• Leeslijst zomer 2011.

   

  Mijn huidige leeslijst voor de zomer van 2011.

  1.C.Palmen: Het geluk van de eenzaamheid (essay)

  2.A Rulebook for Arguments (A. Weston)

  3.nine stories by SD Salinger

  4.A perfect day for bananafish JD Salinger

  5.Het Praagse Kerkhof van U. Eco.

  6.Mathematical Logic.

  7.Relativity & the fourth dimension.

  8.De geboorte van de tragedie van F. Nietzsche

  9.Het heilige moeten van Ray Monk

  10.C.Palmen: Het droevige lot van de oude filosoof Socrates.

  11.Musil:

  Vooral het Heilige moeten van Ray Monk was aan herlezen toe plus verder lezen … Het boek is een van de beste biografieën over Ludwig Wittgenstein en dan vooral zijn houding tov bvb Bertie Russel en de cambridge filosofen uit het interbellum. Ook zijn obsessief zoeken naar de waarheid binnen en buiten de filosofie ende wiskunde. Ik zie Wittgenstein als een intellectuele outsider die een oplossing zocht in het spirituele van religie tot de logica. Zijn zoektocht naar verlossing, zijn obsessie met religie, zijn verlangen naar eenzaamheid, zijn haast ascetisch bestaan als tuinman in een klooster, de gespannen verhouding tss LW & de wereld, … De cover duidt m.i. Op het lijden van LW, zijn verlangen naar de dood 9oa in WO I) en zijn obsessie voor zelfmoord (twee broers pleegden effectief zelfmoord), zijn afkeer voor de massa, allemaal topics behandeld in vorige postings. Ook het essay van Connie Palmen (nr. 1) is een aanrader, het handelt over haar subtiele verhouding met de literatuur en de filosofie, har wens om voor de literatuur te kiezen en haar onvermogen om de filosofie los te laten, de verwevenheid tussen literatuur en filosofie in de laatste eeuw, haar duidelijk standpunt over wat echte literatuur is en wat niet. Het feit dat we allemaal schrijvers zijn zonder het expliciet te weten, met als voornaamste oeuvre:onze ziel, die is fictie 'pur sang' schrijft ze.

  'A Rulebook for Arguments' is onmisbaar voor wie op een correcte manier wil argumenteren,op basis van de juiste regels. Je krijgt talrijke voorbeelden om de regels te illustreren plus een inleiding in de logica, allemaal in minder dan 90 pagina's en in mijn geval voor minder dan 50 cent. (Amazon.uk) Het is een boekje om te koesteren en te gebruiken voor degene die mondig willen overkomen binnen de grenzen van het Redelijke.

 • Reïncarnatie en massaverlies.

  De stelling van Life Angel op een van mijn postings dat reïncarnatie vaststaat in één of andere vorm vond ik prachtig gezien.  Haar uitgangspunt is dat materie per definitie onvernietigbaar is en dat wordt m.i. ondersteund door de wet van behoud van massa en de wet van behoud van energie uit de fysica.  Ja, er blijft inderdaad steeds iets over van elk levend wezen na de dood, al is dat slechts materie (in het slechtste geval). Nu Shakespeare zei al dat we sterrenstof zijn.  Eén rechtvaardigheid is dat dit geldt voor ieder levend wezen op de aarde en niet slechts voor de beruchtste soort in het na-Krijt tijdperk: homo ‘sapiens’. Iemand vroeg me een tijdje geleden of materie inderdaad onvernietigbaar is; ja, inderdaad want zelf als een positron een elektron zou ontmoeten op zijn baan (anti-materie-materie) blijft er energie over en die energie is een vorm van massa volgens de wet van Einstein.  Ik heb me ooit bezig gehouden met het begrip “massaverlies”. Kort samengevat de massa van een atoom is niet gelijk aan het totaal van de samenstellende delen. De totale som van de massa’s van elektronen, protonen en neutronen is niet gelijk aan de massa van het atoom. Dat massaverlies gaat naar de krachten die het atoom samenhouden.  Om een atoom te splitsen zijn immense krachten nodig, het splitsen gaat meestal alleen maar bij zgn onstabiele isotopen. 

  atoom.jpg


 • Filosofie moet ...

  Filosofie moet ... als een geneesmiddel werken ..... stelt I. Kant ... mijn vraag is voor wat zou dat geneesmiddel dan wel kunnen dienen ? Ik denk dat veel filosofen daar een heel ander antwoord op zullen geven, van het meest eenvoudige tot het eerder bizarre. M.i. kan de filosofie net als de echte literatuur de mens helpen tot individuatie, door zichzelf los te maken uit de massa die als een zuigende klei het individu naar binnen zuigt en hem tot conformisme en consumentisme dwingt, hem/haar laat lid worden van een groepering en zijn geest afstompt door allerlei zgn reality series op hem af te schieten doorspekt met hopen reclame voor de meest onzinnige zaken. Mensen blijven in de val trappen van de zgn grote verhalen zoals het neo-liberalisme, democratie, gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen, maar als men diep nadenkt over die zaken zijn het allemaal een hoop leugens.  Gelooft U soms echt dat iedereen gelijke kansen heeft in deze contreien ?  Hebt u al eens naar de namen gezien van de parlementariërs gespreid over enkele decennia, blijkbaar is een zetel erfelijk geworden voor bepaalde families, het ruikt niet alleen naar nepotisme het is haast een afspiegeling van het ancien regime geworden, nu ja belgenland zit daar nog diep in geworteld.  De familie Nothomb bvb zit in één van beide kamers sinds de revolutie van 1830 .... en wat met de van den Bossches, de Croos en Dehaenes ?? Nepotisme zit overal en zelfs waar men het niet verwacht verscholen ... maak u geen illusies ik heb het zelfs op de universiteiten aan het werk gezien bij studenten en proffen alsook bij benoemingen van het stafpersoneel ... Als filosofie een geneesmiddel is dan mag het een laxeermiddel zijn om de massa uit te s.....n, ach vul zelf maar in. (het rijmt met bijten btw.)

  100_5015.JPG

   

 • Zoek hier maar eens iets achter ...

  Toen ik het filosofisch dagboek(je) startte in ergens midden jaren 80 ,op papier had het een hele andere vorm van shrijvelarij dan nu vandaag, ook nog in 2004 bleven de postings de geschreven versie volgen tot op een bepaalde hoogte, alhoewel wat uitgezuiverd om niet te extreem over te komen, bij mijn eerste stappen op het internet om deze stijl te handhaven was eerst de commentaar uitgeschakeld, maar dat leek me ergens wat dom, want zo mis je de feedback met de lezers .... en dat is ook niet écht interessant, maar ja het gaf bepaalde vrijheden die ik me nu niet altijd permiteer. Ook was het eerste opzet van het blog zo dat ik me een soort van schaduwblog zou geven, zoals Kierkegaard schreef onder pseudoniemen en commentaar gaf op zijn eigen boeken, soms onder drie verschillende namen en drie verschillende perspectieven. Maar daar heb ik helaas nooit de tijd voor gevonden en ook niet 'de goesting' ... ik werk nu ook met een tekstverwerker want menige goede tekst is door het systeem van de blogs de  vergetelheid in gesleurd ... en ik ben niet iemand die tweemaal dezelfde tekst typ, op school en op de unif was het al zo dat ik het kladblad nooit gebruikte ... jamais.

  Ik kan me mateloos ergeren aan drukfouten in boeken en de laatste was ermee bezaaid, ik moet die dan verbeteren, maar mijn teksten beschouw ik als af al staan ze vol met taalfouten, het is trouwens geen boek dat door auteur en diverse andere  beroepscategorieën tot bij de drukker werd gebracht ... ik typ in het 'NU' maw Zen-typen ... (joke)... 

  nee, filosofie heeft niet direct iets met Zen te maken, eerder het tegendeel, al is er geen tegendeel voor een begrip als zen ... filosofie is voor mij confrontatie, provocatie, verduidelijking en verdichting, niet het streven naar een werkelijkheid maar eerder een uitdaging aan die zgn Werkelijkheid die sommigen denken te kennen. Ik ben dol op filosofisch pessimisme en nihilisme zowel passief als actief nihilisme ... Ik ben dol op dieren en heb een hekel aan de mensenmassa ... individuele mensen kan ik nog net aan, maar de massa is voor mij vijand nummer één. Voor de massa op mijn rekening een Lidl-hamburger met Duitse kiemgroentjes !!!! (zo rauw mogelijk te eten dan wel te verstaan).

   

  Om af te sluiten een doordenkertje van Anton Chejov: uit: three sisters act II" Mary: their must be some meaning ... ?  Tuzenbach: A meaning did you say ? Look there- the snow is falling ... what is the meaning of that ?"  ja zoek daar maar eens iets achters !

  chejov.gif • Nog maar eens opnieuw proberen ....

  Ok, ik ga het nog maar een sopnieuw proberen om een deftige post neer te typen maar de Goden zijn blijbaar tegen mij, zeker vandaag en ook enige tijd geleden. Eigenlijk wou ik iets posten over Nietzsche en de Übermensch, maar door allerlei fratsen van het toeval ben ik die nota's vergeten op mijn tweede werkplaats, samen met mijn tablet pc en nog het een en het ander. Dus het zal voor een andere keer zijn ... Door mijn auto ongeluk en daaruitvolgende hersenschudding ben ik een deel van mijn leven kwijtgespeeld, veel is het niet, maar het is erg bizar dat er een deeltje van je recente verleden ontbreekt en dat niemand dat kan invullen, vooral mijn eigen brein niet. Het is niet de hoofdpijn, de nekpijn of andere letsels die een rol lijken te spelen, maar vooral het verloren zijn, le temps perdu zou ik bijna kunnen stellen, het idee dat de tijd geen continuïteit meer is, zoals ze dat altijd was. Nu ongeluk en geluk zitten vaak op elkaar te wachten, want het heeft me veel tijd gegeven en geeft me veel tijd om bij te lezen, vermits tv en pc taboe waren voor enkele weken.  Het eerste boek dat ik ter hand nam was wel Klinische neuropsychologie om eens te checken wat er allemaal mis kon zijn met mijn brein.  Nu als ik het allemaal ter overschouw neem ben ik dus een a-typisch geval voor het hersentrauma; de herinneringen komen terug, nee spijtig genoeg niet ... concentratiestoornissen zijn vrij normaal, nee, integendeel ik kan me beter concentreren dan ooit ... deductie en inductie werken perfect alsook allerlei andere opties van mijn probleem oplossend vermogen ... Literatuur en filosofie hebben me wel in de ban sinds het ongeval.  Vooral het boek 'The Outsider' van Colin Wilson heeft me veel plezier gegeven & bevestiging van het feit dat ik zeker tot de categorie behoor van outsiders, maar dat wist ik al op mijn vierde levensjaar. Ik luisterde toen haast onafgebroken naar een single van de Maneschijnsonate van Beethoven en hield me bezig met het kopiëren van werken van Van Gogh, alsook diverse topics zoals egyptologie, waarvan ik naar verluid een duidelijke uiteenzetting gaf op een lijnbus, tot verbazing van de toehoorders.  Sociaal daarentegen was ik zeker niet, ik ben nooit naar de kleuterklas geweest, ik dacht liever na in mijn eigen kamer... en dat doe ik nog altijd, alhoewel ik socialer ben geworden naarmate de  tijd vorderde. Ik ga me binnen enkele dagen terugtrekken met het essay van Connie Palmen: "Het geluk van de eenzaamheid" waarin ze duidelijk stelt dat deze tekst geen hoogstaande literaire waarde zal hebben ... volledig mee eens. 100_4348.JPG