C. filosofisch dagboekje 2006- Schopenhauer1962

Het filosofisch Dagboek 2004-2025 brengt op regel- en onregelmatige wijze updates over de gang van zaken in de wereld, het denken, de filosofie en de ondergang van het Avondland. 

Hierbij wordt niet gekeken naar correct taalgebruik maar wel naar een duidelijke mening, politiek incorrect denken, ....

'Bloggen is aankloten' stond er in een boek over bloggen, laat ons dan vooral "aan-kloten".