Cartoons

Spot-Prent

Al die heisa rond enkele cartoons of waren het spot-prenten in de Deense media werpen toch een bepaald licht op de moslimcultuur. Blijkbaar staat frustratie daar in het middelpunt van alles. Het gaat m.i. niet om die prenten, maar om een stuiptrekking van een cultuur die zich niet wenst aan te passen aan de moderne maatschappij. De wereld veranderd op een hoog tempo & de gemiddelde moslim zit daar tussen twee vuren: een neo-middeleeuwse cultuur en een informatietechnologie waarvan hij wel wil van genieten, maar dan onder zijn voorwaarden. Hij gebruikt gsm, internet, e-mail, satelliettelefoon, auto, enz... maar hij wil wel leven volgens een middeleeuwse traditie en volgens archaïsche normen. De Koran op het internet, maar géén porno. Hij wenst respect, maar zelf kan hij die niet opbrengen voor andersdenkenden. Hij wil democratische rechten, àls het hém uitkomt. De politie mag géén geweld gebruiken tegen criminele allochtone jongeren, maar ze wensen wel de Shariah. Ze zijn tegen racisme, maar ze gaan zichzelf te buiten aan racisme tegenover Joden en christenen. à propos, welke religie onthoofdt onschuldigen op de televisie, wie blaast zichzelf op temidden van lijnbussen, laat lijnvliegtuigen crashen op duizenden mensen, laat eeuwenoude kunstwerken ontploffen omdat ze van een andere religie zijn, enz... ???? Wat doet het Westen: sussen, lapjes tegen het bloeden uitdelen én vooral zichzelf in de voet schieten. Dat laatste allicht om niet ten strijde te moeten trekken... tegen de massahysterie van de aanhangers van Mohamed. Natuurlijk is er gradatie binnen de Islam, want de echte gelovigen die winden zich niet op over cartoons, wie overtuigd is in hart en nieren van zijn religie die twijfelt niet, die is niet van zijn stuk te brengen. Maar hier wringt allicht het schoentje ... voldoet hun Godsbeeld nog aan de realiteit ? Waarom worden die gelovigen steeds maar weer getroffen door nederlagen, natuurrampen, armoede & ziekte(s) ?? Eéns stel je jezelf die vraag ... en een eerlijk antwoord leidt steeds tot het in vraag stellen van het Godsbeeld of van God himself...

De commentaren zijn gesloten.