• Milieuvriendelijke producten

  Milieuvriendelijke producten zijn in. Maar wat is nu milieuvriendelijk ? Wat denken we te weten over het milieu vandaag de dag? 

  Enkele dagen geleden ging het over de milieuvriendelijke wagens ... Zijn die er dan echt ? Is een fiets wel zo milieuvriendelijk ? Wat met zonnepanelen en windmolens, hybride voertuigen allerhande.  Het internet is niet eens milieuvriendelijk want de servers van het internet behoren tot de meest vervuilende objecten en de Toyota Prius is een van de meest vervuilende wagens als je de ganse leeftijd bekijkt van opbouw tot volledige recyclage. 

  Neem nu de kennis van het milieu anno 2011...er zijn blijkbaar  gelovigen en ongelovigen ivm de heersende klimaattheorie.  Maar wat is die theorie waard vanuit wetenschapsfilosofisch standpunt? Is ze verifieerbaar en falsificeerbaar, waarom nemen wereldwijd regeringen die theorie klakkeloos over ? 

  Wat de theorie betreft is het een computermodel waar niet één mathematicus zijn hand voor in het vuur steekt noch enige natuurkundige. Maar toch zijn er blijkbaar individuen die de theorie ondersteunen om fondsen te vergaren om de politiek naar de mond te spreken en om vooral populair te zijn. Ja, mensen houden van doomscenario's, daar zijn ze gek op.  Nu zijn er ook een grote groep wetenschappers die de klimaatstheorie absoluut fout vinden en die zelfs de omgekeerde weg opgaan,maar om eerlijk te zijn waren het de doomwetenschappers van het broeikasteffect die eind jaren 70 verklaarden dat we een nieuwe ijstijd tegemoet gaan ... Nu sluiten ze dat ook niet echt uit ... raar maar waar.  Het is trouwens een koude winter geweest en een koude zomer, maar dat ligt allicht aan de meer extremen zullen ze verklaren met de hand op het hart en ééntje op de geldbuidel. Want één zaak is zeker: milieu is big business geworden en blijkbaar een domein voor de grote spelers, met veel kapitaal en dan wordt het pas écht gevaarlijk. 

  Wat erg is dat bepaalde fundi's (klimaatfundamentalisten) de broeikastmodellen willen verslijten als theorie gelijkwaardig aan de gravitatietheorie van Newton, terwijl ze niet eens de status van theorie heeft. 

  Is het trouwens niet toevallig dat die theorie populair werd met de utopie van "globalisering" ... Eén zaak is zeker en dat is dat we het klimaat niet in de hand hebben, met of zonder maatregelen en belastingen op allerhande zaken. Als Krakatau zijn as verspreidde was er niets aan te doen, gisteren niet, nu niet, de mens droomt van een maakbare wereld maar dat is om zijn fundamentele bestaansangst te verbergen. Het klimaat is diverse malen drastisch veranderd in de eonen van het bestaan der aarde. Soorten kwamen en gingen en werden vervangen, waarom zou het ons anders vergaan en waarom zou dat een ramp zijn ? Met of zonder de mens maakt het heelal niets uit. Als men het milieu wil helpen op basis van de huidige theorie is er één mooie oplossing: MINDER MENSEN ! Dat lost de zaak zo op. Regel twee: stop met reizen en blijf ter plaatse, ook goed, niet ?

  Als de milieu conventielopers het milieu een dienst willen bewijzen (volgens hun theorie): Blijf thuis, vlieg niet de hele planeet af zoals Al Gore en pleeg zelfmoord, u doet er goed aan ! En de jeugd anno 2011 is ook goed bezig, in de natuur gooien ze alhun afval weg al staat er een vuilbak op 2 meter afstand. Met de 4x4 naar school, dan pc aan, PS3, PSP, GSM, ... Nee, de wollen sokken zijn voorbij.Waar is de tijd dat milieubescherming écht was ?  Gebieden proper maken, beheerswerken doen op ecologische wijze, en last but not least : "The simple Life" Want daar komt het ten slotte op neer, minder consumeren en minder voortplanten, dat is de essentie van milieubescherming. Een Jan Rodts die werkt voor de dieren en voor biotopen, geen Mieke Vogelsen die rood (ex-Amada) zijn en politiek munt slaan en zich laten rijden met een grote Audi en zich onvervangbaar achten.  Waar is de tijd van de beginperiode van de groene fietsers en agalev ?   De milieubeschermers zijn als eerste vertrokken uit die groeperingen, de opportunisten zijn gebleven. 

   

  Ik heb een eigen milieuhypothese; jaren heb ik gereden met een reeks Seat's, sinds vorige zomer rijd ik met een BMW.  Bij de omschakeling ging het plots kouder worden ... dus als meer seat rijders omschakelen naar BMW gaat het milieu er op vooruit!  En een onderzoek uitgevoerd in de VS ondersteund mijn hypothese, het stond in Scientific American enkele jaren geleden,hoe meer CO2 in de lucht, hoe rijker de begroeing wordt ... want planten hebben CO2 nodig om glucose te synthetiseren, niet ? Ook bevorderd klassieke muziek de plantengroei en remt modernere muziek de plantengroei.  Laten we old-timers nemen en we spelen klassieke muziek en   geen bonen meer eten, want CH4 (methaangas) bevorderd ook het broeikaseffect.  Een groene aarde wacht ons ! En af en toe een oorlog om de populatie uit te dunnen. (groot genoeg, niet zoals Libië en Afganistan).  

  2011-bmw-m31.jpg • Euthanasie

  Euthanasie komt van eu-& thanatos of de 'goede dood' ... het wordt in Nederland en Vlaanderen steeds meer toegepast in Wallonië en Brussel is men meer terughoudend. Meer én meer hoor ik bij mensen de wens om zelf te kunnen kiezen over leven en dood. In Vlaanderen past men euthanasie  toe bij ongeneeselijke processen of processen waarbij de persoonlijkheid van het individu volledig verloren gaat of bij lijden zonder het vooruitzicht dat daar een einde aan komt. In Nederland kan een gezond individu die geen vooruitzichten heeft in zijn leven na tussenkomst van de psychiater ook euthanasie vragen. Wie leeft voor zijn gezin en dat verliest in bvb een ongeval valt hieronder. 
  Euthanasie in Vlaanderen werd al toegepast in de ziekenhuizen waarbij patiënten ernstig pijn leden. Meestal ging het om passieve euthanasie waarbij bepaalde medicatie wordt weerhouden of de voeding die intraveneus verloopt wordt afgesloten. Soms werd de patiënt in coma gebracht door middel van sedatieven of kreeg een overdosis morfine of andere opiaten.  Deze laatste zijn eerder vormen van actieve euthanasie.  (dat waren de zgn 'twilight zones' tussen strafbare feiten en niet-strafbare feiten). Actieve euthanasie is onder artsen niet altijd even 'populair', omdat de eed van hypocrates euthanasie niet toestaat en ook het geloof een lepel in de pap te brokken heeft ... De Christelijke moraal is lijden immers niet ongenegen en ziet het als een vorm van Verlossing. 
  Onlangs was ik getuige van actieve euthanasie bij een persoon die al twintig jaar leed aan chronische leukemie en de ziekte was in een acute fase gekomen en de vooruitzichten waren zeer duister te noemen.  Na diverse chemokuren was leven eerder een last geworden, er was geen kans op verbetering en infecties volgden elkaar op.  Na de zoveelste opname besloot hij tot euthanasie.  Ik kreeg op een woensdagnamiddag een sms met de boodschap dat 'het' voor vrijdag 15u zou zijn.  Ik herinner een zeer raar gevoel hierbij als dat et om een executie ging. Vanaf dat moment tot het overlijden was iets vervreemdends, iemand die je al dertig jaar kent gaat plots doodgaan en hij kiest daar zelf voor ... Nooit eerder was iemand uit mijn naaste omgeving overleden aan iets anders dan ziekte of ongeval. Ik ben opgeleid om de patiënt zijn leven te verlengen, niet te bekorten, levenskwaliteit is eerder een secundair feit. 
  In de laatste dagen van zijn leven plande de patiënt een reeks zaken van financiëel tot zijn eigen begrafenis. We zijn met zijn allen een aantal maal uit het ziekenhuis gegaan om iets te eten, drinken, administratie te regelen ... ijscrème eten... naar de tuin geweest en instructies gegeven hoe het verder moet met bepaalde planten ... Er werd uitgebreid afscheid genomen, opnieuw ijscréme gegeten, gedronken ... een bevriende Brusselse arts vroeg of hij zeker was of we hem konden 'om-praten' ... Hij hield vast aan de planning en om exact drie uur ging hij lachend op zijn bed liggen en zei dat hij u eindelijk eens kon slapen ... Ondanks dat hij niet gelovig was zei hij : 'tot ziens' omiedereen gerust te stellen ... Twee-en- een-halve minuut verder was hij al overleden... een moedig man !
  Ik schrijf dit gezeten in zijn stoel, in zijn tuin en ik zie hoe het leven verder gaat, de bonen klimmen al op de staken, de bloemen gaan verder open ... het leven staat nimmer stil.   

  201003270800-1_veel-meer-euthanasie-dan-artsen-aangeven.jpg