Writings of Waldo R. Emerson
  7. Zarathustra van Nietzsche (zoveelste herlezing)
  8. The Enchiridon, Epictetus
  9. The Age of Absurdity, Michael Foley (over de onzin van onze moderne cultuur vooral het consumentisme)
  10. The Closing of the Muslim Mind, Robert Reilley, How Intellectuel suicide created the modern islamist crisis.
  11. A cultural Paradox: Fun in Mathematics. 
  12. A War Like No Other, Victor Hanson. Over de 27 jarige burgeroorlog tussen Athene en Sparta, die uiteindelijk naar de teloorgang van de Atheense cultuur leidde.  Een schitterend boek en een les voor alle politici van vandaag: Hoe hoog je uw culturele bijdrage ook schat of uw politiek, ten onder zal je gaan en uiteindelijk neemt de échte macht de leiding terug over. 
  13. The Strangest Man, the hidden life of Paul Dirac Quantum Genius,  G. Farmelo
  14 ten slotte maar niet de minste :  In Search of Schopenhauer's Cat, a quantum mystical theory of Justice. (Raymond Marcin).
   
 • Overplaatsing filosofisch dagboekje

  Gelet op een aantal problemen dat ik de laatste maanden ervaar met het inlogsysteem van skynetblogs heb ik besloten een deel van het archief en alle recente postingen naar een andere bestemming te verplaatsen nml http://www.bloggen.be/filosofisch_dagboek/ 

  Ik weet wel dat het niets te maken heeft met deze site zelf, mar alles met browserinstellingen en OS. Maar wel is het zo dat het inlogsysteem van skynetblogs een omleiding maakt die mijn browsers blokkeren en dat is een echte pest voor iemand die snel wil werken. 

  Ik blijf indien mogelijk hier posten maar de meest actuele situatie is dus elders te bekijken of te lezen. Ik ben iemand van traditie of beter gezegd conservatief op bepaalde vlakken, maar mijn geestelijke gezondheid stelt dat ik een tweede plaats moest vinden om dit blog te herbergen.

  Ook is er nog altijd de website die staat op http://www.filosofiedagboek.in/

  cartoon_sinkingeconomy.jpg


 • Teneinde terug te grijpen naar het begin en Tom Lanoye

   Vanaf vandaag ga ik terug naar de oorsprong van het filosofisch dagboekje, starten vanuit de buik en niet vanuit de diepe spelonken van allerlei academische filosofieën en dergelijke.  Nu ja eigenlijk spreek ik mezelf al tegen, want het is filosofie en een stukje psychologie. De drijfveren zijn nog altijd de filosofen van enige waarde en de wetenschap en wetenschappers.  Ik ga ook terug naar het oorlogtoneel stappen, want filosofie is ook oorlog, met veel geweld en af en toe bloed.  Niet het eindeloze gezever van bepaalde pseudo-filosofen en filosofieën die tot in den treure niets anders zijn dan literatuurstudies.  Dan denk ik altijd aan Connie Palmen die filosofie studeerde en ging schrijven, literatuur dan wel te verstaan.  Zij had het verstand om weg te gaan van de uitzichtloze vorm van herkauwen. Nu er zijn nog een groot aantal goede, meestal Nederlandse filosofen.  De Belgische filosofen die ik ken of beter heb gekend, zijn allemaal op emeritaat of dood.  Maar ik kijk elk jaar naar de productie van de filosofen van Leuven van het HIGW (Hoger instituut voor Wijsbegeerte) en steeds is er hetzelfde liedje, her-kauwen, kritiek op de kritiek van de kritiek van X op Y over Z vd filosofie van Kant. Nee, dat wenst niemand zijn grootste vijand aan te doen, mijn grootnonkel die filosoof was die vond het toen al dat er aan een oneindig herhalen van hetzelfde werd gedaan,  a' propos wat is er in de laatste decennia nog geproduceerd qua "grote filosofie" ?  Post-Wittgenstein zie ik op het eerste gezicht niets, rien de rien ! De laatste grote bouwers waren Schopenhauer en Hegel en de laatste afbreker Nietzsche, met daar de wiskundige Wittgenstein tussenin en de met flarden originele Bertie Russell en zijn naaste collega A.N. Whitehead in hun Principia Mathematica. En met Wittgenstein zijn de uitbeenders van de filosofie op het bot gekomen, de logica. Wittgenstein voorzag dat zijn werk (de Tractatus) het einde zou betekenen van de filosofie, het laatste was gezegd, finished, over and out. Maar ... dan kwam hij terug op zijn voor-oorlogse stelling, er was nog het één en het ander uit te klaren. Spijtig voor Ludwig was er een eindpunt aan zijn leven gekomen, hij kon zijn werk niet verder zetten, allicht was hij net zoals anderen vast gelopen, maar we zullen het nooit écht weten.

  Toen ik mijn post van enkele maanden geleden begon te lezen, vond ik filosofiemagazine nummer 3, jg20. Ja, die is dan even ontsnapt aan mijn oog. Nu viel mijn oog op een interview met de Antwerpse schrijver Tom Lanoye en die heeft door de band een venijnige tong ... dat bevalt me dus. Van Lanoye heb ik slechts één boek gelezen, maar al bij al is hij een goede schrijver en een roerig manneke. Ik had me ooit voorgenomen om van alle hedendaagse Nederlandstalige schrijvers één boek te lezen (ik lees immers bijna nooit Nederlands). In het interview geeft Lanoye antwoord op de 4 essentiële vragen van Kant (zie hier ergens op het blog of kijk op wikipedia  voor de vragen ... als je ze al of niet kent...) Hij geeft daar in een paar zinnen veel weer ivm het verschil tussen de filosoof en de schrijver van literatuur of de wetenschapper. Seculier fundamentalisme noemt hij de wetenschap, schitterend ! Nee, ik was geen échte fan van Lanoye, maar die man heeft vaak een interessante visie. Hoe hij religie ziet (een mooie poppenkast met rituelen) en dan hoe hij het inpast, schitterend ... "maar ik heb ook genoeg van het schuimbekend atheïsme" stelt hij daar, terwijl hij zichzelf een ketter zo groot als een kathedraal noemt.  Ja, daar zit vaak meer in, in die enkele zinnen dan in alle verhandelingen van een academiejaar ....  

  Ten slotte zou er een Nederlander een nieuw godsbewijs hebben geschreven dat niet onmiddellijk weerlegbaar is of beter gezegd geen cirkelredenering ... het is echter niet bepaald geestverruimend. 

  Vanaf de volgende postings dus terug naar de start, zonder commentaar, maar met veel schelden en tieren en mijn zomer-leeslijst ... een apologie voor Anders Breivik en waarom Shariah4Belgium beter niet verboden wordt ... of misschien niets van dat alles ...

  wittgenstein.jpg