• Fitna verwijderd van de website LiveLeak.com

  De film Fitna over de koran van Geert Wilders is sinds gisterenavond verwijderd van de website LiveLeak, wegens bedreigingen aan het adres van het Live Leak personeel.  Dat is dus even duidelijk, dat weer de radicale elementen het

  halen van de vrijheid van meningsuiting.  De film bewijst daardoor zichzelf ... 

  individuen met lange tenen horen blijkbaar vooral thuis in de religieuze sfeer en dan voornamelijk in de moslimwereld. Wat mijn ervaring heeft duidelijk gemaakt is dat echt religieueze mensen die diepgelovig zijn NIET  gekwetst kunnen worden in hun religieus fundament. Het zijn juist de twijfelaars die als een duivel in een wijwatervat reageren, het zijn de twijfelaars die een ander vermoorden uit angst omdat hun wereld in elkaar valt.  Voor de arabische wereld moet het zeker zo zijn dat de aartsvijanden, Israel en de VS zich zowat alles kunnen permiteren en zij "de échte gelovigen" gaan steeds af sinds ze van het Iberisch schiereiland zijn verjaagd door de christelijke legers.  Sinds die tijd is het voor hen steeds bergafwaarts gegaan, blijkbaar heeft allah hen in de kou gezet. Het doet me zowat denken aan de joden die in de vernietigingskampen terechtkwamen; waar was die god van het oude testament gebleven, die zijn volk beschermde, de uitverkorenen verlaten.... ach religie kan een troost zijn, maar als het ergernis wordt dan hoeft het allemaal niet meer m.i. !

   
  kuala_kangsar_moskee_ubadiah

   

 • Een schitterende visie op onze visie .....

 • Rights of Man

  The Rights of Man:(Thomas Paine)

  TheRights of Man:( Paine)//*  that class of equivocal generation which in some countries is called "aristocracy" and in others "nobility," is done away, and the peer is exalted into the Man.  Titles are but nicknames, and every nickname is a title. The thing is perfectly harmless in itself, but it marks a sort of foppery in the human character, which degrades it. It reduces man into the diminutive of man in things which are great, and the  that they ridicule it; but were the audience to be made as wise in this respect as themselves, there would be an end to the show and the profits with it. The difference between a republican and a courtier with respect to monarchy, is that the one opposes monarchy, believing it to be something; and the other laughs at it, knowing it to be nothing."

  Mijn inziens is dit ook geldig voor bvb BV's of andere opgeblazen kikkers...

   
  paine

      

   

 • Wilders Film Fitna video

 • Bruin Links......

  Het leukste dat ik in enige tijd gelezen heb, buiten het wiskundig bewijs dat we allicht rond 2078 zullen verzuipen tengevolge van het broeikasteffect is wel het laatste artikel in Elsevier magazine over de kopstukken van de linkse bewegingen zoals Mitterand, Den Uyl en Allende.  In een artikel van Dirk Jan eppink onder de titel 'Bruine wortels'

   staat er dat de socialistische beweging weinig redenen heeft voor morele superioriteit ...  dat moest men mij niet vertellen want ik heb de nodige verhalen gehoord van mijn grootmoeder hoe de rode legers tewerk gingen in Hongarije en Roemenië, ik heb in de loop van de decennia voldoende eerste rangsbronnen gesproken die in aanraking kwamen met het communisme en ik kan u zeggen dat ik er vrij zeker van ben dat het nazisme niet slechter was dan het communisme, alleen hebben de communisten veel langer de tijd gehad om hun genocides af te maken. En blijkbaar gaat China daar nu rustig mee verder onder het toezicht van het verlichte westen. Nu verder over het artikel in elsevier ...  Joop Den Uyl had sympathieën voor het nationaal socialisme, Salvador Allende schreef in '33 een wetenschappelijk werk waarin hij pleitte voor eugenetica vooral bij Joden en zigeuners, die volgens hem de mentale hygiëne bedreigden... Mitterand behoorde tot een uiterst rechtse groepering en was een xenofobe activist... (in 1993 sprak hij nog over de "schadelijke invloed van de joodse lobby in Frankrijk... )  Allende zag duidelijk dat de joden en zigeuners genetisch waren voorbestemd tot misdaden als fraude en oplichting. enz ... enz....  De linkse beweging heeft deze donkere achtergrond van hun boegbeelden uitgewist & ze hebben zichzelf heruitgevonden als tegenhangers van het nationaal socialisme...  De laatste zin van het artikel wil ik u niet ontzeggen "... maar er is weinig reden voor een houding die morele superioriteit pretendeert. Soms komen vanuit de archieven de stemmen uit een donkerbruin verleden die herinneren aan een inconvenient truth."   Ach, wat kan het verleden mooi zijn....
  DSCF0109 (WinCE)

 • Onzekerheid

  "I have Yet to see any problem, however complicated, which when looked at in the right way, did not become still more complicated."  (P. Anderson- inl. van Mathematical Modelling).

  Dit doet me enigzins denken aan het verhaal van Richard Feynman (Nobelprijs Fysica  voor zijn mathematisch model rondom de quantum chromo dynamica) die in zijn beginjaren aan de universiteit een voorbereiding maakte op het bord van de aula en achter zich een stem hoorde die eerder afwijzend was over zijn afleiding van het probleem. Daarop wou Feynman de persoon terecht wijzen, maar toen hij zich omdraaide bleek het Albert Einstein te zijn & het probleem draaide over de relativiteitstheorie... trouwens naast Einstein zaten enkele andere groten uit de theoretische natuurkunde (niels Bohr,...). Nu ja wie juist was heb ik niet verder vernomen, ik ben trouwens niet alleen een fan van Feynman maar vooral van Werner Heisenberg... kwestie van het onzekerheidsprincipe te mogen hanteren wat betreft de exactheid van dit voorval. Eén voorval kan ik wel met 99,99% zekerheid vertellen:

   mijn prof organische chemie zou voor het examen enkele voorbeelden

  geven, volgens hem eenvoudig genoeg, ... het laat raden dat hij na drie kwartier er zelf niet uitkwam.... en we hebben nooit het antwoord gekregen... de gemiddelde uitslag was -13/20, niet bepaald een 'natuurlijk getal' !!!
  DSCF0053 (WinCE)

   

 • Like Mice .....

  Een overdenking waard denk ik persoonlijk...  

   

  "All that may be true. It's just that after the presidential election, it appears to me that the only readers of blogs ... are bloggers! They are a good group. Educated and engaged. But they're also like mice in a rotating cage: running in place, bumping into the same old people."

   
  DSCF0042 (WinCE) 

 • Afwijkende meningen

  " Weinig mensen zijn in staat om in alle gemoedsrust meningen te verkondigen die afwijken van de vooroordelen van van hun sociale omgeving.  De meeste mensen zijn zelfs niet in staat om een afwijkende mening te vormen ... " (Albert Einstein-grootste denker van de 20é eeuw.)

   Dat zal allicht de bron van het zogenaamde correcte denken zijn, want de meeste mensen zijn kuddedieren, zoals Nietzsche reeds verwees naar de grazende massa... Het indelen in hokjes, het generaliseren enz... 

  allemaal technieken om zo weinig mogelijk na te moeten denken.

   In een inleiding die ik momenteel lees ivm wiskundig denken staan er zo ook enkele leuke verwijzingen.   Een bijzonder artikel is van de hand van één van de meest populaire wiskundigen Ian Stewart( auteur van diverse boeken, Scientific American bijdragen, en schrijver van een populaire column in The New scientist)  die een wiskundig probleem aanhaalt die werd gepresenteerd aan de grote massa via

   een prime time televisieuitzending (ja, wiskunde op de tv)... 

  Het  probleem was snel oplosbaar via topologie, maar de meeste mensen hebben géén idee wat topologie is én een deel van de wiskundigen is daar zelfs niet eens in geschoold... maar 

  het probleem is zo oplosbaar in één moment, een AHA-moment zoals Polya het eens beschreef. Voor lekenis het echter géén sinecure 

  om het op te lossen en de meest voor de hand liggende oplossing is er ééntje 

  dat je op een dwaalspoor zet en er zeker voor zorgy dat je de mist ingaat. 

  Alleen naast de lijnen denken, zoals E. de Bono schreef in 'Lateraal Denken' kan tot een oplossing leiden... 

  Ik heb echter gemerkt dat de grote massa niet WIL nadenken, liever lui dan beter worden ...

   Eén grote hoop heb ik dan toch uit dit alles: Demagogen kunnen de massa in alle richtingen krijgen

   én het is gewoon wachten tot er eentje opstaat die de kudde in mijn richting zal drijven...
  PICT0023 (WinCE)

   

 • Ode aan Barnsley

  Ach emotie, spanning en een eerlijke beloning voor een geleverde inspanning, heroïsch gevecht tussen David en Goliath.  Dat was deze avond de FA Cupmatch tussen tweede klasser Barnsley en Premier league topper Chelsea.  Waarom over voetbal schrijven ? Wat heeft het enigzins met filosofie te maken ? Alles en misschien ook niet echt. Maar zelfs een buitenstaander kan er niet naastkijken, naar die beelden van absolute vreugde als een tweede klasse probleemclub plots wint van twee multi-miljardairs teams, namelijk Liverpool en Chelsea. Niet éénmaal stunten als de David, maar tweemaal op een rij.  Meer dan negentig jaar geleden dat Barnsley de FA cup won, de meest gegeerde trofee ter wereld... steeds goed voor drama en heroïek. Als trouwe BBC-fan vanaf de jaren zeventig toen ik in het middelbare onderwijs zat tot nu toe, kon ik er absoluut niet naastkijken.  Een kleine club met Engelse spelers tegenover die gigant die met vele miljoenen ponden kan smijten. Een chelseaspeler kost meer dan het hele Barnsley-team & toch gaat dit kleintje winnen tegenover het vreemdelingenlegioen van de blues. In die hele wedstrijd zaten allerlei waarden verborgen die men vaak onuitgesproken laat.  Eén daarvan was zeker vechten tot de dood, zonder angst, zonder spijt & dat maakt een kleintje vaak groter dan de reus. De angst slaat 'de grote' om de oren, de twijfel over het eigen kunnen & vooral de voorttikkende tijd. Tijd wordt tijdens voetbal bijzonder relatief, voor de ene worden de laatste minuten oneindig voor de anderen is een half uur gelijk aan de laatste seconden van de wedstrijd. Voor de kleinste teams gaat het vooral om de eer van het team of de eer van de stad... dat staat in schril contrast met de money-business van de champions league.  Die is zuiver gecreëerd voor de rijkere teams te beschermen voor inkomensverlies.  Weg met de eer... Uefa-voorzitter Michel Platini gaf dat dan ook toe in een interview.   Nee de voetbalbonden, het olympisch comitee en al de andere grootmachten in de sport geven alleszins grif toe dat het vooral om de centen draait en niet om de sport.  Sport is bedoeld als amusement voor de spelers en de toeschouwers, maar vooral voor die eersten.  Het gaat vooral om de fun, dan voor de eer en vaak is er daarna de verbroedering tussen tegenstanders. Maar de vrije markteconomie, de bemoeienissen van de europese commisie hebben in eerste instantie het voetbal verziekt tot één grote commerciële uistpatting.  Ook de olympische spelen hebben niets meer te maken met de olympische gedachte.  Niets wordt meer verkracht dan deze laatste..

  De Goden van de Olympus moeten zich toch eens sterk beraden  om tijdens de komende spelen  eens in te grijpen, door middel van een kleine aardbeving of een ander rampje.... het zou bijzonder tot nadenken aanzetten, maar ja wie gelooft nog in de Goden van de Olympus, één of andere naïeve classicus ? Ach, ja, wat maakt het allemaal uit.... als ze maar eens ingrijpen. Rik de Saedeleers voetbalgoden zullen in elk geval zeer tevereden zijn geweest over de gang van zaken in de FA cup.... en vaak zitten die goden op de lat van het doel, zoals onder andere bij Portsmouth tegen Man. United.  United kreeg zowat dertig kansen en trof herhaaldelijk de paal, maar toch ging Portsmouth winnen na één enkel kansje.... ja als de goden zich tegen je keren kan geld of macht of reputatie niets meer voor je doen... sommigen noemen het geluk anderen hebben daar een héél ander gedacht over...  vooral als je die samengevouwen handen ziet bij veel supporters ... de voetbalgoden zijn nog niet dood !!

  0,,10309~3412169,00

 • Wilders vs Balkenende


    Dit interview is deel één van twee met het nederlandse tweede kamerlid Geert Wilders.  Gisteren zag ik op de nederlandse tv dat er reeds onrust is in Indonesië, de grootste islam-staat ter wereld & oud-kolonie van Nederland.

  Maar mijn indruk is dat de islamitische wereld elk zuchtje kritiek aangrijpen om met geweld uit te pakken en bedreigingen, 

  wat maar weer eens een bewijs is van de critici...  ik wacht in elk geval met ongeduld op het uitbrengen van de film...