• Verlichte domheid... of zoiets

  30 jul 04:

  Uit het grijze notaboekje van 19-12-1997:

  "Ons tijdperk kan men het best omschrijven als 'de dictatuur van de domheid'. Men zegge het voort !!! (alsof het iets zou uithalen !). De dommen zien zichzelf als de nieuwe intelligentsia. Ze ondermijnen zichzelf; hun kinderen en kleinkinderen én beschouwen zichzelf als onmisbaar. Ze zijn voor mij slechts schaduwen in een bizar schimmenspel. Hun illussies zijn morgen onze nachtmerries. Hun zogenaamde verlichte gedachten bezorgen ons slechts duisternis. Hun fysieke dood is onze verlossing. De wereld die 'ze' opgebouwd hebben is een zinkend schip in een eindeloze riool !!"

  En.... dan was paars nog niet aan de macht !!! Stel je eens voor wat dan de toon had geweest...

  ***************************

  © Filosofisch dagboek(je) 2004/7

   

   


 • Wie is wie ???

  Op deze blog ziet U onder andere : R. Descartes, Socrates, Wittgenstein, Nietzsche, Schopenhauer, Aristoteles, Galileo, ea. Maar ééntje past niet echt in de rij ?! Enig idee ?!
  De afbeelding hiernaast geeft een tip...

 • Poes poes poes ....

  "... De Egyptenaren beschouwden de kat als een heilig dier dat van alle schepselen qua intelligentie het dichtst bij de mens stond. En in de hele natuur beleefden ,voorzover hij kon bedenken, uitsluitend katten en mensen een merkbaar plezier aan wreedheid. Hield dat in dat intelligentie onvermijdelijk met wreedheid gepaard ging ?? Interessant" (uit R. Harris Pompeï p. 213)

  Daarentegen schrijft Brigid Brophy:

  "De kwestie dat je dieren fatsoenlijk moet behandelen berust op het feit dat wij de superieure soort zijn. Wij zijn de enige soort die in staat is tot verbeelding, rationaliteit en morele keuze- en juist daardoor zijn we verplicht de rechten van de dieren te erkennen en te respecteren."

  Ook in de derde eeuw na christus dacht Porphyrius er al zo over !!

  (Citaat uit: M. Cohen's 101 ethische dilemma's uitg. Lemniscaat/2004).

  Nu denk ik wel dat mijn kat het eens is over het citaat van Brophy, alleen zijn we nog aan het beraadslagen wie nu die superieure soort is. Mark Twain zou mijn kat(er) steunen !!

  ************************

  © Filosofisch dagboek(je) 2004/7


 • Al wandelend ....

  22-jul-04:

  Uit het rode boek van 9-11-1999:

  " Terwijl ik door de tuin wandelde en het pad volgde dat ik al talloze malen betrad, ging een deel van mijn denken terug naar de diepzinnige momenten die men alleen maar buiten kan beleven en hérbeleven.

  Mijn "voor-gangers" waren talrijk en divers én allen volgden ze "een weg"; "een pad"; "een directie".

  Waartoe wandelen allemaal kan leiden is mij genoegzaam bekend. JJ Rouseau werd plantkundige dankzij zijn vele wandelingen, de peripathetische school van Aristoteles en Co werd genoemd naar hun "wandeling" ! Nietzsche's Zarathoestra ontstond tijdens de talrijke wandelingen rond en in Maria-Sils. Wittgenstein volgde de weg naar het hoge noorden, Heidegger wandelde in zijn "thuis-natuur". Allen hadden blijkbaar twee grote liefdes: de filosofie én de natuur !! Is het nu de natuur of het wandelen-an sich ?? Of is het de combinatie van beiden ?? Wandelen vergroot de zuurstofopname in de hersenen en is gezond-op-zich, terwijl de natuur de eenzaamheid biedt én de schoonheid. De wilde natuur is allicht het geschikste biotoop voor de zuivere filosoof. Hij die leeft voor het vak, hij die zichzelf afzonderd, alleen is met zijn geest, zijn gedachten, zijn inspiratie laat rijpen in de vruchtbare bodem der natuur. Als je wandelt dan doe je dat alleen of met een geschikte metgezel(lin), die kan dienen als klankbord voor je ideeën of vice versa. Gewoon de actie zelf van het wandelen en de confrontatie met je biologische verleden geven al stof tot nadenken; hier ben je thuis, hier leef je écht; moeder aarde verwent haar denkende zonen en dochters.

  Terwijl ik deze middag de novemberzon zag schijnen op de stervende natuur dacht ik terug aan Cioran én zijn "zwarte filosofie"; ziekte én dood waren al te vaak zijn metgezellen... Ik liet me ook inspireren door hem in 1985, in November, ik zat ook in een zwart gat, in een cyclus van ziekte en zwakte. Ik keerde mijn cynisme én sarcasme tegen de omgeving en de hele wereld. Maar al wandelend dacht ik na; keer op keer... Ik was een Vrije Geest en niemand kan me doen zwijgen of afremmen in mijn gedachten !! Ik ben de baas van het schip, ik regeer mijn geest én mijn gedachten; ik ben de "vrije denker"; ik ben "dan" alleen vrij !!

  Wandelend in de vrije natuur leef ik, denk ik, bén ik, zal ik steeds zijn !!! Ik en de natuur; we vinden elkaar steeds weer; ik heb dan alles; ik moet niets of niemand.

  "Al wandelend, bén ik!!"; Mijn adagium eternum. (*1)

  Als men mij stopt te denken, dacht ik;; dan valt alles stil ! dan is niets meer; dan hou ik op te bestaan...

  "De denker die niet meer kan denken, moet sterven....." Had Iris Murdoch de hand aan zichzelf moeten slaan ??(*2) Had WF Nietzsche in een laatste flits van helderheid niet voor de Romeinse Dood moeten kiezen ?? (*3) Had Kant zichzelf niet sneller naar Elyseum kunnen zenden voor hij boodschappenlijstjes ging verwarren met zijn hoofdwerk ?? Hadden ze dan nog hoop?? Of gewoon te veel angst om te ultieme zet te doen, het koningsoffer !!!(*4)"

  ******************************

  *1= naar analogie met René Descartes

  *2= Iris Murdoch kreeg Alzheimer en was filosofe en schrijfster.

  *3= Nietzsche leed aan een hersentumor en was aanbidder van de klassieke oudheid, de romeinse dood of romanum mortum, was de ultieme daad, zelfmoord met het eigen zwaard. Volgens de klassiken is dat een eervolle dood.

  *4=de onmogelijke schaakzet, het einde van het spel !!

  © Filosofisch dagboek(je) 2004/7.


 • Zuivere Rede

  21-jul-04

  Kant. Bij het bekijken van bepaalde sites op het internet kwam ik tot mijn verbazing een nederlandse vertaling tegen van I. Kant's hoofdwerk, "de kritiek der zuivere rede".

  Ik had de morgend daarvoren nog erover staan praten met de filosofische buurvrouw. (Ja, die zijn er ook). Zelf heb ik het gelezen in het Engels omdat Duits niet bepaald mijn beste vak is. Nu is lezen veel gezegd, want weinigen zullen U zeggen dat de eerste kritiek van Herr Kant een vlot te lezen werk is... Niet voor niets sprak Nietzsche van de "chinees uit Königsbergen". Er zijn vlottere teksten geschreven door Kant zoals "Over de Schoonheid" en zijn "Fundering voor de metafysica der zeden".

  Als er 1000 exemplaren van die 'Kritiek der Zuivere Rede' worden verkocht hoeveel zullen dan effectief gelezen worden ?? Ik durf te stellen dat het er niet meer dan 10 zullen zijn of is dat té optimistisch ??? Velen zullen beginnen, maar weinigen zullen volharden tot het bittere einde.

  Mijn buurvrouw schat de leestijd op gemiddeld één jaar (1 jaar, ja !!!), persoonlijk denk ik dat je dan al gemotiveerd moet gaan lezen. En of je er al iets van begrijpt .... Voor de volhouders ... er zijn nog kritieken zoals die van de Praktische Rede en het Oordeelsvermogen... Veel succes !! Slaap zacht !!

  **************************

  © Filosofisch dagboek(je) 2004/7 • not of any interest ....

  20-jul-04

  Een oudere opmerking uit het grijze boekje van 11-12-1997,

  " Als wetenschappers het niet weten (of niet willen weten) of géén interesse tonen in bvb de filosofie, enz,...

  Dan doen ze net als politici die met hun werkelijke "zijn" worden geconfronteerd : ze ontkennen, ridiculiseren of negeren botweg de feiten ..."

  Hoe ik daaraan gekomen ben weet ik echt niet meer, misschien waren er verkiezingen ?? Die zijn er blijkbaar alle jaren in dit kleine landje. Het feit dat de natuurwetenschappers al eens met oogkleppen lopen is mij nooit ontgaan. Soms past iets niet in hun paradigma of zijn ze zich er niet eens van bewust dat ze binnen bepaalde grenzen werken en selectief gaan waarnemen.

  Politici hebben allen een selectief geheugen én last van dissociatieverschijnselen. Als iets binnen hun kader past is het wetenschappelijk, indien niet dan kan men er maar best over zwijgen. Ik herinner me zo'n onderzoek naar criminaliteit en allochtonen. Veel heisa rond het onderzoek, de onderzoekster, enz... Maar als dan het resultaat niet binnen hun eng politiek kader paste ... dan ging men alles doen om dat wetenschappelijk onderzoek te ondermijnen. Men rekende echter niet op de onderzoekster in kwestie die de gegevens toch naar de pers zond.... Geef politici maar statistieken daar kunnen ze alle richtingen mee uit. En die statistiek is dan op een mooi staaltje wiskunde gebouwd.... Regelrecht misbruik zeker ??

  *************************************

  © Filosofisch dagboek(je) 2004/7.
 • Bambi's oordeel,

  17-jul-04:

  Om nog even aan te pikken op de vorige posting dat handelde over muizengif... Wij mensen zien nogal eens snel allerlei plagen opduiken van allerlei slag: muizen, ratten, stadsduiven, een wolf, lieveheersbeestjes, enz... en dan gaan we aan de slag, leve het cleane biotoop, alle bacterieën doden met allerlei producten, als 't maar kapot gaat ervan, niet ?, Daarbij ondermijnen we onze eigen natuurlijke weerstand, maar dat lossen we wel op met de nodige overmedicatie van antibiotica.

  Waar minder wordt over nagedacht is het feit dat van alle diersoorten de mens, homo "sapiens", de grootste plaag is op mondiaal niveau. De mens parasiteert zowat op alles: grondstoffen, biotopen, dieren, planten zelfs de atmosfeer... Ze komen overa vandaan, vallen uit bomen, kruipen uit grotten, zitten zelfs op Mount Everest en vliegen rond in lawaaierige metalen vogels...

  Is het eigenlijk wel ethisch verantwoord om kinderen te baren ?? Zouden we niet beter de populatie laten dalen met minstens 50% ?? Want onze drang naar vrijheid is de snelweg naar een mondiale catastrofe. Wetende dat die vrijheid dan nog maar alleen een verkoopsargument is van de heersende klasse(n)...

  S.J. Gould haalde een cartoon aan (in: Wonderful life) van twee herten die neerkijken vanop een heuvel op de suburbs van Los Angeles. Het ene hert zegt tegen het andere: "Wanneer gaan ze hun kudde eens uitdunnen ??" Juister valt het niet te zeggen .... en het komt dan nog uit de mond van zo' n onschuldige Bambi !!!

  **************************************

  ©filosofisch dagboek(je) 2004/7


 • 16-jul-04(2):" Iemand bracht om één of andere reden het ge

  16-jul-04(2):

  " Iemand bracht om één of andere reden het gebruik van gif ter sprake voor het doden van knaagdieren. Nu heb ik persoonlijk een hekel aan mensen die alles trachten te doden dat hen in de weg loopt, zoals mollen, muizen, ratten, duiven of nog erger katten en honden. Vrolijk strooit men dat in het rond en wie er van eet, die heeft het geweten.

  Ik vroeg aldus of het gif géén gruwelijk einde is voor de betreffende diersoorten. Waarop hij/zij repliceerde dat het pijnloos was. Ik ben daar aldus niet erg van overtuigd en vroeg hoe hij/zij daar zo zeker van kon zijn ... Achteraf bleek de twijfel binnen te sluipen en ik gaf even de gevolgen weer van enkele van die pijnloze ingrediënten... (kwam uit een cursus toxicologie): uitdroging, krampen, dubbelplooien vd pijn, enz...

  Zonder nadenken gaf hij/zij me het pakje met de betreffende pijnloze ingrediënten en heb ik het in de groene milieubox gestopt, daar kunnen zelfs de muizen niet aan. Nu zijn we hier wel verpest van de muizen, maar het aantal katten in de buurt is sterk toegenomen en dat bevalt me wel, als kattenliefhebber... "

  ***************************************

  © filosofisch dagboek(je) 2004/7


 • 16-jul-04:Uit het rode boek, 7-12-1999, " Wat is de Wil ? Is

  16-jul-04:

  Uit het rode boek, 7-12-1999,

  " Wat is de Wil ? Is de wereld die we waarnemen wel echt ?? Construeren we de wereld niet zelf naar een gedachte ?

  Deze vragen vielen deze middag in de Hobokense Polder, tijdens een gesprek met Herr Stefan. Dit zijn zuiver filosofische vragen, vragen waarop géén duidelijk antwoord te geven is... of beter gezegd géén 'finale antwoorden'. Schopenhauer trachtte in zijn hoofdwerk en zijn essays een antwoord te geven aangaande de Wil (als het Ding-an-Sich van Kant) maar determineert hij hier finaal de Wil (als dat dan al mogelijk zou zijn!!) Is Dé Wil te kennen ?? Wat verstaan we onder het begrip "Wil" ?? En is dit antwoord ook van toepassing op andere takken van de wetenschap ? Kan het niet zijn dat 'Wil' iets surreëels is ?? Of simpelweg een arbitrair begrip of een waardering van een gedragstrek ? Is de Wil iets tastbaars, kan je hem waarnemen en heeft ieder dierlijk wezen een Wil ?? Of heeft alles "Wille", zoals AS beweerde ??"

  ****************************

  © filosofisch dagboek(je) 2004/7


 • 24/07/2000

  16-jul-04

  Uit het "grijze boekje", een los notaboekje voor 'onderweg', datum 24/7/2000:

  "180° gedraaid, ... , ik ben nu het tegendeel van mijn jeugdideaal geworden, Jung zou zeggen dat ik mijn schaduw ben geworden,...

  Ik voel me ondanks alles daar vrij goed bij, beter dan voorheen, de zware last is nu verdwenen en een gevoel van lichtheid, zelfs geluk hebben me overmand. ... Negativisme en pessimisme zijn goed voor een oprecht filosoof en denker...."