• hoe kan dit nu ... ??

  Ik heb de gewoonte om op deze blog wat neer te pennen of te beter wat neer te typen, vermoedend dat het toch door niemand gelezen wordt...  Maar achteraf gezien lijkt niets minder waar, want  twee van mijn blogs blijken tot de populaire blogs te behoren in hun categorie... eigenlijk ben ik geschokt, want ik tracht eigenlijk niet echt populair te zijn... de goede raad die ik op blog 1 geef breek ik vaak af op de deze(cfr. Kierkegaard).  Dit is mijn frustratieblog, mijn scheldblog, mijn porceleinenkast waar ik af en toe als een olifant door wil walsen...  Ik kreeg een mailtje met de mededeling dat er buiten mezelf nog mensen hier komen lezen... vriendelijke bedoeling allicht, maar ik denk niet dat ik eigenlijk de bedoeling had om een populaire blog neer te pennen.  Filosofie is voor mij persoonlijk dé therapie, de zielsbevrijding bij uitstek. Ik weet ook wel dat ik regelmatig flauwe kul verkoop, maar het moet me gewoon van het hart, want dat heb ik... een romanticus in hart & ziel én, ... ik geloof in hart & ziel ... alhoewel ik me reeds van 1985 bezig houdt met het brein, de neuronen & de psyche van de mens, kan ik niet zonder de filosofie. Die filosofie is niet die van de "humanitas", nee eerder die van de confrontatie, van de kritiek, van de scheldpartij van het hoogste en het laagste, van de logica & de irreële gedachte(n). Filosofie is liefde & haat, oorlog & vrede, anima & animus ... zonder filosofie is er géén leven. Ik heb het over levende filosofie, géén droogstoppel gedoe of honderste herinterpretatie van de herinterpretatie van een begrip van Heidegger.  Nee, levende gedachten, levende theorie ... zoals Toon Hermans zei: "Houden van...", houden van een ferme hersenkronkel een heerlijke polemiek ... houden van filosofie, begeerte ... wijs..be..geerte, mmmmmmmm.....

  DSCF0096 (Small)

  (c) foto : ErblosProject

 •  Darwin & de mens

  Darwiniaans experiment... zonet zag ik halverwege mijn desinteresse enkele beelden op canvas ivm een Darwiniaans experiment in Centraal afrika.  Ik pikte net enkele beelden op van afrikaanse jongeren die een kom voedsel kregen en daar om gingen vechten, zodanig dat de sterkste er mee heen ging.  Feit is en dat leerde ik in de cursus evolutie, dat er steeds meer nakomelingen zijn dan nodig & dat een deel daarvan afsterft, de 'fittest' of de meest aangepaste individuen winnen vaak de strijd of diegene die een toevallig gelukkige mutatie hebben ondergaan.  Het is een proces van natuurlijke selectie.  Maar als het om mensen gaat dan lijkt men daar plots niet zo gelukkig meer mee... de mens moet maar verheven zijn boven de principes van de natuur.  Maar ik betwijfel of dat zo een goed idee is. Want na insecten en rattenplagen lijkt de mensenplaag de grootste bedreiging voor de ecosystemen op aarde.  Géén enkele sprinkhaan of muis kan zoveel bos doen verdwijnen als homo sapiens... We tasten zowat elk ecosysteem aan dat er op aarde is, we vervuilen zelfs de ruimte met ons afval... Van de diepste oceaan tot de Everest, van de Noord- tot de Zuidpool, wij krijgen alles kapot... waarom dan géén natuurlijke selectie ?  Waarom hoera roepen als Unicef weer enkele duizenden kinderen heeft ingeënt tegen één of andere besmettelijke ziekte ?  Moeten we de vogelgriep en ebola niet toejuichen ??  Laten we in elk geval niet te vroeg juichen want er waren in het verleden enkele grote extincties die tot 95% van alle levende wezens elimineerde & dat zonder Darwin.  En alhoewel men in de jaren tachtig de extinctie van het 'late Krijt' (rond de 70 miljoen jaren geleden)  & de ondergang van de Sauriërs nog een "schitterend ongeluk" vond zou datzelfde scenario ons wel eens kunnen elimineren !

  2007_02160007 (Small)

  (c) Erblos Project 2007/02

 • God of Duivel

       ''Een God zou deze wereld gemaakt hebben ?  Nee, eerder een duivel ! " (AS) 

  Ook Charles Darwin denkt daar zo over maar hij laat het over aan het 'hulpje van de duivel', gelet op zijn grote kennis van de natuur...

  2007_01310002 (Small)

  foto: (c) erblos Project 2007/01

 • Huisvrienden ...

  "De huisvrienden heten meestal terecht zo, doordat ze meer de vrienden van het huis dan van de heer des huizes zijn, dus meer op katten lijken dan op honden... (AS)" 

   

  Dat laatste heeft arthur Schopenhauer (AS) dan ook juist bekeken, vermits ik beiden heb, maw dus zowel de hond als de kat.  De kat is gehecht aan haar haard en leeft binnen het gezin vaak een eigen leventje.  De hond echter is vaak de slaafse onderdanige volgeling van de familie.  Persoonlijk heb ik meer respect voor de kat, omdat de hond te onderdanig doet & me steeds opnieuw een slecht gevoel weet te geven.  Ik denk ook dat Nietzsche eerder van  katten zal gehouden hebben dan van honden, omdat de kat meer "de Vrije Denker" weerspiegelt.  De kat is afstandelijk, esotherisch, intrigerend en zo véél meer...

  wat die huisvrienden betreft wijst AS meer naar de 19é eeuwse toestanden, waar ieder burgerhuis & adelijk kasteel wel enkele huisvrienden had, zo een individuen die opgingen bij het behangpapier, mensen die het decor vormden, zoals oa in de vele toneelstukken van Oscar Wilde.  Daar lopen ook allerlei rare snuiters rond met de meest vreemde gedragingen, gewoon als klankbord voor de hoofdrolspelers... wat hun feitelijke rol was wet blijbaar niemand en wat hun doel is nog minder, maar je geraakte er alvast niet vanaf.

  PICT0036 (Small)

   

 • Nobel

  "Een nobele gezindheid ziet kleinigheden over het hoofd en merkt het goede tussen de gebreken op." (I. Kant)

  ... en dat komt dan van iemand die nooit getrouwd is... dat lijkt me eerder een recept voor een geslaagd huwelijk. In het eerste kan ik nog instemmen, maar het tweede gedeelte lijkt me net iets van het goede té veel, moeten we dan echt zo nobel zijn of is dit een aanrader voor al die géén filosofische aspiraties hebben...

  PICT0007 (Small)

   

 • UItvinding.... Kantiaans ...

  P1000041 (Small)

   

  "DE categorische imperatief en het daarop gegrondveste inzicht dat alle menselijke plichten goddelijke geboden zijn, is het praktische bewijs van het bestaan van God."  (I. Kant)

   

  Dit noem ik nu eens een constructie om U tegen te zeggen. Ten eerste komt Immanuel Kant hier tot een begrip de 'Categorische Imperatief' via allerlei vooronderstellingen die hij uiteen zet in één van zijn constructieve geschriften die voor de leek vrij onleesbaar zijn, maar hij verbind er dan nog het bestaan van een God aan... Want aan de hand van het citaat moet ik vermoeden dat die Cat.Imperatief er door God zelf geplaatst is, diep in de mens... eigenlijk al voor de Rede, voor alles... bij de conceptie vrees ik.  M.i. heeft Herr Kant zich hier toch aan een cirkelredenering bezondigd... De meeste 21é eeuwse filosofen zullen u verkondigen dat men het bestaan van God niet kan bewijzen, noch kan ontkennen.  En via L. Wittgenstein zeg ik u daarbij ook dat over die dingen waarover men niet kan redeneren moet zwijgen, helaas niet voor het volgende gezegd te hebben: elk kenmerk van God of eigenschap is zowiezo larie en apekool.  Eigenlijk is al het geleuter over religie & God één groot tijdverdrijf zonder enig resultaat. Met onze Rede kan men toch niet tot oplossingen komen & als U het wil proberen via transcendentale meditatie dan doet U maar... zolang God zich niet aan ons allen kenbaar maakt moeten we maar onze eigen conclusies trekken; 'God of géén God', your choice.  En houd ze aub voor U en voor U alleen.

 • Forum is een open forum

  Het forum voor deze blog is vanaf heden een OPEN Forum, maw regsitratie is niet verplicht. Voor bepaalde functies is het echter aan te raden (zie FAQ) MAW Filosoferen kan men niet leren via lezen alleen, ga in discussie :

  FORUM

 • Zonder Nieuws ....

  Zonder Nieuws ...

  Ik denk dat het L. Wittgenstein was die niet echt van nieuws wou weten in zijn tweede periode.  Hij had in Wereldoorlog I als soldaat voor Oostenrijk-Hongarije gevochten en tenslotte geëindigd als krijgsgevangene.  Daar had hij in de voorlinie gestreden, alleen, omdat hij de onzin van zijn collega-soldaten niet meer kon aanhoren... Hij was daar zelfs in dialoog gekomen met God, en hij wou tenslotte priester worden, maar gezien zijn Joodse afkomst is hem dat ontraden... Ikzelf ben al enige jaren bezig met een soortgelijk experiment, maar helaas kan ik er veel moeilijker aan ontsnappen dan LW tijdens het interbellum (de periode tss de twee WO'en).  Als je vandaag in de Stad woont en je wenst 'nieuwsloos' door het leven te gaan, dan levert dat de nodige problemen op.  Langs overal komt het nieuws of pseudo-nieuws naar binnen, het lijkt wel de Titanic na zijn ontmoeting met de ijsberg... Ik luister naar een radiostation dat weinig of geen nieuws uitzend, kijk quasi géén tv en lees absoluut geen kranten. En toch weet ik zowat alles ivm de actualiteit... hoe is dat in Godsnaam mogelijk ??? Internet, familie, vrienden, mails, reclame, ... tickers die ongewenst in beeld komen ...  Ik heb als motief om geen nieuws te willen horen omdat het me toch alleen maar ergert en het nooit objectief is. In school maken ze de leerlingen wijs dat er objectieve journalistiek bestaat... hahahaha, komaan zeg, dat is larie over de ganse lijn. Maar het onderwijs is zowiezo larie.  Als je kan lezen en schrijven en de basis kent van de eenvoudigste mathematische handelingen, dan ken je eigenlijk al de basis voor al het andere, dat je eigenlijk beter op jezelf zou leren.  In school worden steeds maar zaken opgedrongen aan kinderen en zaken eenzijdig belicht... Het nieuws is eigenlijk de aloude leraar die zijn leerlingen tracht te bekeren tot het ware geloof.  X is goed, Y is slecht en over Z spreken we hier  niet, Z past niet in het programma.

  Neem nu de klimaatsveranderingen... Hoor ik zeggen dat men nu zeker is WANT een groep wetenschappers heeft bepaald dat de mens de oorzaak is van de 'climat change'.  Diezelfde wetenschappers die in de haren '80 nog een nieuwe ijstijd voorspelden, claimen nu een tropisch weertje met smeltende ijskappen, enz...  En wie heeft de Trilobieten, de Amonnieten en de Dinosauriërs gedood ?? ' Ik' vrees ikzelf, door mijn plastic zakken die ik steeds weer over een journalist zijn hoofd wil trekken (om hem/haar) te beletten dat schadelijke CO2 gas uit te ademen.  Als kleuter vroeg ik me reeds af waar al die schelpen vandaan kwamen zo ver van de zee.  En de zee heeft veel grotere delen land overspoeld dan men enigzins wil denken geloof me vast.  en het klimaat is gans anders geweest en zal veranderen, met of zonder U en ik... met of zonder auto's, met of zonder nieuws...  Wij zijn korte termijndenkers, de geosystemen werken op basis van miljoenen jaren en soorten die gaan en verdwijnen, maar de mens moet weer overgaan tot Hybris, de overmoed van een wezen dat denkt te denken, en hoopt te begrijpen... Alsof dat nieuws is !!

  2007_02030002 (Small)

   

 • Spuiters ...

  Vrijdag werden twee grafiti spuiters doodgereden door een sneltrein in Engeland.  Nu vraag ik mij af wat ze daar dan wel deden in een tunnel waar geen kat hun 'kunst(en)' kan zien.  Daarbij moesten ze zich een weg banen door prikkeldraad met scheermesjes.  Feit is dat een deel van deze helden in de prikkeldraad belandde.  Wat mij betreft is de zaak hier afgedaan, maar de alwetende BBC moet daar natuurlijk vragen bij stellen.  Spijtig genoeg niet de juiste. BBC-News vraagt zich af hoe dit had kunnen voorkomen worden ... Sorry!! Heeft de spoorweg niet voldoende gedaan om zulke hersenloze debielen te weren van de sporen... en waarom zou  men meer moeten doen ?  Er zijn nu eenmaal mensen die graag domme & gevaarlijke dingen doen, maar moet de maatschappij zich daar dan verantwoordelijk voor voelen ? Ik denk dat men graag overal drama's in ziet.  De onweerstaanbare drang naar zelfvernietiging is nu eenmaal niet te stoppen. En ik vraag mij af of dat enigzins de functie is van een maatschappij.  Velen onder ons denken dat de maatschappij alles moet regelen en zijzelf niets meer, maar dat is absoluut een essentiële denkfout.  Een wereld die nu eenmaal alles regelt is zo totalitair dat niemand er wil in leven. Kijk naar verkeersveiligheid.  Men wenst een veilige verkeersomgeving, maar tegelijkertijd kijkt men liever naar niets of niemand als men in zijn auto stapt, laat staan dat ze het appreciëren dat ze worden gecontroleerd door onbemande camera's en alcoholpreventieteams... Ze staan meestal maar voor enkele seconden verkeerd geparkeerd, maar willen wel dat de sleepfirma de auto voor hun garage binnen de twee minuten versleept... Een wereld van tegenstellingen, maar de meeste onder ons zien dat zelf al lang niet meer in..

  PICT0006 (Small)

   

 • Moord, doodslag, poging tot, slagen en ....

  Moord, doodslag, poging tot moord, slagen en verwondingen met of zonder het oogmerk te doden...

  De laatste dagen slaan ze er ons regelrecht mee om de oren... voor het strafrecht is het allemaal technisch & helaas ken ik het verschil tussen deze termen, maar het resultaat blijft voor de gemiddelde arts, patholoog, ... wel hetzelfde.  We zitten met a) een lijk of b) een vegetatief lichaam.  Wat me nog het meeste opvalt is dat de politici daar altijd garen uit willen spinnen.  Géén messen meer na een steekpartij, leve de schroevendraaier aldus.  Er wordt geschoten met een tweeloop, dus geen vuurwapens meer.  Zelfverdediging is ook uit den boze.  Een inbreker mollen mag ook al niet meer, een messentrekker neerknallen ook niet (beiden zijn dan ook verboden).  Nee, de verdediging moet evenredig zijn met het geweld van de aanvaller. Precies of je nog rationeel nadenkt tijdens zulke aanval.  De wetgever en rechtelijke macht zijn zoals altijd van een andere planeet afkomstig.  Naïviteit is een vereiste om deel te kunnen uitmaken van zulke vereniging. Vrouwe Justitia is geblinddoekt omdat ze de debielen onder zich niet zou moeten zien, hopelijk heeft ze ook een mp3-speler in haar oren om de onzin niet te moeten horen.

  Student steekt student neer... Ruwandees slaat motorrijder het hoofd in na zgn. racistische opmerkingen (nu is blijkbaar een racistische uitspraak krijgen reden tot verschoonbare doodslag),(had de motorrijder zijn helm maar moeten ophouden ...), de kogel die een rijkswachter een decenium geleden doodde zou wel eens van de rijkswacht zelf kunnen zijn (surprise, surprise)... het is me het weekje wel. Maar er is wel beterschap op komst, want onze jeugd is goed getraind in het doden. Zoveel ervaring als zij hebben via PC-games kan zelfs een vietnam-veteraan niet voorleggen... Oké oké, ik dood ook af en toe op de pc, maar ik denk dan dat het politici of juristen zijn....

  P1010009 (Small)