• Ach, het is me een dagje van jewelste geweest

  Ach, het is me een dagje van jewelste geweest, ik heb teksten geschreven in mijn hoofd van serieuze filosofische waarde, helaas is door een ongeval al de inspiratie weggedeemsterd tot absoluut niets dat er nog een restant van is.. Van de originele denkweg of gedachte.   Of waren het vele gedachten, ik zat zelfs even op het pad van de rechtsreekse beleving van de natuur.  Je weet wel, die populaire stellingen van lege gedachten en openstellen van alle waarnemingsvermogens à la Eckhard Tolle.  Ik denk dat ik even een glimp binnenkrijg van het origineel, het had alleszins te maken met een stelling uit de rede van emeritus prof. Herman de Dijn.  Het ging over rozen en in het blad ‘mededelingen v/h wijsgerig gezelschap’ van de ku. leuven staat “ die rose ist ohne warum.  Sie blühet, weil sie blühet. “  De Dijn stelt daar ergens de vraag in zijn afscheidsrede of het iets wegneemt van ‘het mysterie van de roos‘, dat we er zowat alles van weten op wetenschappelijk niveau .. Ik denk dat de dijn hier op het metafysische doelt of toch ergens de mystiek van de roos in stand wenst te houden, ik zie het eerder als de meerwaarde van de roos dat het nog iets houdt dat we niet met de ratio kunnen vatten.  Maar toch is dat iets dat individueel sterk verschilt, de ene ziet het mysterie van de roos de ander ziet er niets in, gemis voor die niet ziet misschien ?  Maar ik moet met Arthur Schopenheuer stellen dat we kunnen verwonderen, maar om er god achter of in te zoeken is net een stap té ver, m.i.   hadden ze vanavond niet tegen mijn geparkeerde auto gereden dan had hier alleszins iets anders gestaan, maar ik ben één van die wezens die géén bal geeft om zijn stalen ros, tot er iemand tegen knalt ..  Ik was niet eens in de buurt .. Ik filosofeerde en fotografeerde onbewust van mijn persoonlijk drama of beter het drama van mijn stalen ros, arm beestje !!

  fall2009 (Small)

 • Filosofie vereist maturiteit ...

  “Een ondoordacht leven, een leven zonder reflectie , een leven dat zichzelf niet in vraag stelt, is niet de moeite waard om geleefd te worden” zegt de Griekse filosoof Socrates. Maar “filosofie is ook een oefening voor de dood” volgens diezelfde Socrates in zijn Phaedo(n).
  Daarom is filosofie ook voorbehouden voor rijpere geesten, zij die de reflectie reeds beheersen…zoiets als in China de studie van Pa Kua wordt voorbehouden aan mensen boven de 45 jaar, daar voor is men te onstuimig van geest & lichaam… Het valt me ook sterk op dat bij veel wijsgerige lezingen het publiek er inderdaad wat “gedateerd” bijloopt. Grijs haar, leesbrilletje, dat zijn vaak ingrediënten van lezingen over en rond de wijsbegeerte… Als je bvb ziet dat de grote filosoof Immanuel Kant zijn hoofdwerken ook allemaal schreef op meer rijpere leeftijd, terwijl hij al heel jong ermee bezig was en over een uitzonderlijke intelligentie beschikte, of bvb CG Jung die ook zijn grote werken allemaal op latere leeftijd schreef, Jung wordt dan wel beschouwd als psychiater en grondlegger van zijn eigen stroming binnen de psychologie, maar zijn oevre bevat erg veel en zelfs voor het grootste deel filosofie en spirituele werken.


  fotomap2009_0330(003) (Small) 

 • Ten Strijde !!!!

   

  "Strijd is de vader van alles." (Heraclitus) (+/- 500 v Chr) De griekse presocratische filosoof die CG Jung inspireerde tot zijn omvangrijk oevre, maar dan voornamelijk door zijn adagium "Panta Rhei.  Voor mijn filosofie legt hij ook de fundamenten met bovenstaande uitspraak. Ik denk dat het de taak van de filosoof is, en die filosoof in ieder van ons om steeds opnieuw alles in vraag te stellen en desnoods radicale standpunten in te nemen.  Mijn filosofie is oorlog zeg ik u, en dat meen ik.  Ik wil graag stellen dat veel filosofen op dit gebied een goede reputatie hebben. Noem maar Voltaire en Rousseau voor de Franse revolutie, Nietzsche & familie en hun relatie met Nazi-duitsland, Hegel, Marx en Engels voor het communisme... Ten strijde !!


  heraclitus 

   

   

 • Former Muslims Speak Out

  Former Muslims Speak Out

  By: Susan Crimp and Joel Richardson

   

 • The penalty for renouncing Islam is death...
 •  

  ...Which makes the stories In "Why We Left Islam" - and the lives behind them - all the more remarkable.

  Compiled by journalist Susan Crimp and theological expert Joel Richardson, these shocking and brutally honest stories reveal a truth that the mainstream media and cowed politicians refuse to admit -- that far from being a "religion of peace," Islam is both barbaric and repressive, a nightmare for both those living under it and those confronting it...

  • "The Qur’an is full of verses that teach killing of unbelievers and how Allah would torture them after they die. There are no lessons on morality, justice, honesty, or love. The only message of the Qur’an is to believe in Allah and his messenger." - Ali
  • "I don’t exactly remember what wrote doubt in my mind. Maybe it is Lord Buddha and his teachings or a glance at Jesus and his sufferings…then quite shockingly I realized my beloved prophet is a misfit. He failed to show me anything other than the dark side of human nature." - Divyan
  • "People who have not lived in Dar Al-Islam cannot and will not understand the level of indoctrination Muslims undergo for their entire lives…If you’ve never used your mind but rather simply lived under the culture of submission (“Islam” means “submission"), your ability to think withers." - Basharee
  • whyweleftislam

   

 • Bijbels probleem of probleem vd Koran ?

  "The Bible predicts that in the last days a charismatic leader will establish a global following in the name of peace. The Koran also predicts that a man will rise up to lead the nations, pledging to usher in an era of peace. The man in the Koran is called the Mahdi, or Islam's savior. However, the man in the Bible is the Antichrist. Could it be possible that this is the same person?"

  Zal best interessant zijn, maar ik ga er mijn tijd niet echt insteken, maar aan de andere kant hou ik niemand tegen om het wel te doen. Ik kan niet wachten op het einde der tijden, de Messias, de Mahdi & wat nog allemaal zal komen opduiken, de ruiters der Apocalyps ... Eigenlijk ben ik die monotheïstische religies spuugzat, geef mij maar de oudheid, een god meer of minder daar treurden ze niet om, ik nog minder...

  horus

  islamboek

   

   

   

 • "Nothing created Everything"

  Dit lijkt me een interessant doordenkertje, het komt van mijn conservatieve amerikaanse vrienden... die houden me steeds op de hoogte van de laatste trends in de conservatieve samenleving.

  Probleem is dat ik een wetenschapper ben en natuurlijk wel begrijp welk denkpatroon hier gevolgd wordt.  Als mathematicus en geschoold in de fysica denk ik dan toch al snel aan "de zee van Dirac" waar inderdaad materiedeeltjes verschijnen in het vacuüm. Maar uiteindelijk blijft het het verhaal van de kip en het ei, waar komt dat dan vandaan, tovenarij sluit inderdaad God niet uit ...  Zaak blijft dat het onmogelijk is om God te bewijzen noch om hem te ontkrachten.  En of je gelooft in evolutie of niet het blijft een feit dat de evolutietheorie op naakte feiten staaft, er is evolutie aan de gang op elk moment van de dag en de nacht. Die evolutie hebben we net nog aan de lijve ondervonden met het H1N1 virus dat "swine-flu" veroorzaakt. Als je uiteindelijk de zaak reduceert tot aan de Big Bang dan kom je nog met de vraag, waar komt dan die materie vandaan ?  En wat met de anomalieën in de kosmologie ?  Het is niet dat voor alles een wetenschappelijk antwoord voorhanden is.  Maar we komen er uiteindelijk steeds dichter bij. Vergeet niet dat wetenschap gebaseerd is op hypotheses....


 • Hét belangrijkste streven, of toch maar niet ....

  "The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to life. (A. Einstein)"

  Ik denk dat Immanuel Kant het gelijk zou verlenen aan A. Einstein, maar ik heb hier toch maar de bedenking dat het allemaal zo een vaart niet loopt.  Hoe zit dat nu met die moraliteit in onze seculiere, post-post-moderne samenleving of moet ik met Jürgen Habermas zeggen post-seculiere samenleving... Want deze laatste stelde enige tijd geleden dat de seculiere matschappij in discussie moet gaan met de religieuze en vice versa.  Zijn inspiratie komt natuurlijk voort uit de aanslagen van 11-9 (of 9-11)  en onder religie bedoelt hij allicht de islam.  Want iedereen wenst een dialoog met de moslims, alleen zie ik er het nut  niet van in. (Als de Koran de woorden van God zijn, valt er niets te bespreken.).  Waar de moraliteit van Einstein vandaan komt is overduidelijk, hij ontleent ze aan de Joodse religieuze teksten en de algemene opvatting over de rechtvaardige God in de Joods-Christelijke cultuur.  Voor Kant is dat iets minder duidelijk, want ik denk dat Kant het stadium van God en religie in gedachten al verlaten had, hij kwam er ook serieus voor in aanvaring met de gevestigde macht... Kant ziet de moraliteit onstaan in het diepste binnenste van de mens, in een zgn. ingebouwd moraal-centrum. JS Mill en zijn leermeester Jeremy Bentham zagen het al helemaal seculier.  De moraliteit lag daar in goed doen voor zoveel mogelijk individuen.  Hier ligt ook de grens van de vrijheid van handelen... de vrijheid houdt daar op waar het anderen gaat schaden. Ik sta echter achter géén één van deze overtuigingen, eerder voor een lekkere mix van ideeën, maar ik heb ook dat ingebouwde "slechte" in mij, dat helemaal niet van moraliteit of te ethiek houdt.... of toch wel, als het me enigzins uitkomt ... nee, ethiek boeit me sterk vooral omdat het zo irrationeel is, vooral de oorsprong.... Maar er is ook de grondlegger van de ethiek, Aristoteles en die stelt dat een man moet doen waarvoor hij voorbestemd is; soldaten moeten vechten, denkers moeten filosoferen (wetenschap, wiskunde,...), bedriegers moeten ... in de politiek gaan (nee, dat heb ik net bedacht, of toch niet ...)


  HDRmonochrometestuia (Small) 

 • cit. WF Hermans over de filosofie...

  "Alles wat filosofen doen, is het voortbrengen van nog meer filosofie."  (WF Hermans)"

  Nee, WF Hermans is één van mijn favoriete personages uit de literaire wereld & ik denk dat hij het hier heeft over de Herren Der Filosofie, de universitaire docenten van wie A. Schopenhauer ook al geen grote dunk had... Hermans was ook de vertaler en ontdekker van Ludwig Wittgenstein.  In diverse bundels gaat Hermans ook de filosofische toer op.  Maar de vraag is of anno 2009 de filosoof nog filosofie voortbrengt, eerder literatuurstudies en herinterpretaties van interpretaties van ...  nee, echte filosofie schijnt te eindigen in de 20e eeuw.  De 21é eeuw teert nog op enkele overlevers...  Als je het overzicht ziet van het Wijsgerig Genootschap van de KU Leuven (jaar na jaar na jaar) heb ik steeds opnieuw dat gevoel dat alles stagneert, er is geen vooruitgang meer, net als in het politieke denken, waar de democratie het eindpunt lijkt te zijn en waar alle middelen gelden ter verdediging van wat een schijn heeft van een democratisch bestel... 

  right wing

   

 • Citaat nav rellen sT Jans Molenbeek/ Brussel.

  Citaat Knack.be

  "Wel dat is nu die tijdbom waar het sommigen over hebben. Die jongeren hebben gewoon getracht de lont aan te steken. Deze keer mislukt maar de volgende keer?

  En wat doen onze regeringen om de toevloed van immigranten stop te zetten?

  Niets, niets en nog eens niets.

  Ongelooflijk toch?"

   

  "Met een grijnslach zal het Vlaams Belang toekijken hoe meer en meer "linksen" het failliet van hun multicultueel wanbeleid moeten toegeven, vermits de recente hoofddoekenklucht eens te meer heeft aangetoond dat de moslimcreaturen geen integratie wensen, meer nog dat zijzelf géén multiculturele samenleving wensen maar dat zij zich wensen terug te plooien op hun eigen "monocultuur" (als we hun achterlijk totalitair en agressief gedachtengoed cultuur kunnen noemen). Het bewijs ten overvloede is de import van bruiden en bruidegommen (niet gehinderd door enige vakkennis of talenkennis) uit de landen van herkomst. Dit zegt ALLES over hun wil tot integratie. Dat zij niet met "Belgen" willen trouwen, neem ik nog aan, maar dat zij zelfs niet met in België wonende moslims willen trouwen (wegens "te zeer verwesterd") dat is er over." 

  Een klein citaatje van vele reacties op het gebeuren in St. Jans Molenbeek nav mijn laatste twee postings ...


  2007_02030002 (Small) 

 • Populatieboom en vervreemding...

  Tussen 2000 & 2008 is de belgische bevolking gegroeid met zo een half miljoen mensen.  Op het eerste gezicht is de aangroei in Vlaanderen het grootste.  Maar nu kondigt men aan dat er zo een 375.000 illegalen worden genaturaliseerd & hun familie die nakomt.  Dat is dus een populatieboom van bijna een decenium !  Daarvan zal volgens het bericht 1/3 van het Ocmw leven of een uitkering krijgen...   Dit is een stap vooruit moet ik zeggen, de regering had dit cijfer allicht niet "verwacht" zegt de nieuwslezeres  ...  Ik vraag mij al een twintig jaar lang af, wat die regeringen dan wel verwachten ?  Er wordt al jaren een politiek gevoerd van tolerantie en de minste weerstand.  Leugens stapelen zich op rondom de "vreemdeling" in het geheel.  Hoeveel  zijn het er ? Hoeveel zijn er crimineel, hoeveel werken er?, hoeveel?, hoeveel? ,.... blablabla ...  Daarbij stopt de overheid de ngo's geld toe die illegalen de weg wijzen in het juridische kluwen waarvan u en ik geen kaas gegeten hebben, maar pas op , voor de illegaal en de vreemdeling want die kent de wet beter dan u en ik, nog voor hij één voet op Belgische bodem zet.  Wie zit daar achter ? Wie heeft daar belangen bij, op de advocatuur na dan ?   Als ik de laatste maal in een kiesbureau kwam zag ik haast niets dan mensen die geen nederlands spraken en vreemdelingen & het ganse kiesbureau was gemonopoliseerd door joden (met hoofddeksel), de man van het kiesbureau sprak me niet eens in het nederlands aan aub !  Hij sprak engels tegen mij en dan frans, maar de nederlandse taal was hij niet eens machtig.  Wat voor zin heeft deze pseudo democratische charade eigenlijk nog ?    De bevolking wordt gemanipuleerd op diverse niveaus, beschouwd als randdebielen, overgoten met de mafste campagnes, in de school wordt men geïndoctrineerd & gemanipuleerd tot volgzaam slachtschaap. (niet voor niets dat de moslim zich hier thuis voelt...). Wat/wie is hier de grote boosdoener ?  Niet de Vlaming of de nationalist, niet de Vlaams Belanger of de  De Deckerist, niet de werkloze of de gepensioneerde ... Nee, de schuldige is de samensmelting van het Christelijke erfgoed met het socialistische gedachtegoed !!  Dit heeft geleid tot een beleid dat erger is dan het fascisme of het communisme, want van deze twee wisten de meeste mensen voor wat ze stonden, maar het christelijk/socialistische kluwen is geniepiger dan eender welk gedachtegoed.  Het infiltreert in elke gedachte en conversatie, het plant zich voort als een kwaadaardige metastase in de hersenen van elke goedmenende Vlaming.  Het heeft ertoe geleid dat u en ik steeds verder worden weggedrukt in onze eigen staat, dat gelden worden getransfereerd naar Wallonië en Brussel, dat Vreemden de dienst uitmaken op diverse niveaus tot zelfs in het Parlement en de Senaat. Nu ja, zelfs het koningshuis is import !!  De burger wordt steeds vreemder in eigen land, in sommige buurten is de toestand zo geëvolueerd dat in enkele jaren tijd het ganse landschap onherkenbaar is voor die, die daar enkele jaren weg is geweest. Een Iraakse kapitein zei me dat hij hier in de Hogere Scheepvaartschool studeerde in de jaren tachtig en dat hij na tien jaar hier terugkwam. Hij was zeer onder de indruk van het aantal vreemdelingen en de vuilheid van de stad sinds zijn laatste bezoek, ook het gebrek een enige controle en toezicht viel hem op en het feit dat blijkbaar alles kan op de openbare weg. Hij was blij dat hij terug kon vertrekken, naar Irak …. Als de filosofen Durkheim E. en Weber M. spraken van de modernisering van de maatschappij en over de weg naar rationalisering, differentiëring en onttovering, dan is dat blijkbaar aan ons land voorbij gegaan ;…


  W0721