• Verschoonbare doodslag

  De kranten staan er weer eens vol van en de media berichten erover, niet dat ik kranten lees of naar het nieuws luister, maar helaas sta ik niet los van de mensheid rondom mij. Ik hoorde het verhaal van een man die vrijgesproken werd op basis van het bewuste artikel in het strafwetboek: ' de onweerstaanbare drang om te doden ' & dan zie ik daar Jef Vermassen al staan met één of andere uitleg, een klinisch psycholoog waardig, maar ja, zei Nietzsche niet dat de praktijk je tot psycholoog maakt... aan de andere kant was er iemand die tot 15 jaar werd veroordeeld om een terminale patiënt(e) te laten sterven. Hoe de vork in de steel zit weet ik niet en eigenlijk kan het me weinig schelen. Alleen het feit dat je 15 jaar krijgt voor een terminale patiënt om de hoek te helpen vind ik lachwekkend, kom zeg. 'Mercy killing' bestaat al sinds mensenheugenis of die persoon er al of niet om gevraagd heeft valt achteraf maar moeilijk te achterhalen.

  Maar die 'onweerstaanbare drang om te doden' dat is eigenlijk toch een bizar artikel om in een wetboek te vermelden. Hoe komt men daar toch achter, want ik heb ook af en toe een onweerstaanbare drang om iemands hersenpan in te slaan, vooral als die persoon weer eens begint te zeuren over de meest debiele onderwerpen, die alleen hersenlozen kan interesseren. Of bvb politici die zich inlaten met in de meest debiele shows op te treden.  Zo zag ik, louter bij toeval, de eerste minister van Vlaanderen, Leterme onder vuur liggen van F. De Winter. En dan zie je Leterme daar allerlei grimassen trekken & draaien zoals een duivel in een wijwatervat.  De man had eigenlijk mijn keuze tot gisterenmiddag... maar als hij nu eens had toegegeven dat hij een idioot was door in dat programma te verschijnen, nee, nee en nogmaals nee. Daar gaat de oprechtheid, want hij voelde zich inderdaad  in zijn onderhemd gezet, als hij dit moest toegegeven hebben dan had ik alleen maar meer achting gehad voor de man, maar nu gedroeg hij zich als een "Verhofstadt".  Iemand die zijn eigen principes opoffert voor de macht, een demagoog, een absoluut onbetrouwbare figuur. Spijtig, maar ik krijg plots een onweerstaanbare drang om ....

  DSCF0154 (Small)

  (c) foto Erblos Project 2007/03

 • Vrijheid à la Sartre

   

  "De vrijheid is volkomen en eindeloos, wat niet zeggen wil, dat zij geen grenzen heeft, maar dat zij die nooit tegenkomt.  De enige grenzen, waarop de vrijheid ieder ogenblik stoot, dat zijn die welke zij zichzelf oplegt." (L'Etre et le néant).

  Dit citaat uit het hoofdwerk van JP Sartre is één van de weinige dingen die me echt aanspreken uit zijn hele oevre. Ik ben absoluut géén Sartriaan, ik vind persoonlijk JP.S eerder voer voor psychopathologen, ik krijg het steeds benauwd als ze Sartre propageren als dé filosoof van de 20é eeuw.  Misschien is het persoonlijk, maar ik vind hem iets te klein daarvoor. Maar dit citaat zegt eigenlijk erg veel over hoe Sartre tot op zijn dood over het begrip 'vrijheid' dacht.  

  Sartre002

   

 • Gewoontes....

  "Hoe meer gewoontes een mens heeft, des te minder vrij & onafhankelijk is hij."

  (Imm.Kant)

  Zaak is echter dat het recentste neurologische onderzoek heeft uitgewezen dat de hersenen worden gevormd door deze gewoontes.  De neurologische banen worden steeds versterkt totdat het automatisch lijkt te gaan, zonder bewust daarbij na te moeten denken. Hoe vaak komt men niet thuis en tot zijn eigen verbazing moet men achteraf erkennen dat men niet eens weet hoe men daar dan wel gekomen is & wie of wat men tegengekomen is... Een andere zaak is echter als men nieuwe zaken leert en herhaalt of dingen anders gaat doen dan ontstaan er nieuwe verbindingen in de hersenen en dat leidt op zijn beurt tot een flexibeler en gezonder brein... Ook veel pijnen in de rug & nek komen voort door onbewuste gewoontes. Gaat men bewuster om met zijn lichaam en geest, dan vinden beiden daarbij baat. Allerlei onhebbelijkheden van mensen ontstaan ook door gewoontes en vaak door het verzet om met gewoonte(s) te breken. Maw véél gewoontes zijn als kluisters rond onze ledematen.

  DSCF0099 (Small)

  ((c) foto: ErblosProject 2007/03                                                              

 • Zekerheid

  " Niemand kan zeker zijn van een zaak wanneer er geen tegenargumenten in het geweer zijn gesteld. ( Imm.Kant (1742-1804))"

   

  ... daarmee is m.i. de religie al uitgeteld... en loopt Kant voor op Popper's falsificatiebeginsel in de wetenschap. Ok, het is niet hetzelfde maar het komt behoorlijk in de buurt.  Ik denk dat voornamelijk de wetenschap zich moet behoeden voor het schenden van dit beginsel.  Want met al die klimaatwijzigingen moet men toch even opletten waar men naar toe gaat. Niets is bewezen, alleen verondersteld, maar niets is absoluut zeker.  Ook moet men opletten dat men het systeem niet uit balans brengt, door het in balans te willen brengen. De aarde kent een vorm van "evenwicht" zoals een bepaalde vorm van chemische reacties... men kan daar door middel van katalysatoren, druk temperatuur en dergelijke de reactie laten lopen in een welbepaalde richting, onder bepaalde omstandigheden wordt er een evenwicht bereikt.  Dit geldt specifiek voor het aardse klimaatsysteem, maar tot onze spijt moeten we zeggen  dat we dat systeem niet echt begrijpen. Men gebruikt mathematische modellen, maar wat men in die vergelijkingen stopt is niet altijd even duidelijk. En vooral of de wiskundige modellen opgaan .... ???  Subjectieve gewaarwordingen ivm temperatuur gaan echter niet op en al evenmin de waarnemingen van instellingen zoals het KMI die zo een 150 jaar teruglopen.  De aarde wordt zo tussen 3.5-4.0 miljard jaar oud/jong geschat... Er zijn momenten geweest waar het klimaat er heel anders uitzag dan nu.  Zelfs van Kant's tijd weten we quasi niet al te veel exacts... Men kijkt daar naar schilderijen en dergelijke afbeeldingen om een idee te hebben, zoals bvb de winters van Breughel... En de politici die miljarden stopten in die modellen die kunnen niet echt terug, nee die denken al een CO2-taks, kassa !!

  PICT0032 (Small)

  (c) foto: Erblos Project 2007/03

 • filosofen & kasplantjes

  Parsifal  van Wagner speelt op de achtergrond, mijn bureau is overladen van de boeken en ik heb een allergie voor mijn kamerplanten, die mijn kamer moeten reinigen van allerlei toxische stoffen. Of er VOC's (vluchtige organische koolwaterstoffen) in de kamer zijn durf ik betwijfelen, want de meeste meubels in mijn kamer zijn tussen honderd en tweehonderd jaar oud... ach het kunnen mijn eigen schilderijen zijn ... die zijn recent, alhoewel in 17è-19é eeuwse stijl(en). Toen ik enkele jaren geleden naar Rome ging op uitnodiging van mijn zus moest ik overwegen welke boeken ik zou meenemen voor de vlucht & vermits het in december was kon alles gebeuren, dus ... meer als één boek.  Ik sta meestal uren voor allerlei boekenkasten neem er enkele, steek ze terug, ... twijfel, grote twijfel, vertwijfeling... misschien een nieuw boek kopen ?  Tegenwoordig heb ik mijn PDA (mag die wel aan in een vliegtuig ?) met zo een vijftigtal boeken, maar vaak grijp ik toch weer naar de papieren versies. Uiteindelijk nam ik een boek mee ivm logica en taal en een heel leuk boekje nml. 'De filosoof staat om vijf uur op' van F. Pagès.  Niet dat het noodzakelijk is om om vijf uur op te staan, ik ken er enkelen die dan juist gaan slapen, maar ja het kind moet een naam. Een interessant citaat is het volgende:" De mooiste filosofische planten zijn vaak buiten de universitaire kasten opgegroeid. Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Diderot, Rousseau waren géén docenten, waren niet gediplomeerd..."  Neem deze weg en enkele niet genoemde dan blijft er van de filosofie weinig of niets over.  Bijna alle grote filosofen stonden buiten het universitaire wereldje en vaak er recht tegenover zoals Schopenhauer of een Wittgenstein die eigenlijk zijn PhD kreeg(letterlijk kreeg) voor een werk ontwikkeld buiten de universiteit (allicht aan het front en in krijgsgevangenschap)(de Tractatus Logico Philosophicus). Elk jaar krijg ik een samenvatting van de werking van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KUL (Leuven) & daar staan dan de verhandelingen in (Licenciaten, doctoraten (nu Bachelors & Masters & PhD's)).  Hoeveel origineel werk is daar in te vinden beste vrienden ?? Nihil, quasi Phi (de lege verzameling voor de mathematische onkundigen).  Pagès zegt ergens 'de filosofie is een utopie' eigenlijk had Solzjenicin (sorry voor de schrijfwijze, géén idee hoe het moet én wat zou het er toe doen) gelijk: 'We zijn allen filosofen & op het Russische platteland het meest, want daar is de ruimte en de tijd en de eenzaamheid' (en ze hebben of hadden niets om zich te verzetten...). Feit is eigenlijk dat de universitaire filosofie een utopie is, eigenlijk is het eerder literatuurstudie meer filologie dan filosofie. Reflecteren op de reflectie der reflecties is geen filosofie.  Filosofie is reflecteren op het hier en nu, op de wereld, of universeel zoals de wiskunde, filosofie is de synthese van de kennis & de stap verder dan de synthese. Filosofie moet Wagneriaans zijn, sorry WFN !! Een culminatiepunt der kennis het zenith der cultuur !!

  germany_richard_wagner

   

 • Het Lot ....

  " Het lot van de mens. Wie dieper nadenkt weet dat hij altijd ongelijk heeft hoe hij ook handelt en oordeelt" (WF Nietzsche)(uit Menschliches Alzumenschliches 1878).

  en had WFN hier eveneens ongelijk of staat hij boven zijn eigen maxime ?? Of is deze gedachte géén handeling noch oordeel  ...  dat zijn filosofie wordt beoordeelt als nihilisme, staat hier als een paal boven water... de maxime zet ons vast ... ze plaatst ons in een onuitzichtbaar lijden ... arme mens, wie kan hier boven staan ??  komen we dit te boven ?? of wachten we met zijn allen naar de Übermensch ??

  DSCF0104 (Small)

  (c) FOTO: Erblos Project 2007/02