• The Devil's Chaplain...

  Dat is de Schepper volgens Charles Darwin. Darwin's uitspraak is terug te brengen naar het verlies van zijn jongste dochter. Haar dood gaf hem een gans ander idee over de grote Schepper van hemel en aarde dan hij voorheen had. John Stuart Mill had met God héél wat minder problemen dan Darwin (Darwin had eerst theologie gestudeerd); zijn vader had hem reeds van kinds af een bepaalde afkeer gegeven van een Schepper. Mill noemt God "The Omnipotent Author of Hell" als dit niet subliem is ! Eén van zijn grootste bezwaren tegen een Scheppend wezen is zuiver logisch en filosofisch; hoe kan een goed wezen de creator zijn van de hel ? Daar waar het merendeel van zijn creaties naartoe zullen gaan, want heeft hij trouwens de mens niet geschapen als imperfect wezen met allerlei slechte gewoontes die men zonden gingnoemen ?? Als God de schepper is vanwaar komt hijzelf dan ?? enz.. enz... Eigenlijk is zijn kritiek niet echt origineel, en zijn standpunt is echter niet atheïstisch, want dat vindt hij even dom als het geloof zelf in die perfecte creator. Mill's kritiek is een kritiek op de religie en dan voornamelijk de christelijke. Hij vond het vermakelijk om de gelovigen allerlei attributen te zien toevoegen aan God om hem toch maar aan hun wereldbeeld te kunnen laten voldoen. De grootste critici van religie zijn vaak kinderen van dominees, hoe zou dat komen ? Mijn conclusie is hier dat men over God best kan zwijgen à la Wittgenstein, en dat religie het best kan nadenken over zijn godsbeeld, dat het zijn gelovigen tracht op te dringen. Of zou religie in de toekomst het best kunnen verdwijnen ? Ik heb zo het gevoel dat religie nog een overblijfsel is uit de middeleeuwen & uit angst voor het onbekende voortkomt. Ook het niet kunnen aanvaarden van de dood is een uiterst belangrijke factor. De dood als absoluut einde van een individu is voor velen onaanvaardbaar. Nu, een leven na de dood maakt een God niet echt noodzakelijk... P1010015 (Small)(c) foto Erblos Project 2007/7.

 • JS. Mill - logica & het onderwijs.

  De laatste dagen sleur ik mijn palm weer overal mee, omdat het zo een 300 e-books bevat rondom psychologie & filosofie & het zou vrij onpraktisch zijn om mijn andere bibliotheek mee te sleuren... Het leuke is dat ik op mijn Palm steeds de boeken terugvind die ik zoek, maar in mijn andere bib ik steeds op zoek ben naar dat ene boek dat ik in gedachten heb. Ik kan maar géén orde krijgen in mijn reële bib, die staan niet op auteur of op onderwerp, maar op uitzicht... een erfenis van mijn grootmoeder, die er op stond dat ik alle mooie kaften centraal opstelde, als er mensen zouden binnenkomen. Als brave kleinzoon kon ik dat niet weigeren en mijn iets te luie levenstijl weerhoud me om het te veranderen... (en om d-t fouten te voorkomen !!).Eigenlijk waarom vertel ik dit allemaal ?? Omdat het een blog is ? Of omdat niemand anders het ooit aan de weet zou komen? Wie is daar trouwens in geïnteresseerd ??... Trouwens ik weet dat zulke zaken vaak worden overgeleverd aan het nageslacht van een filosoof. Die rariteiten worden vaak de echte blikvangers in de biografieën van de denkers van de voorbije eeuwen. Ja, zal je zeggen wie schrijft nu een biografie van jouw leven ?? Wel pech, want ik heb al twee auteurs die mijn leven op papier willen zeten.('Mijn Bosswells') Die zitten me al jaren op de hielen om alles te weten te komen ivm met mijn leven en werk. Ik zet ze trouwens continu op een zijspoor & als ze dit lezen, en dat zal wel, jongens, sorry... Ach, ja de titel van deze posting... waar gaat dat nu naartoe. Ja, het startte met de Palm en zijn virtuele bibliotheek. Ik lees daar tussendoor de biografie van JS Mill, de auteur van oa.: 'On Liberty' & één van de hoofdfiguren uit het Utilitarisme. De man wordt beschouwd als de intelligentste mens ooit. Hij leerde Grieks van zijn 3é levensjaar, wiskunde en latijn van zijn 8 ste & Calculus voor de meeste kunnen delen of vermenigvuldigen... Voor zijn 12é had hij alle klassieken gelezen in zowel Grieks als Latijn en ganse encyclopedia verslonden. Hij beheerste de kunst van de Rethorica en allerlei andere bewonderenswaardige kwaliteiten. Kortom een kind-genie. Hij ging niet naar school zoals de meeste grote geeesten (Goethe, Blake, ...) maar leerde alles van zijn vader die ook een uiterst grote geest was. Zijn peetvader was de vader van het Utilitarisme Jeremy Bentham. In zijn biografie geschreven het jaar van zijn overlijden blikt hij terug naar zijn jeugd en opleiding. Zijn grootste voordeel kon hij trekken uit de studie van de logica, want die is essentieel voor een correct redeneren. Persoonlijk vond hij de wiskunde iets overroepen en zeker onderliggend aan de logica. Ja, dat is eveneens mijn mening. Ik kan trouwens niet begrijpen waarom die logica géén deel uitmaakt van het middelbaar onderwijs of toch minstens van het universitaire... Nee, en nogmaals nee... logica is quasi onvindbaar buiten de filosofische en mathematische richtingen. Mijn verzameling van logica-boeken is vrij groot en ik houd me daar regelmatig mee bezig, want de geest aanscherpen is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van het brein. Trouwens de menselijke geest is een logische machine, net zoals onze PC. Verschil is dat onze geest een beetje werkt met Fuzzy Logic, want de gewone logica werkt met True/False statements & Fuzzy Logic kent daar gradaties tussen. Nu de meeste mensen gaan toch vaak over naar de klassieke logica +/-, zwart/wit, waar/onwaar... We gebruiken allerlei simplificaties om ons brein werkbaar te houden en dat is dan vaak onderwerp voor de sociaal psychologen... Als ik het huidige onderwijssysteem bekijk dan vraag ik me trouwens niet meer af waarom jongeren er steeds minder slim op worden. Er is steeds een afname aan moeilijke vakken, men is ook minder streng op de prestaties van leerlingen, men legt de lat steeds lager. Mijn proffen waren op de hoogte van Latijn/Grieks, de bijbel en allerlei andere zaken waarvan men nu niet eens meer kan herinneren of ze ooit heeben bestaan of wat ze inhielden. Daarom wordt het steeds moeilijker om onderwijs op hoger niveau te verschaffen. Maar als je dan al het fundament wegneemt van het denken wat ga je dan verder nog doen ?? Wie leest nog de klassieken, wie leest nog Shakespeare op school ? Wie weet nog wat de wiskunde lessen inhouden ?? Van al wat ik tegenkom en daar lopen dokters bij, niet al te veel. Toen ik op het eerste middelbaar zat kreeg ik wiskunde van een man die me absoluut angst inboezemde, hij kreeg woedeaanvallen en verloor dan nog eens zijn stem, waarna hij absoluut ongenietbaar werd. Maar hij bracht ons begrippen bij van associativiteit, distributiviteit, commutativiteit, equivalentie, enz... Maar waar ze voor dienden dat was een groot vraagteken. We konden er bewijzen mee vormen en kon je daar lekker de drie magische letters Q.E.D. bij zetten (vrij vertaald: "Wat te bewijzen was" of "Wat we wilden aantonen".We kregen Vendiagrammen te zien en allerlei verzamelingen. Niemand vertelde echter dat dit de basis was van de logica en de fundamenten van de wiskunde. Waarom niet ?? Zijn leerlingen van 12 daar niet aan toe ?? Wanneer dan wel ?? Ik ken leerlingen van 14/15 die nog geen enkele basis hebben gekregen van wiskunde... Waar zijn de scholen mee bezig... Je kan iemand tot zijn 18é gevangen zetten in concentratiekampen die de naam school dragen, maar laat ze dan toch iets zinnigs leren alvorens je ze richting zelfstandigheid stuurt. Leer ze denken dmv logica, leer ze met geld omgaan, leer ze zichzelf te verdedigen, een ei koken, iets ivm met de werking van hun lichaam, een beetje psychologie. Maar stop toch met al het gelul over samenleving, breien, politiek, ... trouwens wat doen al die neo-communistische leerkrachten in onze neo-liberale samenleving ?? De geesten vertroebelen, waarschuwen voor drugs terwijl ze zelf 'stoned' achterover lagen in hun studententijd... Van alle leerkrachten herinner ik me alleen de deze die streng waren, grappig als het kon, en oprecht, consequent & correct in hun oordeel. Bijna allen waren leraars uit de wetenschappelijke richtingen (wiskunde, biologie, fysica, aardrijkskunde, geschiedenis en ja, latijn....) en de beste was die van Engels, iemand die ons in onze waarde liet, een zalige leraar die ons steeds een goed gevoel gaf. 'My Queen Pieces' werden we genoemd omdat we tweede taal Engels hadden gekozen. Hij was in elk geval ons koningsstuk in het schaakspel der school. 200px-John-stuart-mill-sized

 • Islam als ultieme openbaring...

  Even in voorgaand werk gaan kijken over welke godsdienst de beste is. Volgens hen zelve natuurlijk. De Soera 16:43,44 laat er géén twijfel over bestaan: "De oeropenbaring in het oerboek in de hemel (Soera 56:57) is door de Qôrân-anders dan in de Taura (Arab v; Thora) en het Indjiel (arab.v. Evangelie), foutloos neergeschreven." Met andere woorden wat hier in de Koran staat is het woord van God en daar is géén twijfel over de anderen dwalen. Wie aldus denkt dat de heren uit Mekka water in hun wijn gaan doen kan men best eens kijken naar de afloop van de schepping :Op het einde der tijden komt de Mahdi (...) Er komt een eindstrijd een laatste grote Jihad, een ware slachting (Soera 18:93-97) De Mahdi zal de eenogige grote Kafir (de ongelovige) met een lans doden. De naam 'Mahdi' laat géén opening voor fantasie want in Irak is er onder ander een groep aktief die zich 'het leger van de Mahdi' noemt. In de film "Khartoum" is het ook al het leger van de Mahdi die de Engelsen parten speelt & die was op historische feiten gebaseerd. (Charlton Heston vs Omar Shariff als ik me niet vergis). Als je dan de daden bekijkt van de gelovigen die zich op 9-11 in de Twin Towers boorden dan lijken ze de vliegtuigen alleszins als lans te gebruiken tegen de Grote Kafir, de Verenigde Staten. Allicht een generale repetitie voor het Laatste Oordeel. Trouwens de meeste Romeienen werden lid van de katholieke religie doordat ze dachten dat het laatste oordeel nabij was en de Messias zou terugkomen tijdens hun bestaan. Na 2007 jaar is het nog steeds wachten... Als het Laatste Oordeel nog lang op zich laat wachten dan is de aarde daartegen al zodanig opgewarmd door het broeikasteffect dat het hier een waar vagenvuur is.Ik kan niet wachten... PICT0023 (Medium)(c) foto ErblosProject 2007/7 -

 • Islam, Joden, Reformata en Romana

  Gisteren had mijn buurvrouw Mevr. CE. Kruithof een boek in mijn brievenbus gestoken dat ze net geschreven had. Toen ik ze vanmorgen tegenkwam trachtte ik er achter te komen over wat het boekje ging. Eigenlijk een dwaze vraag vermits ik haar al meer dan dertig jaar ken. Ze studeerde godsdienstwijsbegeerte en is de laatste tien jaar bezig met een studie van de Islam. Met andere woorden een onderwerp waar we enige discussie over kunnen voeren. De titel van het boekje is "Vergeleken: Joden, Romana, Reformata, Islam." (ISBN: 9789059-741775) Sinds 9-11 heeft ze diverse werken geschreven ivm de Islam en vooral in het kader van de aanslagen zelf. Dit boekje is zeer interessant opgezet rond de grote thema's van de godsdiensten. Zoals bvb. Hoe goed te leven ? Dat staat dan in vier kolommen per godsdienst met de aanvullingen en uitzonderingen per stroming(en) binnen elke religie. Vermits we beiden fan zijn van Immanuel Kant wat de ethiek betreft, is daar weinig meningsverschil. Ik vindt daar Jeremy Bentham en John Locke een interessante aanvulling op. Het mooiste aan Kant vind ik toch steeds het feit dat als men geld geeft aan een bedelaar dat het a) goed kan zijn of b) slecht, afhankelijk van de motivatie van de gever. Men kan geven vanuit het idee dat men goed wil doen voor de persoon in kwestie of vanuit het feit dat men 'wil gezien worden' als een persoon die geld geeft aan een arme drommel ter verhoging van zijn eigen aanzien. Eigenlijk wou ik iets kwijt over de onrechtvaardigheid van boetes, maar dat zal voor een andere keer zijn. 2006_01010004 (Medium)

 • De moeder van alle kennis....

  Ik weet niet of iemand hier ook regelmatig de therapeut blog leest of volgt, vroeger in 2004 was het vrij algemeen dat degene die de therapeut bezochten ook de lezers waren van deze blog, gelet dan voornamelijk op de reacties die ik op beide blogs kreeg...Gisteren ontstond er een discussie over 'de psychologie an Sich', ik heb daarin denk ik de psychologie beschuldigd van non-exactheid, maar ik ben daar dan beginnen generaliserend te denken over de term "psychologie". In de reactie kwam echter de filosofie ter sprake waarin mijn correspondent(e) stelde dat de filosofie eigenlijk niets bij te dragen heeft tot de wetenschap.Het is echter helemaal onjuist om zoiets te stellen. Vaak waren de oudere filosofen ook exacte wetenschappers zoals bvb Immanuel Kant & Leibniz, en vele anderen... Een twintigste eeuwse filosoof Karl Popper heeft zelfs het fundament gesteld voor de wetenschappelijke theorieën: nml de falsificieerbaarheid van de theorie als eis voor zijn wetenschappelijkheid. Het falsificatie beginsel echter is zelf niet falsificieerbaar ... neem het echter aan als een axioma uit de filosofie, net zoals het causaliteitsbeginsel, een ander fundament van de wetenschap, geen gevolg zonder oorzaak !!Mijn leraar fysica stelde het niet zonder enige ervaring dat wetenschap uiteindelijk leidt tot de filosofie ... ikzelf ben wetenschapper in hart en nieren, maar het culminatiepunt vind ik vaak in de filosofie en de kunst. Mijn grote drang om een uomo universalis te worden zoals Leonardo da vinci heeft me echter op vele tereinen gebracht van de universiteit tot de academie, van de geneeskunde tot de filosofie. Maar uiteindelijk heb ik de raad van een goede vriend gevolgd & heb ik toch de specialisatie voorrang gegeven in de richting van de neuropathologie, maar die mij kennen weten dat ik altijd andere zaken naar boven haal zoals de wiskunde (te pas en te onpas) of de filosofie... Toch blijft de filosofie de moeder van alle kennis & de wiskunde de moeder van alle wetenschappen.PICT0011 (Medium)(c) foto: Erblos Project 2007/7.

 • Hitlerjügend

  Wat een pestdag vandaag, het lijkt goed weer, maar dan plots regen. Op de weg lijkt elke vorm van wet & orde van de baan, mensen lijken als losgeslagen gekken elke regel en wet aan hun laars te lappen. Arogante mensen kruisen mijn pad, dwaze vragen worden er gesteld. Irritatie en ergernis gaan door mijn cerebrum. Tot overmaat van ramp vind ik een bepaald boek niet terug tussen de massa boeken die ik in de loop der jaren heb verzameld. Mijn eerste boeken duiken plotsklaps op (ik bedoel de eerste die ik zelf heb gekocht): 'van atoom tot heelal' uit de aula reeks en Peterson's vogelgids.  In die laatste staat een massa informatie uit het verleden toen ik nog met vrienden het Zwin te Knokke onveilig maakte.  Nachtegalen gaan zien of beter horen om 4u 's ochtends ... en dan afkomen met een cassetterecorder met daarin een cassette  met Louis Armstrong er op 'La vie en Rose' .... positieve herinneringen.  Plots een boekje van de Hitlerjügend, ondertekend door de Führer himself.  Hoe komt dat boekje daar ?  Ja, een erfenis blijkbaar want ook Tristan & Isolde in het duits. Zeker niet van mij, want ik spreek, noch lees duits. Mijn beide grootvaders zijn door de Duitsers gedood in WO. II, de ene door een V2 de andere door een torpedo.  Toch was ik als kind een bewonderaar van het Duiste leger, mijn voornaam zorgde ervoor. Mijn favoriete figuur was Erwin Rommel, de woestijnvos, de man van de Atlantikwall. In recentere literatuur staat er tegenwoordig dat Rommel toch een nazi zou zijn geweest. Na vandaag zou ik er ook niet van verschieten dat ik die neiging krijg.  Als  kind had ik het geluk om in enkele totalitaire staten te zijn geweest uit het voormalige oostblok. Feit is dat men daar wél de reglementen volgde en serieuze angst had om maar iets verkeerd te doen... zonder agenten om de hoek. Misschien moeten we die richting maar eens terug uitgaan om wet & orde te herstellen. Er eens lekker de angst terug inbrengen. Ik ga alvast mijn snor laten groeien & de liedjes van de Hitlerjügend van buiten leren zingen.... Heil mij.

  P1000007 (Medium)

  (c) foto ErblosProject 2007/7.

 • Zomer & filosofie

  De zomer van 2007 is aangebroken & deze blog is al enkele weken onaangeroerd gebleven, niet dat ik ideeën zou missen, die zijn er in overvloed, maar ik heb gewoon geen tijd gehad om ze bij te houden, noch om ze op het internet te plaatsen. Wat moet nu een filosoof met die zomermaanden ? Een goede raad is om te wandelen op eenzame plaatsen, met een boek in de hand. Let wel op de bomen en allerlei richtingaanwijzers die uw pad kunnen kruisen.  Ik denk hier dan ook aan een JJ. Rousseau met zijn boekje van de eenzame wandelaar, een interessant en toepasselijk stukje literatuur om eens mee te nemen op uw wandeltocht. Het weer laat het helaas wel wat afweten en de meeste boeken zijn niet echt waterproof... Een ingesproken boek op uw mp3 misschien ?  Of op uw PDA ...

  Of gewoon wandelen met uw gedachten zoals Nietzsche dat deed en een notaboekje... Leest U misschien eens de Zaratoestra (van WFN). U kan ook de tijd doorbrengen in de tuin ( met een boek) of in de stadsbibliotheek of beter ... de universiteitsbib van Leuven. Wie zegt dat het leven saai is voor een filosoof. In de oudheid gingen ze soms naakt op de marktplaats de discussie aan met de massa, maar dat is iets voor als het beter weer wordt...

  corrected002 (Small) (Custom)