• In memoriam, filosofe, theologe.

    Net een week geleden overleed mijn buurvrouw, CE Kruithof, zuster van Jaap Kruithof op 82 jarige leeftijd.  Haar leven stond in het teken van het recht om als vrouw te mogen studeren en op gelijke voet behandelt te worden als een mannelijke collega.  Een leven van studie, denken, anders tegen de zaken opkijken.  Het was een grote dame die tegengewicht wou zijn voor haar broer Jaap die alle aandacht kreeg.  Vaak stond ze lijnrecht tegen zijn ideeën.  Ik heb ze beiden gekend en Jaap was meer een entertainer, linkser en natuurlijk bekender.  Mevrouw CE Kruithof schreef diverse werken over de Islam (als theologe) en ze was zeker niet onkritisch, ze waarschuwde in alle werken voor de invloed en vooral de overvloed van de Islam in het westen.  Ze maakte een comparatieve studie tussen Jodendom-Christendom en Islam.  Vaak deed ik opzoekwerk voor haar omdat ze niet bekend was met de nieuwe media, lees INTERNET.

    Haar laatste werkje ging over humor en logica met een terugblik naar Leo Apostel zijn colleges.... een zeer serieus persoon die haar laatste werk met humor afsloot.  Ze nam steeds haar verantwoordelijkheden in de samenleving, nam het steeds op voor mishandelde vrouwen, maar ze was ook streng en kritisch.  Ik zag haar dagelijks voor +- 30 jaar; vaak praatten we over de ethiek van Immanuel Kant en over de samenleving.  Ook Karl Popper en de Wiener Kreiss waren vaste onderwerpen.  Het rare was dat we steeds oneens waren over Albert Einstein, ze vond het godsbeeld van A.E. iets te naïef, maar ik heb haar steeds voorgehouden dat het vaak moeilijk is om een reconstructie te maken via populaire citaten van de vaak zonderlinge geleerden.  A.E. was vaak té voorzichtig om zich te laten vastzetten op zulk een thema.  Ik zal deze gesprekken missen, net zoals haar aanwezigheid.  Ze kende mijn grootmoeder al 35 jaar en die stierf vijf jaar geleden, maakt dat de laatste banden worden doorgesneden met het verleden. 

    Wat me opviel was dat ze geen angst had van de dood, maar toch de vraag stelde of er iets erna zou zijn.  Op die vraag heb ik gezegd dat ik op basis van diverse studies geloof dat er iets is, maar dat de twijfel steeds blijft, het enige antwoord met zekerheid wordt verstrekt bij de dood.  EK-Ross de specialiste in zaken van overlijden en leven na de dood was er zeker van, en toch ondanks alle getuigenissen knaagt het idee of ze ons niet iets willen voorhangen om de pijn te verzachten.  De enkele maanden dat ikop de palliatieve afdeling rondliep enkele jaren geleden heeft de balans niet laten doorslaan naar de ene of de andere richting.

    UIAskyline