• 2 é-Stelling

   

  24-11-04:


  De tweede stelling is de deze : Religie en het bestaan van God staan los van elkaar, men kan best in een God geloven zonder er ook maar enige religie voor nodig te hebben, dus weg met de religies !! (of toch niet ?) • Mens

   

  20-11-04


  Het gerechtshof is in het innerlijk van de mens opgeslagen....” (I. Kant)

  Hier komt het tot uiting vanwaar Kant steeds teruggrijpt naar de “Innerlijke Wet”, dat geweten dat diep in ons huist dat op welke wijze dan ook ingesloten zit in ieder rationeel mens... Diep in ons zit die Wet die als men ze overtreedt tot gevolg heeft dat je niet meer goed in je vel zit, dat je niet meer kan slapen of anderen in de ogen kan kijken !!!

  Wie het contact met die innerlijke wet kwijt geraakt is per definitie niet echt meer een mens zoals de Rede het begrip “Mens” ervaart en definieert. Het is niet omdat je 2x 23 chromosomen hebt en op twee poten loopt dat je volgens mij voldoet aan de definitie “Mens”.... Een Mens moet humanitas in zich dragen, dat is een essentie...


  c. filosofisch dagboekje 2004/11


 • aanvulling stelling 1

   

  18-11-04

  Ter aanvulling: Amnesty International riep de partijen in Irak op om de oorlogsregels na te leven.... Gelet op het gedrag van de partijen zijn regels echter van weinig tel !!


 • opening discussie 1

   

  18-11-04:

  De eerste stelling op het discussieblog is de deze: “Regels in oorlog zijn overbodig en zinloos, oorlog is immers géén spelletje....”

  Lever dus nu uw visie op deze stelling : http://filosofischdiscussieblog.skynetblogs.be


  filosofisch dagboekje 2004/11 • Discussieblog

   

  16-11-04

  Vanaf vandaag heb ik op deze link: http://filosofischdiscussieblog.skynetblogs.be een discussieforum geopend. Mensen die wensen mee te discussieren over bepaalde filosofische thema's of actuele thema's kunnen dit doen op deze blog...

  Elke week wordt er een stelling geplaatst waar men over kan filosoferen of je mening geven. Want over filosofie wordt veel gepraat en er wordt veel over gelezen, maar filosofie is ten eerste en ten laatste zelf filosoferen over diverse thema's die U aanbelangen of waarover je een mening kwijt wenst...


  c; filosofisch dagboekje 2004/11


 • Conceptwijziging

   

  16-11-04:

  Conceptwijziging;

  Ik heb besloten om het filosofisch dagboekje te laten overgaan in de monoloog-vorm. Dit omdat het beter aansluit bij het originele concept van het dagboek-an-Sich. Een dagboek is géén discussie met derden, laat staan een discussie met de schrijver zelf. Ook loop je dan de kans om over te gaan in oeverloze discussies over goed-en-kwaad of over rechts-en-links. Ik denk dat de filosofie ons juist daar voorbij moet nemen, zoals Nietzsche al stelde, het zijn oude concepten van generlei waarde meer. En mijn gedachten kunnen serieus over-en-weer gaan van rechts conservatief tot links-progressief over het middenveld en terug. Eigenlijk is filosofie voor mij een polemiek met mezelf en ik laat daar anderen in meekijken. Maar ik wens mezelf niet te belemmeren doordat ik de kans loop iemand te kwetsen of te beledigen, is het zo, het zij zo.

  Ik volg géén morele plicht of de taal van het hart, ik doe wat ik doe en op de wijze dat ik het wil. Het zijn tenslotte maar schrijvelarijen van een latent denker.

  Mag ik U met een Kantiaans citaat om mildheid verzoeken:

  Een nobele gezindheid ziet kleinigheden over het hoofd en merkt het goede tussen de gebreken op...” (I.K.)

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 • Wilden...

   

  15-11-04:

  “Wat is het dat zelfs bij wilden de grootste bewondering wekt ? Dat is een mens die niet schrikt, niets vreest, en dus het gevaar niet schuwt, en daarbij weloverwogen & flink te werk gaat.” (I. Kant) Ik heb een idee dat dat niet autobiografisch is voor Kant, eerder iets voor Karl May of Baron von Munchhausen...


  filosofisch dagboekje 2004/11


 • Trias Politica

   

  15-11-04:

  De “scheiding der machten” werd door een V.B. kopstuk in vraag gesteld en 'dat kan echt niet', stellen de magistratuur en de premier. Maar is dat werkelijk zo verbazend ? Het ontgaat weinigen dat er een politiek proces gevoerd is tegen een politieke partij. En dat de rechters nu vier jaar geleden zouden benoemd worden door een onafhankelijk college of een Hoge Raad kan allemaal wel juist zijn, maar het merendeel van de magistraten zijn nog altijd politiek benoemd. Dat is mij persoonlijk bevestigd door enkele juristen en magistraten. Men kan nu wel de indruk scheppen dat er een reële scheiding is, maar in de praktijk zal het nog enkele decennia duren eer de laatste 'politieke magistraat' van het toneel verdwijnt. En is die scheiding nu eigenlijk ooit 'écht' geweest ?? Politici en koningen en magistraten zijn die nu echt “gescheiden” & onafhankelijk van elkaar ?? Ik kan dat niet geloven en het zal wel ook nooit geweest zijn... Eerder de “schijn” wekken van scheiding is aan de orde... schone schijn ??!

  Ik ben er haast zeker van dat de Trias Politica één van de mooiste ficties is binnen het moderne westen. Er is té veel afhankelijkheid van elkaar: zonder de politieke goedkeuring zou er géén koning rondlopen in Laken, de rechters van het Europees hof worden benoemd via een beurtrolsysteem tussen de politieke partijen... en bvb procureurs worden eveneens (of is het werden) via kleur benoemd... Ik heb zulke politieke spelletjes meegemaakt op de universiteit. Een bepaalde prof had de voorkeur bij velen voor het rectoraat, maar hij had de “verkeerde kleur”.... Nee, zoiets zegt genoeg. Dat de meeste rechters een laptop voor zich hebben staan bewijst niet dat er een moderne trend aan de gang is... Heb je al eens het bureaublad gezien van zo een laptop ?? Het lijkt wel of iemand net“format C:” gedrukt heeft....

  c. filosofisch dagboekje 2004/11 • Firefox 2

   

  Dienstmededeling:

  Mensen die vaak bloggen kunnen hun voordeel doen met de nieuwste browser van Mozilla Firefox (zie eerdere link). De browser geeft diverse voordelen en beveiligingen tegen bvb Explorer. Maar het voornaamste pluspunt is de RSS-feed functie. Onderaan rechts krijg je een gekleurd blokje met RSS te zien, als je daarop klikt dan ontstaat er in de bookmarks-link een lijstje van alle artikels en updates van je favoriete blogs, zonder dat je daar naartoe moet surfen om te zien of er iets nieuws opstaat, een flinke tijdsbesparing!!!


 • Eenheid van karakter

   

  14-11-04:

  Uit de eenheid van het karakter bestaat de volmaaktheid van de mens “

  (I.Kant) Eigenlijk bedoeld Kant hier de consequente toepassing van bepaalde trekken. (m.i.) De eenheid vormen is geen makkelijke klus voor een sterveling in deze moderne maatschappij, want we moeten vele rollen vervullen, we zijn vaak de speelbal van allerlei externe factoren. Maar door consequent een eenheid te vormen wordt men voorspelbaarder voor de medemens alsook voor zichzelf en dat is naar mijn gevoel een zéér belangrijk gegeven. Ooit nam ik mij voor om bepaalde innerlijke wetten op papier te zetten waaraan ik me onveranderd zou moeten houden, een soort innerlijk contract. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn, maar dat is niet zo, het rolt er zo uit en het maakt eens op papier duidelijk dat ze er altijd al zijn geweest. Daar ergens komt ook Kant's ethiek om het hoekje kijken. ('De Innerlijke Wet'). Eigenlijk voel ik me op mijn gemak bij Kant. Kant had zo zijn vaste patronen, zijn vaste gewoontes en manieren om met anderen om te gaan en vooral met zichzelf, zijn geest en zijn tere lichaam. Hijzelf was strak en consequent. Als je ziet dat die man's oevre duizenden filosofen al eeuwen bezighoudt. En dat de meeste niet eens erin slagen om dat oevre te lezen, dan zegt dat voldoende vooral als je beseft dat hij pas na zijn veertigste is beginnen schrijven aan de Kritieken. Alleen eenheid van karakter kan tot zulke consequente grootsheid leiden, ook zijn drang om de Verlichting te verspreiden tegen bepaalde gezagsdragers in & de religie. De kleine, tengere mosterddraaier uit Koningsbergen was een groot man.


  C; filosofisch dagboekje 2004/11